28 december, 2006

Inga stängda ögon i Finland

"Vi måste sluta vara lättrogna och våga använda de rätta orden för problemen. Jag hör inte till det trossamfund som stänger ögonen och öppnar alla dörrar och fönster"

Finlands inrikesminister Kari Rajamäki

23 december, 2006

Likt en svärm getingar

Många känner till maktens sätt att placera in sina kritiker i fack och brännmärka dem med avskräckande etiketter genom sin, nästan totala, kontroll över informationen i samhället. Etiketter som "rasist", "extremist", "främlingsfientlig" och "fascistisk" går tretton på dussinet i dagens s.k. toleranta samhälle.


Även i Sovjet stämplades varje kritiker och oppositionell som "fascist" oavsett om dessa var demokratianhängare, liberaler eller högerorienterade. De som avgör i det offentliga rummet vem som är vad, är de med tolkningsprivilegiet. Politiseringen av informationssamhället ger monopolet till de som lyckats legitimera just sina politiska åsikter och värderingar. I ett demokratiskt samhälle däremot skulle alla få uttrycka sina åsikter utan att någon i förhand dömer personen eller grupperingen ifråga. Arbetet med att demokratisera dagens samhälle är därmed avgörande för vår framtid.


Jag har tidigare liknat motvärn vid en svärm getingar. En geting kan inte göra så mycket mot en mångdubbelt större fiende, men en svärm getingar klarar oftast av hot, som vid första anblicken verkar oövervinnerliga, genom att varje geting gör det lilla de kan. Helheten är större än summan av delarna.


Alla kan faktiskt göra något - om alla gör något kan allt bli gjort. Segern är möjlig. Vad kan DU göra?

22 december, 2006

Äntligen upplysning!

Så kom det glädjande beskedet till slut: det ska upplysas som kommunismens brott mot mänskligheten. I ett pressmeddelande den 21 december meddelar regeringen följande:

”Mot bakgrund av regeringsförklaringen och budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) ger regeringen Forum för levande historia i uppdrag att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten. En informationsinsats i tillägg till det arbete som Forum för levande historia gör om nazismen skall också ske om kommunismen.”

Tidigare regeringar har alla motsatt sig att upplysa om denna folkmordsideologi. Att det i skrivande stund sitter uttalade kommunister i Sveriges högsta beslutande organ, Riksdagen, vittnar om hur bristfällig kunskaperna om kommunismen faktiskt är.

Jag ser fram emot hur det kommer att informeras och berättas om kommunismens sanna natur i skolor och ute i övriga samhället. Äntligen upplysning.

Hur förringa svenskar på bästa sätt?

”Vad är svenskt?” Den retoriska frågan används som ett vapen mot varje människa som höjer rösten i kritik mot mångkulturen och tvångsintegrationen. Göran Persson definierade svenskhet med att den som ”lever och verkar i Sverige” är svensk. Stadsteatern i Göteborg menar istället att svensk är den som ”lever, jobbar, älskar, äter eller betalar skatt” i Sverige – oavsett etnicitet förstås. Det råder ännu oklarheter om denna definition. Om en person jobbar svart, älskar och äter, men alltså inte betalar skatt – är den då fyra femtedelar svensk? Och vad är då en halvsvensk? Göteborgs stadsteater behöver ta sig ur sina flummiga tankar och precisera vad man egentligen menar. Det råder ett definitionsvacuum kring ordbajsandet som orsakar förvirring hur folk ska se på sig själva, helt enkelt.

Åsa Petersén, Aftonbladet, definierade det svenska redan i juni i år. Så här definierar hon oss: Vi är en nation som lyckas samla människor med ursprung överallt i världen, som kan vara stolta över allt vi har utan att behöva hänga upp oss på det ”ursprungligt svenska”. Vi vore inget, ingenting alls, utan vår mångkultur. Statsminister Reinfeldt å sin sida definierar en svensk som en ”barbar” och framhäver samtidigt hur han själv minsann har exotiskt ursprung. Han är inte helt oduglig med andra ord – med nyspråkiga ord närmare bestämt.

Versionerna går alltså isär hur värdelösa vi vanliga svenskar egentligen är – vi som inte kan påvisa exotiskt påbrå i blodet. Är vi ingenting, som Åsa Petersén säger, eller är vi åtminstone barbarer såsom statsministern hävdar?

Nästa man var en kvinna…

Tidningen Fokus har i år börjat med en ny utmärkelse: Årets svensk. Den som i år får utmärkelsen är paret Masoud och Shahnaz Garakoei, som trots att de varit utpressade av diverse kriminellt avskräde stått på sig. Med risk för livet har de båda krögarna vägrat ge efter för den brottsliga världens repressalier. Detta är starkt gjort och för detta förtjänar paret en utmärkelse.


I sammanhanget är det synd att Fokus valt att politisera utmärkelsen så att den på amerikanskt vis kan gå till vilken medborgare som helst, svensk eller inte. Och vad säger Fokusjuryn om paret Garakoei hävdar att de inte är svenskar?

Rakryggad vill verka i samma anda som Fokus och utser därför George W Bush och John McEnroe till årets svenskar. Grattis!

SD Oskarshamn försvarar bifall till ökad invandring – partitoppen står handfallen

En av de två SD-ledamöterna i Oskarshamn har nu motiverat deras beslut att stödja en ökning av invandring till kommunen. På SVIC:s nya debattforum redogör SD Oskarshamn sin hållning med orden:


”-Våran tolkning är att våran politik inte skall omöjliggöra invandring. I
detta fall så rör det sig om en mycket begränsad invandring, enligt min mening, och torde inte numerärt vara något problem.”


SD Oskarshamn tycks därmed tro att deras kommun är en isolerad ö - inte en del av nationalstaten Sverige som ju redan har över en miljon för mycket av s.k. flyktingar. Attityden ”några till kan väl inte skada” är nonchalant och respektlös och hör inte hemma i ett parti som utger sig för att vara det enda som kan rädda den svenska kulturen.

SD Oskarshamn bör granska sina bevekelsegrunder och se efter om deras ställningstagande i kommunfullmäktige stämmer överens med det valmaterial som kommunens väljare fick före valet. Gör det inte det bör man omedelbart packa sig ut ur partiet med svansen mellan benen.

Vidare menar man på SVIC:s forum att man ”…tycker dock att vi gjorde en rimlig bedömning och att vårat beslut låg i linje med partiets politik”. Än har inte partitoppen reagerat på att inte bara SD Oskarshamn, utan även SD Sjöbo verkat för en ökning av invandringen till respektive kommun.

Däremot reagerade partitoppen mycket snabbt när det helt nyligen visade sig att en SD:are i Stockholmstrakten skrivit för en tidning som Expo och massmedia anklagar för att vara nazistisk. SD:aren fick lämna partiet eftersom SD:s partitopp är snabba att sparka på de som massmedia pekar på.

Partitoppen spelar med i maktens strategi att söndra och härska. Vad vill SD:s partitopp egentligen? Vill man förändra något överhuvudtaget när man väl kommit in i församlingarna? Eller handlar det bara om att fördela mandatstöden och bevilja sig själva arvoderade poster i partiet med hjälp av nämnda penningar? Jag anar att många gräsrötter i partiet är synnerligen besvikna på partitoppen.

21 december, 2006

Barn botade - av uppehållstillstånd

De apatiska barn, vars föräldrar suktat efter uppehållstillstånd och livstids standardhöjning i vardagen, tycks ha tillfrisknat.


Hela 31 av de 40 apatiska barnen som vårdats i Stockholm har blivit botade från sin sjukdom, som är en företeelse begränsad till Sverige. Chefen för Flyktingenheten vid barn - och ungdomspsykiatrin, Lotta Wiberg, förklarar:”- Uppehållstillstånd är den enskilt viktigaste faktorn”Om inte det går med att ljuga om sin identitet, dröja sig kvar efter avvisningsbeslut, gifta sig med en svenska eller allmän amnesti så går det tydligen att få stanna i det svenska bidragssystemet med hjälp av ”apatiska” barn.

Wiberg fortsätter:

”- Det är jättebra att 31 barn har tillfrisknat, men det hade varit ännu bättre om det hade varit 40.”
Detta samtidigt som man odlar en hel generation apatiska svenskar, handfallna inför den apokalyptiska politiken, som inte får ifrågasättas, och som syftar till att göra dem till en minoritet i sitt eget land.

Den ojämlika synen på folk

Häromdagen besökte jag och min flickvän Liseberg för att njuta av den, inför julen, ordentligt mysigt upplysta nöjesparken. Bland butiker och stånd ser vi ett tält som drar till sig vår uppmärksamhet. Skylten över entrén är tydlig: Samisk konst. Inne i tältet visar det sig att man har samisk konst till försäljning. Vi går in och tittar på konstverken som består av både tavlor och figurer.

Sakta börjar funderingar dyka upp i mitt stilla sinne. Skylten över entren sa "Samisk konst". Det väcker grubblerier. "Samisk konst"? Hur kommer det sig att det anses finnas samisk konst?

Retorisk nihilism
Om man tar det svenska exemplet och hur etablissemanget skulle hantera frågan om det istället rörde sig om svensk konst så åskådliggör detta den kulturelitistiska chauvinismen gentemot oss svenskar och det svenska.

Etablissemanget skulle ha två lika bedrägliga utgångspunkter. Den första är det bedrövliga förnekandet: "det finns ingen svensk kultur". Vi har hört den förut och vi kommer att få höra den många gånger innan de slipper stå oemotsagda.

Den andra utgångspunkten är att det faktiskt finns en svensk kultur, följt av att det rabblas upp valloner, finnar, araber och andra folk. Det svenska ligger i invandringen, menar man. Förnekande by proxy, skulle jag vilja kalla denna premiss. Och den inkluderar inte oss svenskar ens ett uns mer än den förstnämnda utgångspunkten.

Med hatet som vapen
Gemensamt för de olika förnekandeformerna är att man härleder attribut och företeelser i vår kultur till andra kulturer, men man gör inte detsamma om andra. Denna enögda syn beror på den totala ryggradslöshet som makthavarna inom de olika sektorerna i samhället har när det gäller nationalitet och identitet. Man säger inte om samisk kultur att "det finns ingen samisk kultur" eller ställer retoriska frågor som "vad är egentligen samiskt?”. Samer behandlas med vederbörlig respekt – inte med hat så som svenskar.

Ingen påstår heller att samerna egentligen inte finns och inte har en gemensam historia. Kultureliten behandlar helt enkelt inte andra människor så som de behandlar svenskar.

Alla folks rätt till sin kultur och ursprung
Jag har inga låga tankar om samisk kultur. Tvärtom. Samerna har bevarat sin kultur och sitt folk utan att skämmas. Den samiska kulturen råkade finnas tillgänglig som utgångsläge för mina tankegångar och ifrågasättanden. Samerna har, precis som alla andra folk, rätt till sin historia, sitt ursprung, sin identitet, sin kultur och sin gemenskap.

Min uppmaning till dig som läser detta: Öppna ögonen och låt detta leda till att du även öppnar käften.

Rakryggad är PK

Jag är emot diskriminering.
Jag är för integration.
Jag är för massinvandring.


Nu har jag gjort mina PK:ta betygelser. Men låt mig modifiera de vedertagna definitionerna av dessa laddade termer för att de sanningsenligt ska stämma överens med ovannämnda ställningstagande.

1. Diskriminering är när inte svenska arbetstillfällen går till svenskar.

2. Integration är när invandrarna integreras i sina hemländer och när svenskar integreras i sin egen kultur, historia, ursprung och identitet.

3. Massinvandring sker när invandrarna invandrar till sina forna hemländer i stora massor.

Rakryggad är PK.

Taxi Göteborgs motvärn mot tvångsintegrationen

Tidigare på bloggen har jag berört hur GT (Göteborgs-Tidningen) ojjar sig över att Taxi Göteborgs galjonsfigur (bilden) föreställer en svensk, istället för en invandrare. Detta följde jag upp med att visa vilken dubbelmoral GT håller sig med då endast två (!) av 34 medarbetare på GT har utomeuropeiskt klingande namn. Jag visade även hur jag förmodar att GT vill att Taxi Göteborg ska se ut.

Men det räcker inte med detta. Nu anmäls Taxi Göteborg till den politisk-juridiska instansen DO ("Diskrimineringsombudsmannen"). Det är en före detta anställd på företaget som har gjort anmälan då denne känt sig "diskriminerad". Anmälaren menar att den nye chefen på Taxi Göteborgs kundtjänst gör skillnad på anställda beroende på etnicitet. Är det så konstigt om han/hon, liksom många andra, är skittrött på massinvandringen och tvångsintegrationen?

Självklart tar det emot att se svenska arbetstillfällen delas ut till immigranter. Naturligtvis är det inte roligt att dagligen veta att svenska skattepengar strömmar ut till icke-svenska intressen såsom immigranters "äldreförsörjningsstöd", socialbidrag och barnbidrag. Det är heller inte njutbart att läsa om hur immigrantgäng gruppvåldtar och misshandlar vad de ser som "svennehoror" som inte visar islam vederbörlig respekt.

Och sist men inte minst så är det väl ganska förståeligt om folk tröttnar på att höra dem själva förringas och hånas av sina egna makthavare på grund av att de är svenskar?

Fler bör följa Taxi Göteborgs nye kundtjänstchefs exempel och visa att man inte vill ha mer oikofobi, främlingsfientlighet mot svenskar eller ”undanträngningseffekter”.

Reinfeldt tillsätter utredningsgrupp för att komma i kontakt med verkligheten

Statsminister Fredrik Reinfeldt, Täby, kommer i början av nästa år att tillsätta en grupp rådgivare. Denna grupp ska hjälpa statsministern att tala om hur verkligheten ser ut då han lever långt ifrån den själv.


"- Jag kan behöva komplettera mina bilder och mitt kunnande," erkänner Reinfeldt.


Med sitt initiativ vill han öppna dörrar för till exempel invandrare som trots trettio år i Sverige inte lyckats skaffa sig en enda svensk vän.


Personligen tycker jag Reinfeldt och de andra slipssnubbarna ska ta av sig skygglapparna. Massinvandringen funkar inte, den har aldrig funkat och den kommer aldrig att funka. Om den hade varit så lysande att bygga samhällen på hade nog människan bedrivit denna politik för länge sedan.

17 december, 2006

Nytt debattforum på nätet

Sverige I Centrum (www.svic.se) startar nu ett debattforum på nätet, meddelade Jan Milld nyligen. Milld är annars känd för att bedriva den faktaspäckade sidan Blågula Frågor (www.bgf.nu) som kritiskt och mycket föredömligt granskar den förda politiken i Sverige.

Sverige I Centrum (SVIC) var ett försök att bryta det kompakta åsiktsmonopolet som massmedia tvingat på folket. Även om inte SVIC på egen hand kan åstadkomma en demokratisering av samhällsfrågorna som avgör vår framtid, är den ett steg framåt. Det hela kan liknas vid getingar. Precis som en svärm med getingar kan jaga mångdubbelt stora hot på flykten, kan inte en enskild geting göra detta. Men svärmen lyckas eftersom var och en gör det de faktiskt kan.


SVIC:s debattforum når du genom att klicka här.

Rakryggad Synergi - ett sätt att hjälpa

Som jag tidigare meddelat på bloggen, vill jag hjälpa till på de sätt jag kan. Detta miniprojekt kallar jag Rakryggad Synergi. Det kan vara allt från att formulera insändare till lokaltidningen, till att utforma flygblad eller affischer. Det har redan ramlat in en del förfrågningar om detta.

Det kan även röra sig om att utforma grafik för sin politiska blogg. Bannern till bloggen Reactionary Front blev utformad i ett sådant sammanhang.


Med andra ord: om du tänker göra något åt hur samhället ser ut idag och sluta vara åskådare, så kanske jag kan vara behjälplig. Det finns så mycket att göra och det finns så många möjligheter. Ta de chanser du får. Ingen kan göra allt - men alla kan göra något.

16 december, 2006

Att inte räta på sin rygg


Det är en skam


77-åring slogs ner och rånades i Frölunda

Under eftermiddagen på fredagen var den 77-årige mannen på väg från sin bil. Två män under trettio klev då ur en mörk SAAB och slog ner gamlingen till backen. Sedan ställde sig en av de två modiga männen på 77-åringens huvud. Beväpnade med hammare hotade de att döda åldringen - om han inte lämnade ifrån sig mobiltelefon, plånbok och bilnycklar.

Männen försvann sedan från platsen i den mörka Saaben samt mannens grå Jaguar. Registreringsnumret på den stulna bilen är UUG 716.Om Rakryggad fick bestämma skulle ovanstående brott vara bland de sista för de två s.k. männen. Sibirien ligger långt bort från svenska åldringar...

15 december, 2006

Lämmlar kan också tala...

Nästan uteslutande är det positiva och konstruktiva kommentarer som Rakryggadläsare bidrar med på bloggen. Men då och då ramlar det in något stolpskott som är ytterst väluppfostrad av samhället och dundrar fram med de ”rätta” åsikterna som är väl inympade i ryggmärgen. Associationer till Hitler och nationalsocialisterna är deras kännetecken. Ofta är stolpskotten anonyma – det krävs ju ryggrad för att inte vara anonym.

Idag kom så en kommentar av ovan nämnda slag. Kommentaren rör artikeln Fri invandring om Boris själv får välja. Den lyder till fullo som följer:
”Duktig nazze! Håll tummarna nu så kommer vi snart höra stöveltramp igen och din våta dröm om höjda högerarmar besannas!”


Som svar till ”Anonymous” kan jag bara beskriva verkligheten. Vi lever i ett extremt samhälle, där allt utländskt glorifieras och där det egna förtrycks, hånas och förringas. All politik ska bygga på en strid ström av socioekonomiskt konstruerade folkvandringar som därutöver påstås vara helt naturliga. Den som inte tycker om detta, eller som dristar sig att till och med säga detta högt, stämplas som – just det – extremist.

Den som inte rättar in sig i de raka leden, den som inte sjunger mångkulturens lovsång, den som inte instämmer i de monotona slagorden till internationalismens fromma, den som inte betygar sin absoluta trohet till Den Enda Politiken är en person vars rättigheter kan ifrågasättas. Så ser dagens extrema samhälle ut.

Att någon, som inte ens kan stå för sitt namn, kallar mig för extremist tar jag som ett synnerligen bra betyg. Jag är sporrad att fortsätta mitt arbete för fri upplysning om dagens samhälle och politik. Jag hoppas också att alla, inklusive Anonymous, försöker bidra till en konstruktiv debatt framöver. Sverige åter!

Man kidnappades och rånades - vittnen låtsades inte se

Natten till onsdagen överfölls en 40-årig man i Kortedala. Mannen befann sig på hållplatsen Teleskopgatan när han övermannades av en maskerad yngre man som sedan ringde in en kumpan.

Offret rånades på mp3-spelare, plånbok och mobiltelefon. Han tvingades också ta ut sina pengar från en bankomat. Vittnen på hållplatsen låtsades som om det regnade.

Efterlysning: Folkmord

Kära Rakryggadläsare,
Den 14 december skriver Aftonbladets annonsblaska att en turkisk dokumentär anklagar Sverige för folkmord på romer och samer fram till och med 80-talet. Vidare beskrivs Sverige som "ett barbariskt land utan yttrandefrihet".

Nu efterlyser Rakryggad ytterliggare info om denna turkiska dokumentär. Då är det främst frågan om yttrandefrihet, men också barbariet som är av intresse.

Syftar anklagelserna om bristande yttrandefrihet på det debattförbud som råder rörande frågor om invandring, integration och mångkultur? Har anklagelserna om barbari något gemensamt med samma anklagelser som kommer från vår egen statsminister? Och vad består folkmordet i?

Mäjla Rakryggad eller lämna uppgifter i kommentarsfunktionen nedan.

12 december, 2006

Fegisgäng härjar på Eslövs gator

Den allt mer osäkra vardagen i Det Nya Sverige tar sig värre och värre uttryck. Vanliga svenskar rånas, misshandlas, våldtas och hotas i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Mellan år 2000 och 2005 ökade antalet anmälda utomhusvåldtäkter med 83 procent och misshandelsanmälningarna ökade från 663 fall per 100 000 invånare till 805 fall. Antalet anmälda rån ökade mellan 1990 och 2005 med 50 %. Allt enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Situationen skiljer sig inte märkbart i Eslöv. Den senaste tiden har ett gäng bestående av ett femtontal fegisar plågat kommunens invånare. Nattetid springer de s.k. unga männen lösa på gatorna och letar offer de kan slå ner och förnedra. Alltid i numerärt överläge – precis som hyenor.

I den senaste attacken var det en 33-åring som blev deras måltavla. Ett vittne berättar:”- Vi ställde oss i vägen men de var så många. Flera slog på honom. Ett par av dem hoppade in sparkar i huvudet på honom. Han stod upp länge men sedan började han segna ner.”


Misshandeln fortsatte samtidigt som hederliga medborgare försökte rädda mannen. Sex av gängmedlemmarna greps och släpptes lika snabbt. 33-åringen lämnade sjukhuset bland annat utan syn på vänster öga. Om han får synen tillbaka är ännu oklart. Att gänget under fortsatt tid kommer att få härja fritt är desto klarare.

Ökänt gäng sprider skräck i nattligt Eslöv

11 december, 2006

Reinfeldt fortsätter sitt korståg mot svenskarna

Statsminister Fredrik Reinfeldt gjorde sig illa ansedd när han hävdade att svenskar är barbarer och att det riktigt fina kommer utifrån. Nu verkar det inte som att han vid tillfället slant med tungan eller föll för grupptrycket utan att han dras med en medveten och assimilerad tankegång att svenskar inte duger.

Under sitt besök i Landskrona fällde Reinfeldt flera uttalanden som tyder på ett öppet förakt för allt svenskt. Reinfeldt fick en del frågor om den stora lokala framgången för det invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna som gjorde partiet till det tredje största lokalt.

- Jag tror det finns kärna av människor som inte tycker om människor som är annorlunda, som inte gillar invandrare, menar Reinfeldt.

Underförstått blir då att svenskar är lika, invandrare är olika. Det är i alla fall Reinfeldt syn. En strävan efter mångfald blir således en process där svenskarna fasas ut ur befolkningen.

Han kritiserar också Sverigedemokraternas ambition att minska invandringen. Enligt honom är det att tycka illa om invandrare. Ett påstående som är vanligt hos etablissemanget när de vill slippa ifrån sakfrågorna.

- Det finns bara en affärsidé med det partiet och det är att de tycker illa om invandrare, hävdar statsministern under sitt besök på det lokala gymnasiet Selma Lagerlöfsgymnasiet.

Man får anta att detta också betyder att Moderaternas (och för all del de andra regerings- och riksdagspartierna) har som affärsidé att tycka illa om svenskarna - vilket i och för sig deras politik vittnar om till förskräckelse.

Vad har det tagit åt SD:s partiledning?

Efter valet i september tog Sverigedemokraterna plats i många kommunfullmäktigen. I Oskarshamn var SD:s två ledamöters första bidrag till ett bättre samhälle att rösta för en ökning (!) av invandringen till kommunen.

Nyligen visade det sig att två SD-ledamöter i Stockholmsregionen vill neka muslimer medborgarskap eftersom man menar att muslimer inte kan bli svenskar.

Nu till dagens tankenöt: Vilka två SD-ledamöter riskerar uteslutning?
Svaret finns i länken nedan...

SD-avvikare hotas av uteslutning

Kaere Sverige

Nyligen fick jag ett brev från en dansk Rakryggadläsare som är bosatt i Malmö. Brevet vänder sig till det svenska etablissemanget och därför lägger jag upp det på bloggen.


Kære Sverige

Jeg er en dansk mand der på sjette år er bosiddende i Malmö. Jeg var en af dem der tidligt flyttede herover da jeg manglede et sted at bo og nemt kunne få en lejlighed som var billig. Jeg havde mine tvivl om hvorvidt det var det rigtige for mig, men jeg har ikke fortrudt. Jeg kan simpelthen lide Sverige. Folk er meget venlige og svenskerne har, som jeg ser det, et mildt og positivt sindelag og er nemme at omgås.

Jeg følger med i medierne på begge sider af sundet og konstaterer at der igen er en ophedet debat omkring indvandringspolitikken i de to lande. En del svenske debatører beskylder Danmark for at være xenofobisk, islamofobisk og racistisk og omvendt bliver Sverige af danske debatører beskyldt for at være politisk korrekt og debatsky.

Nu bor jeg selv i en indvandrer-tæt bydel i Malmö og ærligt talt Sverige, der er noget jeg ikke forstår: Hvorfor vil man overhovedet ikke diskutere indvandringspolitik? Hvad er det der er så farligt? Jeg har forsøgt at sætte mig ind i hvad det mon er i den svenske folkesjæl der gør at man i den grad er så berøringsangst. Hvorfor er det ikke legitimt at være bekymret på sit lands vegne? Mange er bekymret på Danmarks, Sveriges og hele Europas vegne over den store indvandring der er pågået de sidste par årtier og mange søger svar.

Svar på hvor mange indvandrere et land kan bære uden at komme i store problemer. Svar på om man forestiller sig at Sverige til enhver tid vil forblive et sundt og fremgangsrigt demokrati ligegyldigt hvilke kulturer og hvor mange medlemmer deraf der bosætter i landet?
Svar på om politikere og journalister ikke ser en potentiel risiko for velfærdsstaten, demokratiet og friheden?

Jeg vil påstå at det ikke er racisme at bekymre sig og stille spørgsmål om hvor mange indvandrere der er kapacitet til i ens land. Stedet hvor man lever og elsker, stedet hvor ens børn skal vokse op!

Hvad er forklaringen?. Jeg har læst lidt forskellige halv-søgte forklaringer her og der og jeg har selv konstrueret forskellige lommefilosofiske teorier for at tilfredsstille min undren, men nej, jeg forstår det simpelthen ikke!

I Danmark var der for nogle år siden en lignende modstand og jeg tror at den berømte "tone i debatten" i Danmark er opstået fordi der var nogle mennesker der følte at de blev nødt til at råbe meget højt for overhovedet at blive hørt.

Er det "tonen" man er bange for i Sverige? Jeg er sikker på at man sagtens kan snakke om de her ting uden at behøve at blive perfid eller menneskefjendsk.
Man kan sagtens elske sit folk og sin kultur og ønske sig dets beståen, uden at hade andre folk og kulturer. Under alle omstændigheder kan alle de mennesker der ønsker at bo i Sverige ikke være her, simpelthen på grund af pladsmangel, så et eller andet sted i fremtiden er der en grænse alligevel.

Det gælder hele Europa. Der er ikke plads nok!

Jeg hører tit den påstand at der ikke er noget der hedder svensk kultur.
Jeg garanterer dig kære Sverige......det er ikke sandt.
Jamen, "så definer svensk kultur", siger man så.


Det må jeg erkende at jeg ikke kan, men jeg kan heller ikke definere farven blå selvom jeg ved den findes. Jeg kan heller ikke definere kærlighed selvom jeg har oplevet den.
Jo, svensk kultur findes og den er meget tydelig når man som jeg kommer fra den anden side af sundet. Den er smuk og fin og ganske levende. Vær stolt af den kære Sverige!

At være stolt af sin kultur og nære ønske om at bevare den betyder ikke automatisk at man udelukker andre kulturer. Det betyder ikke nødvendigvis at man stopper al indvandring for at dyrke sin egen selvfedhed alt imens man iklæder sig nazi-uniform! At være stolt af sin kultur kan sagtens være godt og positivt men måske er det slet ikke det der er problemet!!!

Måske er du, kære Sverige, så stolt af din kultur at du føler dig sikker på at alle mennesker der stifter bekendtskab med den straks indlemmer den i sit liv og kalder den sin egen?

Hmm...det tror jeg ikke du per automatik skal regne med! I hvertfald ville jeg diskutere det med min befolkning hvis jeg var dig!

Elvis

10 december, 2006

Debatt: Åtta förändringar till det bättre?

Strax före valet hade jag ett inlägg där jag redogör för hur jag betonar att samhället måste demokratiseras och hur det ska ske. Dagens samhälle kan - med mitt sätt att se det - beskrivas som minoritetsdiktatur, enpartidemokrati eller konsensusstat.

Kärt barn har många namn, men det som är grunden för dessa beskrivningar är alla begränsningar som dagens samhälle har vad gäller yttrandefrihet, fri opinionsbildning och åsiktsfrihet.


Åtta förslag för en bättre demokrati:

1. Ta krafttag mot buset som med hot och våld försöker förhindra människor från att kritisera regeringens och riksdagens politik. Intolerans mot avvikande åsikter ska aldrig accepteras. Alla åsikter är lika mycket värda och samhället ska agera efter denna grundläggande demokratiska princip.

2. Ta bort 4%-spärren eftersom den diskvalificerar minoritetsåsikter och omöjliggör en rättvis fördelning av rösterna. Den begränsar den levande debatten och konserverar etablerade åsikter. Detta kan inte betraktas som demokratiskt hederligt.

3. Mer direktdemokrati. Ironiskt nog har den representativa demokratin visat sig vara mindre representativ för folkviljan. Den representativa demokratin behöver således ett större inslag av direktdemokrati. Större förändringar av samhället bör alltid föregås av folkomröstningar.

4. Inför en gemensam valsedel för samtliga partier efter samma modell som Danmark har. Separata valsedlar inbjuder till fusk. Med dagens system med en valsedel för varje parti är det lätt för antidemokrater att metodiskt plocka bort valsedlarna för ett parti de ogillar. Därmed omintetgörs det fria valet. En gemensam valsedel för alla partier borgar för att partierna får lika villkor på valdagen.

5. Decentralisera ägarmonopolet inom massmedia. Privata intressen dikterar idag demokratins villkor. Icke folkvalda ska inte få ha så stor makt i en demokrati. Vem granskar massmedia? Det är inte demokratiskt anständigt att massmedia kontrolleras av ett fåtal personer. Staten ska ställa hårda krav på att ägarfördelningen visar stor mångfald och att brott mot denna demokratiska princip ska innebära hårda viten eller till och med fängelse.

6. Upprätta en nationell hemortsrätt. Att alla folk har rätt till sitt land är långt ifrån självklart för dem som idag har makten. Denna princip ska dock gälla alla folk – inget folks land ska kunna säljas ut eller skänkas bort såsom 68-vänstern idag har förvaltat Sverige. I praktiken innebär detta att bara en minimal invandring kan tillåtas och då helt och hållet på värdfolkets villkor. En strikt återvandringspolicy gäller över hela laget. Folket ska själva få bestämma över sin existens, identitet och framtid.

7. Rättsystemet måste prioritera bekämpningen av yrkesförbud. Personer med avvikande åsikter blir idag av med sina jobb utan att samhället reagerar. Företeelsen är helt förkastlig för en demokrati. Fack och rättsstat ska med intensitet bekämpa en företeelse som diskriminerar förvärvsarbetande baserat på vilka åsikter de har. Det åligger inte arbetsgivare att värdera åsikter.

8. En röst ska inte vara bortkastad. Alla platser i riksdagen fördelas idag på partierna oavsett antalet blankröster istället för hur valresultatet verkligen ser ut. Ett visst antal blankröster borde leda till att samma proportion tomma riksdagsplatser. Detta för att tydliggöra missnöjet med sittande partier. 10 procent blankröster ska innebära att 10 % av riksdagsplatserna står tomma. Idag innebär 10 procent blanka röster att en tiondel av platserna i riksdagen fördelas proportionerligt mellan de nio tiondelar som har röstat på något av partierna.


Tanken med detta inlägg är att en debatt kring frågorna kan startas i kommentarsfunktionen till postningen. Tyck till!

09 december, 2006

Svar från TT

Hejsan Metro/TT,

Jag ska hålla mig kort:

hur kommer det sig att ni hävdar att den marockanske "toppterroristen" är svensk?

Inte ens USA hävdar ju att han är svensk utan skriver att han är "a moroccan national with Swedish citizenship".

Varför är ni alltid så ivriga med att sätta etiketten "svensk" på terrorister och brottslingar?

Mvh,
Weine Berg
www.rakryggad.blogspot.com

--------------------------------------------------------------------------------
Mannen är svensk medborgare.

Mvh
Olle Svanberg, TT

Tjej jagad och ofredad av ett ungdomsgäng

Under tisdagskvällen (5/12-06) blev en tjej jagad, misshandlad och sexuellt ofredad av, vad massmedia uppger, ett ungdomsgäng. Det hela utspelade sig i Kungälv vid sjutiden.

Flickan tog sin tillflykt in i ett hyreshus och blev upphunnen i en hiss. Gänget misshandlade och ofredade tjejen när hon inte kunde vare sig skydda sig eller fly. Polisen vet vilka gärningsmännen är.

Den som har uppgifter av intresse, kan höra av sig till Rakryggad. Rakryggad_blogspot snabel-a yahoo.se

Återigen en svensk


Tidigare på bloggen har jag berört massmedias försök att inbilla svenska folket att invandrare som blir militanta muslimer är svenskar. Detta har gjorts vid ett flertal tillfällen. Jag har påpekat att vi nog aldrig kommer att se någon få etiketten "terrorturk" så som vissa invandrare fått stämpeln "terrorsvensk".

Jag har också visat att Metro hävdar att trångboddheten i fängelser beror på att allt fler svenskar sitter i fängelse trots att det är invandrare som alltmer tar upp svenska fängelseplatser. Därmed återkommer jag till Metro. I fredagens Metro skriker man ut i krigsrubriker: SVENSK PEKAS UT SOM TOPPTERRORIST. Informationen hämtar Metro från TT - "Tidningarnas telegrambyrå".

I artikeln beskriver Metro/TT mannen som "svensk med marockansk härkomst". Metro/TT skulle antagligen också påstå att en kalv som föds i ett stall i själva verket är ett föl. USA beskriver dock mannen mer korrekt med orden "a Moroccan national with Swedish citizenship" - en marockan med svenskt medborgarskap.

Men vad är vi svenskar? Är vi "svenskar med svensk härkomst"? Eller är det t o m så att vi saknar härkomst? Vad kan vi, som saknar exotiskt ursprung, skryta med ? Är vi ett icke-folk?

För att få ett svar på dessa existentiella frågor har jag kontaktat Metro/TT. När svar inkommer, lägger jag upp detta på bloggen. Tills dess fortsätter jag att granska den turkiska tidningen Metro och de andra afghanska blaskorna, eller om de rent av är icke-blaskor?

07 december, 2006

Knivrån i barbariska Täby

I Reinfeldts kvarter, där barbarerna är i odiskutabel majoritet, råder det ofta lugn och ordning. Kanske beror det på att man inte förstått hur överlägsen civilisationen är barbariet. Eller beror det på att hyckleriet fullkomligt genomsyrar Täby?

Hursomhelst skedde ett personrån i barbarhålan Täby i lördags kväll. En 17-årig flicka blev rånad av en "yngre man med kniv" som Expressen så prydligt uttrycker det. Rånet skedde inte långt ifrån Reinfeldts lejonkula.

Till saken. Fler borde fråga sig varför varken statsminister Reinfeldt, förre statsminister Persson, tidningsredaktörerna, proffstyckarna eller mediamagnaterna bor i stadsdelar som Bergsjön och Rinkeby. Stadsdelar där civilisationen är ordentligt utbredd, med statsminister Reinfeldts sätt att se på det. Det bor ju nästan inga barbarer där.

05 december, 2006

Svensk mördare utvisad ur Sverige?


Aftonbladets definition på vem som är svensk är som bekant ytterst verklighetsfrånvänt. Men frågan är om inte Aftonbladet denna gång skjutit sig själv i foten i sina krystade försök att propsa på medborgarna sin definition på svenskheten.

Det handlar om den dömde mördaren Goran Kotaran som dömts för det s.k. persienmordet och för mordet vid Säveån i Göteborg år 2002. Efter lite psykvård (på vanligt klemigt vis som är så kännetecknande för rättsväsendet i Det Nya Sverige) utvisades Kotaran till Bosnien där han hör hemma. Men vem är han, Kotaran?

Torped för Original Gangsters
Kotaran, som är torped för Original Gangsters, har inte svenskt medborgarskap. Utvisning hade inte varit möjlig med dagens verklighetsfrånvända lagar om han hade haft svenskt medborgarskap. Trots detta skriver Aftonbladet att Kotaran är ”svensk dubbelmördare”. Aftonbladet, hallå? Om Kotaran nu är svensk, enligt era definitioner – hur kan han då utvisas? Har ni stiftat nya lagar som bara ni följer?

”- Han vägde inte så mycket, så jag kastade honom i vattnet.”
Kotaran har nu begått nya brott hemma i Bosnien efter sina brutala 9 månaders psykvård i Sverige. De mord han begick i Sverige var mordet på Robert Bengtsén vid Säveån i januari 2002. Han tog då stryptag på Bengtsén och slog sedan ner svensken med ett slag mot nacken. Kotaran hade stört sig på Bengtséns tatuering. ”- Han vägde inte så mycket, så jag kastade honom i vattnet.” berättade Kotaran. Bengtsén återfick aldrig medvetandet utan dog i det iskalla vattnet i Säveån.

Sköt fel person
Senare samma år, i juni närmare bestämt, skulle Kotaran skjuta en medlem i X-team. Kotaran tog dock fel på person och mördade istället X-teammedlemmens lillebror, Amin Mosavi. Kotaran dömdes, vårdades lite grann och sattes sedan på ett plan till Bosnien. Väl framme i Banja Luka, Bosnien, var Kotaran fri medborgare.

Nu åtalas Kotaran i sitt hemland misstänkt för tre mord, varav två av offren hittades begravna i Kotarans hönsgård. Denne Kotaran menar alltså Aftonbladet är en svensk mördare.Aftonbladet: Svensk dubbelmördare grips för tre nya mord
GP: Morddömd åtalas för fler mord
GP: Fälld för två mord på ett år

04 december, 2006

Framtiden för USA

Här är en skrämmande föreläsning om hur USA:s massinvandring påverkar det nordamerikanska samhället i framtiden. Föreläsaren Roy Beck visar på ett pedagogiskt och sakligt sätt hur ändringen av de amerikanska invandringslagarna 1965 kommer att skjuta USA i sankt både ekonomiskt och socialt – om inget drastiskt görs nu.

Beck förespråkar en återgång till invandringsnivån före 1965 för att rädda landet.

Tack, Martin, för tipset!

Immigration by the numbers (14 minuter lång)

Nu är det synd igen

Visst är det tradigt med massmedias styvmoderliga behandling av invandrare? Om man är medveten om massmedias politiska agenda blir man däremot alltmer kunnig om dess strategier. Att läsa ytterliggare en artikel i en oändlig rad av de utfärdade dekreten bekräftar det man tidigare förvärvat kunskap om. Massmedia är sig lik – och det är illavarslande.

Inte helt oväntat är det Metro som i dagens upplaga tycker synd om invandrare. ”Zobin släpptes inte in” lyder krigsrubriken i Metro. Det handlar om en Zobin Baygan som inte blivit insläppt på Café Opera trots att han skrivit upp sig på gästlistan. Nu är det synd igen. Men tro inte för en sekund att det handlar om t ex de två svenska studentskorna med toppbetyg som ratades vid antagningen till juristutbildningen eftersom 30 platser skulle beredas människor med en, i etablissemangets ögon, mer hedervärd bakgrund (läs: utländsk bakgrund).

Och nu anser sig Zobin ha blivit jättediskriminerad (fast inte i närheten av så diskriminerad som till exempel ett helt folk blir när deras statsminister idiotförklarar dem och söker ersätta dem genom massimmigration förstås). Jag har förståelse för att Zobin känner sig lite besviken, men det hela framstår så patetiskt när massmedia bereder händelsen en halvsida – trots att utrymmet för nyheter är så begränsad att en mycket hård gallring sker.

Men det finns ett litet – pyttelitet - aber... Ägaren av Café Opera är invandrare. Chefen där är också invandrare. Många av de anställda är invandrare. Så varför klaga? Utbytandet av svenskar har ju tydligen gått riktigt bra på Café Opera.

03 december, 2006

Invandrare passar inte in i Norden

Ofta talas det om utanförskap och då mer specifikt hur eliten vill integrera utlänningar i andra stadsdelar än sin egen och i andra yrkesgrupper än sin egen.

Nu kommer nästa sorts utanförskap: näringsbrist hos sydlänningar. I synnerhet invandrarkvinnor med mörk hy drabbas av d-vitaminbrist eftersom de inte kan optimera näringsupptaget från det balanserade nordiska solljuset. Brist på d-vitamin leder till värk, muskelsvaghet och svårbehandlade sprickor i skelettet. Väldigt få fall av d-vitaminbrist tycks dock leda till frivillig återvandring.

”– Vi har fått in unga kvinnor med invandrarbakgrund till mottagningen som
har så grav D-vitaminbrist att de fått svårt att gå”
säger Maria Sääf och
Ylva Pernow, vid endokrinologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset.
Väldigt få fall av d-vitaminbrist tycks dock leda till frivillig återvandring.