31 maj, 2007

Malmö – Tredje Rikets största stad

Uppdaterad med videolänk
Socialdemokraten Christine Axelsson i Malmö råkade kasta om orden i en intervju nyligen och lockade nog en del till skratt, när hon sa att ”- Det är klart att Malmö som tredje rikets största stad måste ha en anläggning…”

Axelsson har nog insett sin tabbe och kommit underfund med att Malmö är Övre Arabiens största stad. Inte Tredje Rikets dito.


(Tack för videotipset, Morgoth!)

Akta dig för Björnligan!

Bland namnlösa kriminella gäng trängs numera organisationer och grupperingar såsom Original Gangsters, Bandidos, Brödraskapet, Fucked For Life, X-Team, Desperados, Tigrarna och Hells Angels. Nu har en till björnliga dykt upp med ett konstruerat namn: Werewolf Legion. Enligt DN är samtliga i denna grupp invandrare. (Bra av DN att börja närma sig sanningen, utan att frisera. Men det är långt kvar innan man kan kalla vare sig DN eller övriga massmediapolitiska organisationer för objektiva.)

Jag har under en längre tid funderat på fenomenet med kriminella organisationer med påhittade namn. Vad är det för människor som funderar ut namn på ett gäng personer som lever på att snylta på andra? Och hur resonerade de när de skulle hitta på sin organisation: ”-Och så ska vi ha en häftig logga osså..”?

Är det nån mer vars tankar förs till X-Men och Avengers när man hör dessa självtitulerade kriminella? Och har de medlemskort och medlemstidning inklusive ett eget korsord med superduperhemligt chiffer? Funderingarna hopar sig…

Nej, det är bara att konstatera att i en värld med fri rörlighet för knark, vapen och kriminella så kommer Doktor Doom och knattarna att terrorisera och parasitera utan urskiljning på de samhällen som inhyser dem.

29 maj, 2007

Öppet brev till riksdagen

Med detta brev hoppas jag kunna starta en dialog med Er som representerar väljarna i riksdagen. Ämnet är brinnande aktuellt och oerhört angeläget.

Fakta 1: En stor ökning av arbetskraften till en statisk, minskande eller sakta ökande mängd arbeten leder ofrånkomligen till lönedumpning och urholkning av arbetsrätten. Varför fortsätter ni i detta läge att ta in 60 000-100 000 nya immigranter varje år? Strävar ni efter att dumpa lönerna och göra människor desperata?

Fakta 2: WHO varnar för hur västvärldens braindrain övergår i fatal flows på många ställen. Läkare och sjuksköterskor lockas från sina behövande hemländer till västvärlden - och ni pratar om att invandringen från dessa länder berikar Sverige. Är det så ni vill visa solidaritet med tredje världen - genom att ta deras hjärntrust?

Fakta 3: Inte ens med FN:s flyktingdefinitioner är mer än 5 % flyktingar av dem som beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Er motivering att de som kommer till Sverige är flyktingar är således rent nys. De flesta är anhöriginvandrare. Varför fortsätter ni att hjälpa de 95 % som inte behöver hjälp? Har Sverige de resurserna, tycker ni?

Fakta 4: Med dagens nivå på invandringen är svenskarna i minoritet i Sverige inom ett par generationer. Väl i minoritet är det bara en tidsfråga innan svenskarna är ett minne blott. Hur motiverar ni detta ur ett humanistiskt perspektiv?

Fakta 5: Ni satsar betydligt mer pengar på immigration och integration än på bistånd - trots att endast få av dem som drar nytta av er immigrations- och integrationspolitik är verkliga flyktingar. Och trots att fler kan hjälpas på plats eller i närområdet för varje satsad krona än för varje satsad integrationskrona i Sverige. Varför satsar ni mer pengar på att hjälpa låtsasflyktingar än de verkliga flyktingarna, såsom svältande barn i Afrika? Varför lägger ni inte alla resurser på att hjälpa flyktingar där de behöver hjälp?

Möjlighet till förändring
Förslag:
Stoppa invandringen och skicka tillbaka alla som inte har skyddsbehov. För de som har skyddsbehov, omvandla deras permanenta uppehållstillstånd till temporära sådana. Genom dessa förändringar uppnås många sannolika fördelar:

1. Mer resurser till verkliga flyktingar frigörs
2. Flyktingskapet återfår sin tidigare värdiga status
3. Mer pengar finns till välfärd, samtidigt som fler flyktingar kan hjälpas på plats
4. Safe Havens kan upprättas på flera håll i världen
5. Motsättningar och kriminalitet minskar
6. Utflödet av svensk valuta minskar då pengarna inte skickas utomlands av privatpersoner i samma omfattning
7. Hedersvåldet minskar
8. Administrationen att hantera en i det närmaste verkningslös flyktingpolitik kan läggas ner och satsas på en effektiv och kraftfull flyktingpolitik på plats och i närområdet (se punkt 3 och 4)
9. En tryggare tillvaro för arbetstagare skapas
10. Risken för terrordåd och religiöst våld minskar
11. I takt med att punkt 5, 7, 9 och 10 uppnås kommer troligtvis att självmorden, sjuktalen och tablettberoendet att minska
12. Svenskarna får möjlighet att fortsätta existera och får därmed vara med och utgöra en del av världens mångfald
13. Ni politiker återfår ert tidigare goda anseende


En sista kommentar: Sluta kalla de som inte accepterar er massinvandringspolitik för "främlingsfientliga". Ni gör er själva till åtlöje. Det lyser dessutom dubbelmoral om anklagelsen eftersom Ni själva framstår som främlingsfientliga genom sättet ni lever era liv. Ni ser till att landet tar emot upp till 100 000 nya immigranter varje år samtidigt som flertalet av er bor i områden som är i det närmaste etniskt rensade från både nya och gamla immigranter. Det kan tolkas som både dubbelmoral och främlingsfientlighet.


Summering
Ni fortsätter hela er monstruösa karusellpolitik trots alla dessa fakta och trots allt vad ni ställer till med i Sverige. Ska ni nånsin få råg i ryggen och stå upp för verklig solidaritet med era egna och med andra så är det rätta tillfället NU!

Hoppas på svar, men tvivlar.

Med vänliga hälsningar,
Weine Berg
http://www.rakryggad.blogspot.com/

Det importerade våldet formar samhället alltmer: Klassfoton förmedlas till polisen

I större grad än någonsin styr den växande kriminaliteten hur samhället ske se ut. Övervakningskameror och väktare är numera ett lika vanligt inslag i stadsbilden som lyktstolpar och trottoarer.

Allt fler åtgärder företas som kränker människors integritet i ett desperat försök att hålla den galopperande kriminaliteten i schack. Färre och färre människor vågar sig ut kvällstid utan sällskap. Säkerhetsbranschen omsätter allt mer på grund av otryggheten och rädslan bland människorna. Vart är samhället på väg?

I Skåneskolorna kommer nästa steg i utvecklingen: klassfoton förmedlas per automatik till polisen för att komma åt ungdomsbrottsligheten genom identifikation av misstänkta förövare.

Enligt Hem och skolas förbundsordförande, Bo Sundbäck, kan detta leda till att föräldrar inte längre vill att deras barn ska vara med på klassfotograferingen då deras barn riskerar att misstänkliggöras.

De amerikanska skolorna med metalldetektorer vid varje entré tycks snart utkristallisera sig även i Det Nya Sverige.

26 maj, 2007

Sista eftergiften för KD

Rakryggad har tidigare bloggat en del om Kristdemokraterna och deras ideologiska förfall. Nu bekräftar partiledare Göran Hägglund att KD inte har någon kritik mot de generösa abortlagarna i Sverige. ”Lagstiftningen är klokt avvägd” menar Hägglund.

Då återstår frågan: finns det någon anledning att rösta på KD istället för något av de andra s.k. borgerliga partierna?

Göran Hägglund har grundligen förtjänat att man byter plats på bokstav 1 och bokstav 5 i hans efternamn. Känn dig som hemma bland de slätstrukna, Göran Lägghund!

25 maj, 2007

Jag vill ha en generös flyktingpolitik

Alla fakta som talar emot de regimtrognas flyktingpropaganda göms undan från de breda folklagren, de förs aldrig fram på de stora arenorna. Inte konstigt att Det Nya Sverige ser ut som det gör. De regimtrogna hänvisar ofta till att Det Nya Sverige har en generös flyktingpolitik. De som liksom jag idag är systemkritiska vet att detta inte är sant. Detta är lätt bevisat.

Det är ingen nyhet att pengar är olika värda i olika delar av världen. Detta, om något, sätter ramarna för hur en generös flyktingpolitik ska se ut. Pengarna som används ska naturligtvis hjälpa så många flyktingar som möjligt.

Den mest påtagliga exemplifieringen jag kan komma på är vårt lands nuvarande situation - hur hjälper en svensk hundralapp flest flyktingar? Genom att fördelas på x antal innevånare i Rosengård, eller genom att fördelas på samma antal människor på plats i Afrika? Var gör pengarna störst humanitär nytta: i fickan på Ahmed i Rinkeby eller omsatta i mat och kläder till Badawi i Botswana?

Sverige har begränsade möjligheter att hjälpa andra, men den lilla hjälp Sverige kan ge är så oerhört stor om den sker på plats eller i närområdet. Men med dagens politik hjälps alltför få flyktingar. Dagens politik kan därför inte, ur något perspektiv, kallas generös. Det Nya Sverige måste sluta hjälpa människor som inte behöver hjälp!

Personligen är jag för en generös flyktingpolitik. En liten del av de pengar som sparas genom att, utan undantag, skicka hem de utan skyddsbehov i Sverige, ska gå till hjälp i närområdet av flyktingsituationer. Även med denna lilla insats kommer vi att hjälpa betydligt fler flyktingar än vad Det Nya Sverige idag lyckas med - till en betydligt lägre kostnad. Men - i avsaknad av fri debatt kan inte bättre idéer slå sig fram - således får vi dras med en moralkorrupt regim och en urkass flyktingpolitik. Gud bevare.

24 maj, 2007

Rakryggad-domän införskaffad!

Jag har tidigare aviserat att Rakryggadkonceptet ska expanderas framöver. Bland annat i tröjförsäljning med tryck som går i samma stil som Rakryggads blogg. Även Synergiprojektet kommer sannolikt att utökas. När expansionen kommer att ske är emellertid oklart, men inom ett år borde verksamheten ha startats eller åtminstone grundlagts. För att det hela ska vara genomförbart behöver Rakryggad knyta till sig talanger inom flera områden. Om du tror att du har något att tillföra får du gärna höra av dig redan nu. Hör av dig till rakryggad_blogspot[snabel-a]yahoo.se

Som en början på expansionen har domänen http://www.rakryggad.net/ införskaffats och det är på denna adress utbyggnaden av Rakryggadkonceptet troligen kommer att ske. Det är dock inte omöjligt att vidareutvecklingen får ett helt nytt namn. Den som lever får se…

23 maj, 2007

Så lite betyder verkligheten

Bilden intill texten härrör från en något naiv och okunnig persons säkrande av sin egendom. Det har dock ännu inte gått att få bekräftat att denne person verkligen är en ledande figur i något av riksdagspartierna.

Men principen bakom att låsa fast en cykel i ett lätt flyttbart, icke markfast föremål är densamma som principen bakom massimmigration och tvångsintegration: verkligheten har inget med saken att göra.

22 maj, 2007

Blonda barn och välklippt pappa – inte alls bra

Miljontals människor vandrar över världen varje år. De utvandrar och invandrar, ofta i skenet av att vara flyktingar. Svenskar finns det bara 7 miljoner i en värld av 6 000 miljoner människor. Massinvandringen till Sverige ligger nu på 100 000 människor per år och sammanlagt är 20 % av de boende i Sverige immigranter. Det är i detta perspektiv man ska se de svenska partiernas ambitioner och gärningar.

Tidigare har Kristdemokraterna (KD) gjort sig kända för att vurma för konservatismen och kristendomen. Nu verkar de dagarna vara över. De försvann sannolikt med Alf Svensson - efter dennes avgång har förfallet gått mycket snabbt. Den nye partiledaren Göran Hägglund har deklarerat att, i rak motsats till partiets tidigare åsikter om aborter, ska kvinnor i omvärlden få komma till Sverige och göra abort (!).

Inte nog med detta. Nyligen hade Kristdemokraternas ungdomsförbund – KDU – en kampanj som originellt nog döpts till ”Mångfald, inte enfald”. Med detta implicerar KDU att svenskar i sig är enfald – något som inte duger, och att vi därför helt eller delvis måste bytas ut mot helt andra folk från avlägsna länder. Tragiskt nog är det också FN:s definition på folkmord. Folkmord är enligt FN handlingar "…förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan".

Häromdagen kom så dråpslaget: KD drar tillbaka foldern ”Mer tid för barnen!” eftersom den avbildar blonda barn. Barnen ser dessutom glada ut och deras pappa är ordentligt friserad.

”- Då tänkte vi bara att bilderna visar glada människor och ger ett fräscht intryck. Men sen slog det oss att alla har svenskt ursprung” berättar Susanne Ahlström, ansvarig för framtagandet av foldern Mer tid för barnen!

Sagt och gjort – det blir ingen folder, och de redan tryckta sorteras sannolikt in i det runda arkivet. Nästa gång ska inte samma misstag göras lovar KD, underförstått att foldern ska blir mer mångkulturell dvs. propagera för att minimera andelen svenskar i hemlandet Sverige. Rakryggad tipsar härmed att man vid det tillfället bör döpa foldern till ”Mer tid för mångkulturen!”.

Oavsett vad KD, massmedia (och alla andra som får vara med och bestämma) anser så är sinnebilden av svenskar - både för svenskar och utlänningar - blonda och blåögda människor. Att därför avbilda familjer med ljusa människor är det mest naturliga om man vill avbilda svenskar.

Det kan inte vara lätt att vara politiskt korrekt idag med alla de konventioner och tabun som ska bollas med samtidigt som denne ska framstå som glad, lycklig och framgångsrik.

Källor:
Kristdemokraten: Sollentuna underkänner material i vårkampanjen
Kristdemokraten: Tidsbrist gav folder med blonda barn

Läs även:
Rakryggad: KDU i ny kampanj: Svenskar duger inte
Rakryggad: Perser, men inte svenskar

19 maj, 2007

Nationalism och moral

Jag och Filip, en av mina arbetskompisar, hade ett samtal för ganska länge sedan. Filip är grek och har bott i Sverige i över 30 år. Han är den sortens kille som skulle bli topp tunnor rasande om t ex Mona Sahlin kom och påstod att han är svensk. Han skulle skälla ut henne efter noter, rent av. Han har ganska hetsigt temperament, Filip. Han är grek – en mycket stolt grek dessutom. Till saken. Färjestad kämpade mot Frölunda i finalen då jag och Filip hade vår diskussion. Vi kom in på ämnet samhörighet. Paralleller som lätt kan dras till nationalism och annan naturlig gemenskap dök upp. Filip menade: ”- Hur kan man tycka om andras barn mer än sina egna?”. Mina tankar for direkt till ovannämnda socialdemokrat och hennes hejdukar, som drivs av djupt rotad oikofobi (förakt för de egna) - etablerad och cementerad i Sverige av den s.k. 68-vänsterns kulturrevolution.

Filips retoriska fråga ekade i mitt huvud då kvällsskiftet drog sig mot sitt slut. Jag grämer mig för att inte Sahlin, Gerdin och Reinfeldt får dessa frågor. Det är bland annat dessa etnofober som har lagt all sin energi på att sparka undan benen för svenskarna. De svenska journalisterna borde dagligen ha bombarderat politikerna med de svåra frågorna man idag håller borta från det offentliga debattutrymmet. Moralen, hur djupt sitter den? Hur kutryggig kan man gå? Det är sådana frågor som kommer att avgöra vårt folks framtid.

Ju mer tiden går, desto fler inser att nationalism är något naturligt och inte alls att förakta. Filip har gått i pension nu och har flyttat tillbaka till sitt älskade Grekland. Det var hans egen nationalism som fick honom att flytta tillbaka och det var nationalismen som fick norrmännen att bekämpa nazisterna. Det är nationalismen som får alla kuvade länder och kolonier att kämpa för frihet och självständighet. Det är nationalism som fått indianstammen cherokeser i USA att besluta att människor som inte har cherokesiskt blod inte har rösträtt i det cherokesiska parlamentet. De vill fortsätta existera som folk, helt enkelt. De vill vara herrar över sin egen framtid. Samtidigt är det ganska ironiskt att sverigedemokraterna, i enighet med det invandringspolitiska handlingsprogram som antogs idag, skulle ta avstånd från cherokesernas beslut. Jag har svårt att förstå sådant tyckande. Jag har lätt att förstå den innerliga kärleken i nationalism.

Har du de meriter som krävs?

Den som påstår att Sverige är en demokrati bör reflektera över ordets sanna betydelse och dagens samhälles natur, och bejaka den stora skillnad dessa två enheter emellan. Demokrati handlar inte enbart om rösträtt utan minst lika mycket om yttrandefrihet, informationsfrihet och rätten till fri opinionsbildning. Hur väl praktiseras detta i Det Nya Sverige?

Enligt min mening kan man numera beskriva landet som en meritokrati. Varje medborgares rättigheter bygger på de meriter denne har skaffat sig. I Det Nya Sverige är således följande meriterande: rätt åsikter, rätt ursprung, rätt sexualitet. En person med åsikter som inte är kritiska eller negativa till massinvandring och massintegration får uttala sig, bilda opinion, vara fackligt aktiv, hyra lokaler osv. En person med utländskt ursprung har alltid rätt att uttala sig och binds inte av de begränsningar som svenskar drabbas av. En person kan alltså vara kritisk mot massinvandring och tvångsintegrationen om han uppfyller kravet på rätt ursprung eller rätt sexualitet. Annat ursprung än den svenska är meriterande. Svenskt ursprung är det inte.

En person som inte är heterosexuell har en meriterande sexuell läggning. Personen ifråga anses ha en bra och för samhället värdefull kunskap. Den stora massan är med dessa intagningskrav till den offentliga arenan diskvalificerade och får inte full tillgång till sina medborgerliga rättigheter. Det Nya Sverige är en meritokrati och ingen frågar vem som bestämmer vilka meriter som räknas och vilka som inte räknas.

18 maj, 2007

Den nyttige idioten (till vänster)

Vänsterns hörnsten i det moderna samhället är massinvandring. De som idag kallar sig politisk vänster har dock troligtvis hoppat över en hel del tankearbete. I alla fall framstår det så när man objektivt jämför deras ideal med deras realpolitik. Vanligtvis kan åsiktsminoriteten* grupperas i två kategorier: liberala och socialistiska. Denna artikel handlar om de senare.

Objektivt, var leder ett stort inflöde av arbetskraft till ett land? Ökad välfärd? Fler arbetstillfällen? Ökad trygghet? Nej, ingetdera. Den som är bevandrad i de ekonomiska termerna tillgång och efterfrågan inser att ett stort antal sökanden på varje arbetstillfälle på sikt pressar ner lönerna. Konkurrensen mellan de sökande ökar och en tilltagande desperation bland arbetslösa möjliggör personliga eftergifter för att få anställning. Detta har Harvardprofessorn George J. Borjas utvecklat i sin artikel Immigrants In, Wages Down från förra året.

Kort men koncist: Massinvandring är lönedumpning. Lönedumpning är högerns favoritpolitik. Bara metoderna att åstadkomma detta har skiftat genom århundradena. Nu är massinvandring den allra effektivaste metoden att dumpa löner, urholka arbetsrätten och splittra de lägre klassernas sammanhållning. Är detta verkligen vad ni eftersträvar, kära vänster?

Argumentationen stämmer inte fullt ut på Sverige då det finns ett väl utbyggt bidragssystem i landet. Men vad händer när det sociala skyddsnätet brakar samman? Systemet kommer att haverera inom en överskådlig framtid med nuvarande ökning av belastningen. Detta borde ingen tvivla på.

Samtidigt är det inte svårt att förstå hur den nyttige idioten i Sverige har skapats. Demokratisk och konstruktiv debatt tillåts inte längre och motargumenten hörs därför ingalunda. I frånvaron av fri debatt frodas dumheten och okunskapen. Detta är den svenska vänstern beviset på.

Ni som kallar er vänster har blivit ett viktigt redskap för högern – ni är de nyttiga idioterna till vänster. Det kan väl inte kännas helt bra? Kasta av er högerns ledband!* Med ”åsiktsminoritet” avses den lilla, men högljudda, delen av befolkningen som befinner sig i samhällstoppen och som förespråkar massinvandring, fri rörlighet och mångkultur.

17 maj, 2007

Kommunal utesluter kritiker

Sverigedemokraten Erik Hellsborn blir utkastad ur sitt fack Kommunal – för att ha kritiserat att hans fack inte tillåter kritik. Där kan man tala om att handling säger mer än ord. Nu borde väl Kommunals medlemmar lära sig att det visst går att komma med kritik mot det egna facket?

Kommunal menar också att man som medlem måste "verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval". Enligt facket gör inte Hellsborn detta och måste därför fasas ut ur det fack som betecknar sig som demokratiskt. Kommunals agerande säger väl allt?

Visa ditt stöd för Hellsborn genom att besöka hans politiska blogg Eriks politiska.

Motsättningar inför SD:s riksårsmöte

Trots att många ledande funktionärer har lämnat eller blivit utmanövrerade ur partiet de senaste åren tycks inte harmonin infinna sig. Valberedningen föreslår att David Lång, Arnold Boström och Peter Martini inte längre ska sitta i partistyrelsen. Detta tillsammans med det faktum att Martin Kinnunen kommer att avgå som SDU-ordförande gör att partistyrelsen kommer att även fortsättningsvis sakna representation i Sveriges näst största stad Göteborg och att densamma i Stockholm blir kraftigt reducerad.

Som svar på detta har funktionärer i Stockholm, Uppsala och Göteborg föreslagit att kommande styrelse ska se ut som den gör idag.

Det får dock antas att Jimmie Åkessons svåger Mattias Karlsson och Åkessons kollega inom företagarbranschen, Björn Söder, sitter säkert.

Efter att Martin Kinnunen avgått kommer Erik Almqvist att ta över ordförandeskapet i SDU, men eftersom Almqvist är hemmahörande i Lund förblir representationen i hufvudstaden tämligen begränsad.

Värt att notera är att Kinnunens tid som ordförande för Sveriges potentiellt största ungdomsförbund bevisat att brist på kritik leder till stagnation. Han har frenetiskt rensat ut alla som visat det minsta avvikande åsikter. Förbundet består numer av allt färre medlemmar och aktiva, vilket bevisades på SDU:s förbundskongress då ledningen kunde samla endast nio (9) röstberättigade och fem (5) inbjudna från hela landet.. Detta till trots att en mycket stor del av Sveriges skolungdomar hyser liknande åsikter de SDU står för.

Till sist en liten kommentar angående massmedias ohöljda glädje att många SD:are är bidragsberoende: Annars heter det att många människor hamnat i ”bidragsfällan” - men inte i SD:s fall. Svårigheterna att behålla sitt jobb om man är företrädare för partiet borde snarare skrämma etablissemanget än glädja dem. En sista not i ärendet angående massmedias jämförelse av SD:ares och invandrares bidragsberoende; När det gäller invandrare ser massmedia deras bidragsberoende som ett problem, men inte när det gäller SD:ares dylika. Är inte det hyckleri? I verkligheten förhåller det sig tvärtom. Svensk välfärd är för svenskar – inte för hela världen.

Grattis, norska folket!

Idag är det den 17 maj och därmed också vårt broderfolk norskarnas egen dag. Rakryggad passar på att önska Norge ett glatt och stolt firande som varar dagen lång!

Norge är en inspirationskälla i glädjen över sin nationella identitet och att den, i motsats till Sverige, inte är skuldbelagd av sina egna makthavare.


Norskarna visar föredömligt upp hur alla folk borde ha rätt att vara stolta över sin egen identitet och karaktär utan att det innebär ett hierarkiskt förhållande till andra folk. Länge leve norskarna!

15 maj, 2007

Massinvandring - en oändlig spiral

I den offentliga/sanktionerade debatten hörs ofta argumentet att vi måste ha massinvandring eftersom vår egen befolkning har en för dålig återväxt och därför inte kommer att kunna försörja den oproportionerligt stora andelen pensionärer.

Förutom att denna lösning är detsamma som att ge en person med akut benbrott kryckor - istället för vård, är det en lösning på ingenting. En massiv invandring för att rädda ålderdomen genererar i ett ännu större behov av invandring nästa generation eftersom även invandrare åldras. Detta leder bara till att vi svenskar fasas ut ur livet. Men det är väl just det som folkutbytarna är ute efter.

Nej, för att komma tillrätta med problemet måste vi ge den skadade vård - inte kryckor. Dvs. vi måste se till att varje generation svenskar är tillräckligt mångtalig för att bära välfärdsarvet vidare åt nästa generation svenskar. Varje problem måste i längden åtgärdas vid orsaken, inte verkan som orsaken skapar.

14 maj, 2007

Mångkultur - men ändå inte?

Söndagen den 13 maj gick "Dokument Inifrån" och det handlade om invandrarbarn som misshandlas av sina föräldrar. Frågeställningen var ungefär "beror detta problem på att den svenska uppfattningen om barnuppfostran inte är förankrad i vårt mångkulturella land?"

Återigen tycks man tro att kultur inte är värderingar, uppfattningar, livssyn, världsbild osv. Man försöker med den omöjliga ekvationen att Sverige ska vara ett mångkulturellt land där invandrarkulturerna anpassar sig till den svenska kulturen. Fundament i den svenska kulturen såsom t ex. vår syn på barnuppfostran och jämställdhet.

Det som hittills kallats mångkultur får alltmer gemensamt med statsnationalism där olika kulturer ska pressas ner i en form (som varken mångkulturalister eller statsnationalister tycks veta vad det är). Och vad är då vitsen med många etniciteter under samma kultur? Är det nåt att skryta med att Sverige snart har samma situation som Texas och Kalifornien där européer och deras ättlingar är i minoritet? Vad har i så fall vunnits - och vad har förlorats?

Giv Estland åter - till ryssarna?

Stalin var inte bara en grym diktator, utan även en förslagen sådan. Han inte bara ockuperade Baltikum militärt, utan också civilt, etniskt och kulturellt. Civila ryssar bussades in i det sovjetockuperade Baltikum i enorma mängder.

Det finns inte bara folkrättsliga skäl att låta Baltikum vara balternas hemländer. Sverige och Norden skulle vara tryggare utan ryssar på Östersjöns stränder.

Estland drabbades hårdast av den civila ryska ockupationen, men Lettland och Litauen har sannerligen inte undkommit ryssarna.

Idag består exempelvis den estländska staden Narva av 90 % ryssar. Estland tvingas idag inhysa 26 % ryssar. Lettland 28.5 % och Litauen 6 %.

Nu hyllar ryssarna sin seger över den nazistiska ockupationsmakten. Med sovjetiska ockupationsmonument i Estland. Och ryssarna i Baltikum använder samma förvridna argumentation som invandrarna i Sverige: "Vi har minsann lika stor rätt att leva här som esterna/svenskarna!"

I helvete heller. Ryssarna har ett hemland och det är Ryssland. Där har ryssarna rätt att bo. Esterna har bara ett hemland och det är lilla Estland. Ryssarna ska hem till Ryssland - punkt slut. Om det innebär personliga uppbrott av tragiska dimensioner så är det sorgligt, men det var ju inte esterna som bussade in ryssarna till sitt land. Det är därmed orimligt att begära att esterna ska lida skada pga. en georgisk imperialistisk diktator som dessutom är död sedan länge.

Ryssarna ska hem, tillsammans med de monument de hyllar. Ryssland ska därutöver bekosta hela arrangemanget samt kompensera esterna och de tvångsförflyttade ryssarna. Detta är ett minimum av värdighet och hederlighet.

09 maj, 2007

Lyckat Pride-tåg!

Det verkar som om den demonstration och manifestation som jag tidigare bloggat om, European Family Pride, var mycket lyckad.

Jag kan i och för sig inte franska och kan därför inte läsa rapporteringen om den, men av bilderna att döma var det en total framgång.

European Family Pride är en direkt motreaktion på söndringen av familjen och äktenskapet, men också ett svar på normaliseringen av aborter och adoptioner. Udden är riktad mot HBT-strömningarna i Europa.


Äntligen säger någon ifrån!

Svar till Liza Marklund

Författaren Liza Marklund skrev den 29 april en artikel i Expressen med rubriken "Utan invandrare stannar Sverige". Denna artikel har skrivits många gånger förr, men med andra ordval och av andra sanktionerade upphovsmän. Det är således förutsägbart vad Marklund kommer att skriva. Låt oss ta en titt på Marklunds argumentation.

Artikeln bygger på tre grundstenar utan inbördes ordning. Den ena är att dagens system med massinvandring och "fri rörlighet" representerar en godhet och självklarhet. Den andra byggstenen är hur textförfattaren själv har utbyte av systemet och att denne underförstått därmed är en självklart god och samhällsanpassad människa. Den tredje byggstenen är spott och spe över de som inte ger sitt fulla stöd till systemet och den färdigtänkta självklara godheten.

Liza Marklund påstår tre saker i sin artikel (Marklunds ord i blått).
"Utan invandrare hade Sverige inte varit i närheten av den välfärd och levnadsstandard som vi har idag. Att det kommer vuxna färdigutbildade människor till vårt land är inte ett problem - det är en tillgång." Det är sant att Sverige hade legat mycket högre i välfärdsligan utan den betungande och nedbrytande massinvandringen och alla de pengar som används för att väga upp "utanförskapet".

WHO vs. Liza Marklund
För att bemöta Marklund ger jag henne delvis rätt i att de som kommer färdigutbildade till Sverige är bekostade av andra (ofta fattigare) länder. Hennes argument bör kopplas ihop med WHO:s Migration of health workers om västvärldens dränering av högutbildade från tredje världen. I Zambia har fyra av fem färdigutbildade läkare rekryterats av andra länder. I Sydafrika har hela 37 % av läkarna lämnat landet för rikare länder. 29 % av Ghanas läkare har lämnat hemlandet. 34 % av Zimbabwes sjuksköterskor har gjort detsamma med sitt hemland.

Listan kan göras lång med hur behövande länder ideligen får se sig förblöda på sin hjärntrust för att människor som Reinfeldt, Marklund och Sahlin vill berika Det Nya Sverige på deras bekostnad.

WHO: Nonetheless, when significant numbers of doctors and nurses leave, the countries that financed their education lose a return on their investment and become unwilling donors to the wealthy countries to which their health personnel have migrated.
Financial loss is not the most damaging outcome, however. When a country has a fragile health system, the loss of its workforce can bring the whole system close to collapse, with the consequences measured in lives lost. In these circumstances, the calculus of international migration shifts from brain drain/gain to "fatal flows."


Så visst är det en ekonomisk tillgång för Det Nya Sverige att importera andra länders akademiker. Huruvida det är solidariskt är en helt annan fråga. Tror Marklund verkligen att en invandrad läkare här inte betyder en utvandrad läkare där?

Sverige rikare än någonsin?
"i ett samhällsekonomiskt perspektiv är invandringen rena högvinsten" Så då är Sverige rimligtvis rikare än någonsin nu? De senaste 20 åren har ju svenskarna varit utsatta för en större invandring än under de föregående 2000 åren. Enligt OECD:s bedömningar har Sverige gjort ett enormt fall under invandringstiden från en nära toppnotering till 17:e plats. Var har alla högvinster tagit vägen, Liza?

”De som tycker annorlunda är dumma och obegåvade”
"För mig är det obegripligt att inte vilja ha kontakt med omvärlden. Att sitta hemma på kammaren och tro att man är bättre än alla andra är direkt obegåvat, att tro att man tjänar på att vara ensam är bara dumt.” Här försöker Marklund blanda både äpplen, päron och apelsiner. Naturligtvis blir det bara en enda röra, precis som i Det Nya Sverige som helhet. För det första försöker Marklund påstå att ett lands kontakt med omvärlden består i massinvandring där de invandrande fungerar som kulturkurirer. För att få hit libanesisk mat måste vi därför importera libaneser och för att få hit franska modekläder ska vi alltså importera fransmän?

Marklund tycks också mena att de som inte accepterar systemet med massinvandring anser sig vara förmer än andra. De som inte tycker som Marklund är chauvinister, helt enkelt. Systemkritiker är även ”dumma och obegåvade”. Men hur dumt och obegåvat är det inte att föra fram ett påstående som man inte kan belägga - och som man använder för att döma ut de som inte håller med? Så som Marklund gör i sin artikel. Kaosteoretiker som Marklund tycks alltid anse sig besitta allvetandets begåvning. Det finns inga gränser för vilken överblick (läs: von oben-perspektiv) och insikt (läs: förutfattade meningar) de har. Deras grundläggande teorem om oliktänkande är att dessa är politiskt underlägsna och moraliskt lågstående människor. Självkritik och ödmjukhet – ja det vet man inte vad det är.

Inte en spanjor så långt ögat når
Liza Marklund bor i ett välbärgat område i södra Spanien långt ifrån etniska motsättningar. Hon berättar att det i hennes andalusiska område bor en mängd nationaliteter. “De jag ser och umgås mest med kommer Jamaica, USA, Nya Zeeland, Storbritannien, Tyskland och Sverige.” skriver Marklund. Underligt nog tycks det inte bo spanjorer där Marklund bor. Och inte är det en spanjor hon har som hemhjälp, utan en ukrainska vid namn Irina. Marklund anser sig därutöver vara en tillgång för Spanien eftersom hon ”äter ute flera gånger i veckan”.

Marklund förklarar i artikeln att den största orsaken till varför hon och hennes familj bor så mycket i södra Spanien beror på de ”olika språken, kulturerna, religionerna och nationaliteterna”. Det tycks alltså som om att Marklund flyttat från en etnisk svensk segregerad verklighet till ett mångkulturellt spanjorfritt område i Spanien, eftersom hon inte vet att Sverige idag är ett mångkulturellt kaos. Varför flyttade hon inte till Rinkeby där det finns massvis med språk, kulturer, religioner och nationaliteter?

Marklund belägger inte sina påståenden. Inte ett enda av dem kan hon ange belägg för. Den politiska klyschan kan alltid återanvändas utan någon som helst förankring i verkligheten, vilket inte är svårt i Det Nya Sverige eftersom kritik och opposition i realiteten är bannlyst.

08 maj, 2007

"- Om du nu avskyr alla djävla svennehoror, vad gör du då här i Sverige?"

På Rakryggad uppmärksammas svenskar som vågar säga ifrån och visa sitt missnöje. Bloggaren Johan Björnsson meddelade mig nyligen om ett sådant tillfälle då han plötsligt befann sig mitt i händelsernas centrum. Nedanstående text är hämtad från Johans blogg "Sverige - ett land i förfall".

"Mitt eget senaste exempel var när jag befann mig i en korvkiosk mitt i natten, och framför mig stod en "svensk" tjej (blåa ögon/blont hår). Bakom henne stod två invandrarkillar (araber är jag nästan hundra på) som hon uppenbarligen inte kände och inte heller ville ha att göra med.


Dom raggade på henne på sedvanligt "arab"-vis (jag vill inte dra alla araber över en kam, men dom flesta läsare förstår nog vad jag syftar på) och tafsade på henne tämligen grovt. När hon klargjorde surt att - Vad fan håller ni på med! så kom repliken - Äh, fan jag avskyr alla djävla svennehoror. Då tar jag tag i den enas axel, vänder honom och säger med hög röst - Om du nu avskyr alla djävla svennehoror, vad gör du då här i Sverige? Då tycker jag att du ska åka hem.


Helt plötsligt får jag en rak höger som träffar så illa så att jag blir däckad för någon sekund, men kommer snabbt upp och sätter efter båda killarna och lyckas få tag i den ena och håller honom tills polisen kommer. Sedan efter några månader så avskriver polisen ärendet därför att gärningsmannen har lämnat landet."

Kämpa på, Johan! Sådana som du behöver vi massvis av!

07 maj, 2007

Det ansiktslösa mediesamhället

Det är paradoxalt att massmedia lever på att flänga ut människors liv, deras tabbar och tavlor i sina lösnummer och samtidigt censurerar foton som de ändå publicerar. Vad är vitsen med att sprida ansiktslösa foton?

De två zambiska fotbollsspelarna som är gripna för gruppvåldtäkt är ett lysande exempel. I vanliga fall censurerar massmedia brottslingars ansikten genom att göra ansiktena mer grovpixlade. Aftonbladet valde inte det traditionella grovpixlandet, utan placerade en ogenomskinlig grå oval över ansiktena. Inte en kvadratmillimeter hud syns. Detta antyder att massmedia inte bara vill censurera de misstänktas identitet, utan också deras ursprung. Hade man endast grovpixlat ansiktena hade det framgått att fotbollsspelarna är, vad våra förfäder skulle beteckna som, "blåmän".

När en icke-svensk gjort nåt bra framhäver man etniciteten. Har en icke-svensk gjort nåt dåligt, ja, då döljer man etniciteten. Detta enligt åsiktsminoritetens dogmer att svenskarna blir rasister om de får reda på gärningsmäns ursprung, men mer välvilligt inställda till mångetnicitet när de får reda på att Zlatan gjort mål. Omyndigförklarandet av svenska folket är skrämmande, för att inte säga patetiskt.

05 maj, 2007

Lär dig segla!

Varje dag händer det något nytt som får de flesta att inse att det vansinniga som hände igår var rätt milt jämfört med det som hände idag. Och det som hände idag, ja det är verkligen inget som kan jämföras med morgondagens äventyr i Det Nya Sverige.

Men varje problem och hinder innebär en möjlighet att förändra. Vår storhetstid har kommit. Det vi ser i samhället idag är slutet på massintegrationseran. Nu måste invandringsivrarna brottas med de realiteter som naturligt följer med deras politik.

Vår uppgift för framtiden
Vad ligger då an på oss systemkritiker? Vi ska jobba hårt på att med ett förståeligt språk nå ut till så många människor som möjligt i alla tillgängliga informationskanaler. Vi ska ligga på offensiven och kräva svar från makthavarna, pressa dem på vad det är de sysslar med och på vilka moraliska grunder de gör det. Alltid offensiv – aldrig mera defensiv. Genom att samarbeta över gränserna och förbättra oss får vi den slagstyrka och den slagordning som alla svenskars fiender står maktlösa inför. Vi har all rätt på vår sida - alla argument backar upp vår strävan.

Invandrarna är framtiden?
”- Företagsamma invandrare är framtidens makthavare”. Ja, så säger lektor Mehrat Darwishpour vid Mälardalens Högskola till Metro. Detta skiljer sig inget från vad Mona Sahlin sagt i alla år, vad Lars Leijonborg säger idag och vad Ibrahim Baylan kommer att säga imorgon.

Mauricio Rojas, f.d. marxist, sedermera Moderat och numera Folkpartist menar att Sverige behöver c:a 50 miljoner invandrare till. Det skulle få gynnsamma effekter på ekonomin, heter det. Femtio miljoner människor till ett land som redan har en arbetslöshet på 15-20% och en ursprungsbefolkning på sju miljoner? Är det något man med säkerhet åstadkommer på det viset så är det ett klassamhälle av standardsnitt. Går ränderna aldrig ur en marxist? Nåväl, när hade en folkpartist senast alla indianerna i kanoten?

Det man kan säga sammantaget av de argument som framförts av de refererade personerna ovan, är att deras argument är strikt ekonomiska.

Men finns det inte värden som står över de ekonomiska? Eller är pengar det viktigaste här i världen? Jag vågar påstå att det finns värden som står högt över ekonomin, för visst finns det sådant som betyder mer än huruvida man äter barkbröd eller baguetter?

Alla folks lika värde
Något som man i egenskap av nationalist bör förstå i ett tidigt skede, är alla folks lika värde. Precis som i alla andra ideologier finns det naturligtvis chauvinistiska former även av nationalism. Chauvinism är ständigt villovägar. Nationalism är inte hat. Nationalism är kärlek i folkformat.

Det är därför jag aldrig kan förstå eller acceptera teorier om att ett folk kan ersättas av ett eller flera andra. Oavsett vem eller vilka som för fram dessa destruktiva idéer. Vilka som kan assimileras och vilka som inte kan assimileras är således en relevant frågeställning.

Termen assimilerbarhet är något som borde tillmätas betydelse i den politik som förs idag. Vad menar vi med assimilerbarhet? Min personliga tolkning är att assimilation är när utlänningar kan bosätta sig och verka i Sverige utan att den svenska identiteten på något plan kränks eller hotas. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk, och ett folk vore inte vad det är utan sitt land.

Usch och fy
För att förstå dagens politik utan de tabun som etablissemanget vävt in i varje aspekt av ämnet, kan man använda följande tankeexperiment. Tänk dig att Sudan är utsatt för en omfattande invandring från världens alla hörn. Svenskar, danskar, tyskar, indonesier, britter, ryssar, australier, spanjorer och indier strömmar till landet utan någon hejd. Hur tolerant är det att detta får fortgå så att sudaneserna beräknas vara i minoritet i sitt eget land efter femtio års invandring? Är det rasism när sudaneserna säger ifrån att de inte vill ha det på detta vis? Är det rasism att i detta läge stoppa invandringen och skicka tillbaka utlänningarna? Vad är rasism och vad är sunt förnuft?

Vem kan assimileras?
Man kan inte nöja sig med en bestämd nivå på invandringen – vare sig den är noll eller mer. Man måste förstå vilken inverkan olika sorters invandring har på nationen. Frågan som bör ställas är alltid: kan de assimileras? Rimligtvis bör det finnas en kompabilitet mellan de inflyttande och oss svenskar. I de avgörande värdena måste alltid det som förenar vara avsevärt större än det som skiljer. Detta är raka motsatsen till den politik som förs idag av åsiktsminoriteten.

Hur man än vrider och vänder på det kan exempelvis inte abborrar assimileras i en myrstack, och en myra kan inte assimileras i sjön. Detta måste man kunna säga utan att det läggs in åsikter i huruvida abborrar och myror har olika värde. Alla skapelser har sin plats. Den verklighet vi lever i sätter sina gränser, ofta på ett tydligt sätt och alltid utan hänsyn till etablissemangets fria fantasier om ”sociala konstruktioner”.

Traditionell invandring kontra massinvandring
Tidigare invandring har kännetecknats av denna, under generationer förvärvade vetskap, och därför har invandringen inte kunnat hota den svenska identiteten på något plan överhuvudtaget. Valloner, holländare, danskar, tyskar och finnar har invandrat till Sverige i så obetydliga tal att det inte på något vis går att jämföra med dagens massinvandring. De invandrade i fjuttiga mängder under ett fåtal år. År 1900 fanns 35 000 utländska personer i Sverige, av dessa kom 21 000 från våra nordiska grannländer.

Dagens invandring ligger på en nivå av 100 000 människor - per år. Dessa inflyttande 100 000 ska ha jobb, skola, äldreomsorg, barnbidrag och bostäder. En allt för stor del av dessa kommer dessutom från utomeuropeiska länder och har blygsamma eller inga möjligheter att assimileras. Massinvandring går alltså inte att på något vis jämställas med traditionell invandring.

Det är helt naturligt att först och främst känna solidaritet med de egna: familjen, släkten, grannskapet, folket. Och glöm inte: Sjömannen ber inte om medvind - han lär sig segla.

(Texten ovan är hämtad från SD-Bulletinen, mars 2005, under min tid som redaktör och ansvarig utgivare för tidningen. Texten har modifierats något.)

Pampfasoner i SD:s partitopp

Nyligen tiggde Sverigedemokraterna (SD) om medlemmars och sympatisörers hundralappar för att kunna genomföra sitt Riksårsmöte i Danmark. Pengarna skulle gå till de mest långväga ombuden för att underlätta deras resekostnader. Inget konstigt i detta. Men åtgärden tycks ha varit helt onödigt eftersom partiet verkar ha gott om pengar. Det tyder de excesser som partisekreterare Björn Söder och partiledare Jimmie Åkesson unnar sig i skrivande stund.

Dessa herrar har nämligen lyckats få partiet att bekosta ett varsitt frikort (Årskort Silver Plus) på SJ i första klass. Nu handlar inte detta om några småsummor. Årskort Silver Plus kostar - håll i er – femtiofemtusen kronor (55 000 SEK) per person. Två sådana kort blir alltså 110 000 kronor.

Detta motsvarar medlemsavgiften från 550 personer. Eller om man räknar om det i frivilliga bidrag måste en person, som skänker 200 kronor i månaden år in och år ut, bidra i 45 år (!) för att kunna bekosta de båda korten. Och herr Söder och herr Åkesson måste tillsammans resa med SJ för mer än 2100 kronor i veckan under året å partiets vägnar för att korten ska löna sig. Men då ingår ju internetuppkoppling och kaffe. Grattis.

För att formulera sig något anglofilt: Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut att dylika pampfasoner inte kan rymmas i ett ideellt kämpande parti.

Jag förvånas över sverigedemokraternas medlemmars tålamod. I synnerhet som inga kostnader eller specifikationer nämndes på det partistyrelsemöte som fattade beslutet om 110 000-kronorsresorna. Jag tyckte det var magstarkt när Björn Söder för några år sedan begärde, och fick, 20 000 kronor av partiet för att köpa en ny dator till sig själv.

Låt oss avvakta hur tålamodet tryter på sverigedemokraternas riksårsmöte den 18-20 maj.

Årskort Silver Plus

04 maj, 2007

Social turism i Irak

Hälften av de asylsökande irakierna i Sverige åker tillbaka till Irak på semester under sin väntan på uppehållstillstånd. Semestern i Irak – landet de flydde ifrån – är ofta flera månader. Det rapporterar MFO - Medborgarnas Flyktingombudsman. Skyddsbehovet kan därför helt förkastas för dessa och de bör vägras inresa i Sverige igen plus att deras ansökan omedelbart ska sorteras i det runda arkivet.

På något vis är det symtomatiskt att Det Nya Sverige tycker synd om alla med mörkare hudfärg och därför vill vara deras mamma, pappa och barnvakt, men i själva verket (i aktuellt fall) endast lyckas importera den irakiska medelklassen.

Äntligen äkta stolthet

Vi har under åratal sett människor spöka ut sig till oigenkännlighet och marschera i Pride-tåg och samtidigt kräva att de ska tas på allvar. Det handlar om en liten hbt-minoritet med stora trutar och förakt för de normalsexuella. Nu kommer äntligen motreaktionen. Imorgon hålls en demonstration kallad European Family Pride i Bryssel. Arrangörerna meddelar att följande:

”We call upon you to be numerous and to join us in the demonstration for the European family of Pride which will take place in Brussels, Saturday, May 5th. We will meet at 14.00 at the Schuman roundabout in front of the Institutions of the European union in Brussels. We will march as far as court of law in Brussels where the contributing speeches will be held from 16.00.”

Manifestet man stöder sig på är följande:
· Because the family is the foundation upon which a well balanced society is built.
· Because in weakening the family endangers society itself and is opposed to the common good.
· Because we want a society which encourages motherhood, which welcomes the child, protects the disabled and which provides for the well-being of the elderly.
· Because we are opposed to abortion and euthanasia.
· Because we are utterly opposed to babies being created for spare parts and the human cloning.
· Because we want the scientist to recall what is moral and ethical.
· Because we believe in the institution of marriage.
· Because we refuse to see it given over to parodies.
· Because there are those who are playing God and who seek to invert the norm.
· Because common sense has to prevail.
· Because these same evils which afflict all of Europe.
· Because if we want to have good laws we must stand together.
· Because many decisions are made by the institutions of the European union

Mer information hittas på sidan: European Family Pride

Framgångsrik kampanj mot Scandic

Tidigare har jag berättat på bloggen att hotellkedjan Scandic planerar att plocka bort biblarna från hotellrummen. Många reagerade på detta skamsna beteende och agerade därefter. Nu ångrar Scandic sitt utspel och har bestämt sig för att biblarna blir kvar på hotellrummen. Oavsett vad man tycker om det faktum att kristendomen har en central roll i det svenska samhällets identitet, går det inte att betrakta kristendomen som en religion bland många. Scandic har fattat rätt beslut.

03 maj, 2007

Pensionär sa ifrån

I Värmland härjar fegisar sedan en tid tillbaka. Man ger sig på pensionärer i affärer och hittills har deras brott uppmärksammats på flera olika värmländska orter. För två veckor sedan råkade min 83-åriga mormor ut för en av dessa när hon var och handlade i den lokala närbutiken. Mormor var dock handlingskraftig och tog tillbaka sin plånbok varpå hon skällde ut den 20-årige invandrarynglingen:

- Din jävla idiot! Vad håller du på med?! Du borde skämmas som ger dig på gammalt folk!

Skamset pinnade fegisen iväg ut ur butiken innan någon kunde gripa honom. Morfar, 88 år, förbannar att han inte var med i affären då han som f.d. boxare och med ett häftigt humör hade velat sänka fegisen till backen med en rak höger. Det hade varit en njutning för ögonen…

Mormor, jag är stolt över dig!

Barbarer utkastade från restaurang

Under torsdagskvällen skickade Rakryggadläsaren Emil in några ord om en kväll som utspelade sig helt nyligen. Här kommer hans berättelse där den reinfeldtska benämningen på svenskar används, nämligen ”barbarer”.

”I en stad, inte så långt från Göteborg, i närheten av Svea Rikes vagga, gick en kväll tre barbarer in på ett matställe för att inhandla ett litet kvällsmål. De ställde sig i kö, väntandes på sin tur, som sig bör i detta land. Plötsligt går en liten kille förbi dem och ställer sig först i kön, varpå en av barbarerna säger:

”- Ursäkta, men vi har ett kösystem här”.

Killen (vi kan kalla honom ”berikaren”), vänder sig då om och påpekar för barbaren att han är känd utav ordningsmakten och att han minsann gör vad som faller honom in. Eftersom barbarerna, sina barbaretiketter till trots, inte var det minsta intresserade av att råka i handgemäng, lät det hela bero. Anledningen kan också sägas vara, att dessa tre barbarer, var de enda barbarerna på stället. Resten tillhörde berikarens skara.

Efter ett tag fick så barbarerna sin mat och gick lugnt och satte sig för att äta. Berikaren däremot, uppenbarligen sårad och kränkt av att någon vågade påpeka det faktiska kösystem han ignorerat, var däremot inte nöjd. Han ville ha dem ur sin åsyn, han ville ta bort dem från sitt revir.

Berikaren, uppbackad av en hop, talade till barbarerna och sade att de borde avlägsna sig ty han gillade dem inte och ville ha dem ur sin åsyn. En av barbarerna blev rasande och ville göra motvärn, men denne blev tillbakahållen av de övriga två, som insåg att motståndet var för stort och enbart skulle resultera i misär. Så barbarerna fick trumpna lunka bort i kvällen, hungriga och förnedrade, undrandes hur de förtjänat detta i sitt eget land.

Berikaren och hans kumpaner, de satt givetvis kvar, ätandes sin kebab, nöjda med kvällens prestationer. Vetandes att ännu ett slag mot de förtretliga barbarerna var vunnet.

Emil”


Om fler Rakryggadläsare har erfarenheter av Det Nya Sverige som kan vara av intresse för alla andra besökare på bloggen, kan de skickas in via mäjl till adressen: rakryggad_blogspot(snabel-a)yahoo.se

Vården vittrar sönder

Politikernas bortskänkande av vårdens resurser till ett helt onödigt och endast 30 år gammalt amatörpolitiskt projekt kallat immigration och integration får allt större konsekvenser.

En svensk 16 månaders bäbis dog i februari sedan han nekats vård ett flertal gånger trots hans föräldrars ihärdiga kamp för sin son. Efter dödsfallet vägrade vårdcentralen att anmäla händelsen enligt Lex Maria. Inte förrän Patrik och Rebecca, pojkens föräldrar, anmälde vårdcentralen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gjorde man själv en anmälan.

I ett annat fall blev Jesper, 26, misshandlad av tre män. Männen fann ett särskilt intresse i att stampa på Jespers hand tills man inte längre kunde se att det var en mänsklig kroppsdel. Väl på sjukhuset avfärdade handkirurgen Jespers skador som "blåmärken" varpå han skickades hem. Tre dagar senare var handen groteskt svullen och vävnaden hade börjat dö. Härnäst väntar Jesper på en amputation av det som tidigare var hans hand.

Båda dessa fall kan antas bero på den allt mer pressade och hysteriska arbetssituation som vårdpersonalen tvingas verka i. De ansvariga, dvs. politikerna, märker sällan av den situation de själva skapat. Men mer immigration och integration - ja, det finns det alltid pengar till. När det handlar om människor kan man inte prata om pengar. Det är bara för oss icke-människor att tolerera. Eller?