16 februari, 2006

Tillbakablick 2005: Världens mångfald hotad

Tabufrågorna i dagens s.k. öppna och toleranta samhälle är många. Ja, ovanligt många för att kalla sig demokrati. Däribland demografiska frågor. Demografiska frågor är avgörande för hur stor mångfald världen har. Ställer man inte de svåra demografiska frågorna hittar man inte svaren för framtiden utan förlorar sig i historielöshet, rotlöshet och okunskap.

Illustrerad Vetenskap, nummer 17/2005, tar upp problemet som den ökade rörligheten bland människor och massmigration för med sig i artikeln Resan tillbaka till Adam och Eva. Man framhåller i artikeln att arbetet med Genographic Project är en ansats i sista stund för att kartlägga världens mångfald i gener innan all historiebunden identitet förankrad i millennier, blandas bort i den malström av migration till västvärlden som nationerna idag lider av.

Samma värde – skild identitet
Medborgarskap säger inte längre något om tillhörighet, eftersom nationalstaterna har marknadsanpassats och friserats för den pengahunger som styr världen. Medborgarskapet i västvärlden anger idag bara vilka rättigheter och skyldigheter individen har – det säger inget om vilka vi faktiskt är.

”Gömda i nutida människors DNA ligger kanske några av svaren på de stora
frågorna om allt som skedde under vägen, till exempel hur språken uppstod, och
varför jordens folk fick så olika utseende.” hävdas det i artikeln.


Dagens samhälle förnekar nämligen andra identiteter än den individuella. Måste vi beteckna invandrare som svenskar för att visa att man bejakar deras lika värde?

Mångfald i historien – enfald i nutidspolitik
”Världens bästa historiebok står inte på hyllan i ditt lokala bibliotek – den finns inne i dig själv och var och en av oss. Du är en del av mänsklighetens historia och det är det som gör boken så spännande.” Så inleds artikeln.

Genographic Project går ut på att man samlar in hundratusen blodprov från jordens ursprungliga folkslag för att genom DNA-analyser få en klar bild av de folkliga sammanhangen. Spencer Wells, ledare för projektet, klargör sin ståndpunkt:

”Det är i sista sekunden. I dag flyttar vi runt och blandas med varandra mer än
någonsin förr i historien. Samlar vi inte in materialet nu, kommer det att vara
för sent.”


Med andra ord: den globala uthålliga mångfalden hotas av den regionala/nationella och lika enfaldiga mångfaldens utbredning. Världen blir alltmer lik. Alltmer tråkig. Den mångfald som prisas idag är bara ett övergångsstadie. En konstnär kan blanda samtliga färger i spektrat och men i slutänden finns bara en enda färg. Processen är färgglad. Resultatet är nedslående.

Ökad rörlighet för ökad avkastning
Problemet idag är att man ogiltigförklarat alla förfäders insatser för dagens generationer. Numera ska individen byta nationalitet - som man byter strumpor mer eller mindre. Idag irakier - imorgon svensk eller fransman. Rena formaliteter. I alla fall om man tror på dagens marknadsanpassade doktriner.

Avidentifiering och avhumanisering
Marknaden behöver ytligt rotade individer som kan sägas upp, flyttas runt, omskolas och avpassas. Därför de envetna propagandaklyschorna om att ”etnisk tillhörighet inte ska avgöra, bara meriter”. Solklar marknadsanpassning och avsteg från det som byggts upp under årtusenden.

Flera kommuner i Sverige provar nu att ”avidentifiera” de sökande till kommunala arbeten. Grundsatsen för detta agerande är att meriterna ska avgöra – inte den sökandes tillhörighet. Anpassning till marknaden – avsteg från människovärdet. Svenska arbetstillfällen ska hela världen ha rätt till, heter det.

Demografisk krigföring
Spelar det någon roll på vilket sätt världens mångfald förintas? Om hundra år, vad har det för betydelse om mångfalden idag krossades medelst massavrättningar eller massinvandringar? När allt ställs på sin spets, vad är skillnaden på att skjutas och hängas? Svåra frågor, men avgörande frågor.

Människors ökade rörlighet, påtvingat demografiskt politiskt program såsom mångkultur och den mer utbredda rotlösheten gör att forskarna inte kan få någon kontinuitet med nuvarande utveckling – därför är projektet akut nödvändigt. Artikeln är mycket läsvärd.

Det mesta i historien bygger på mänsklig påverkan. Du är en del av historien och nutiden. Du kan påverka. Vilken framtid vill du ha?

rakryggad_blogspot@yahoo.se

4 kommentarer:

z999 sa...

Väldigt intressant Weine. Jag har själv funderat över det där med att våra olika genetiska särarter försvinner. Mycket beror på överbefolkningen och att vi lever tätare inpå varandra, och då drar jag inte gränsen mellan bara svarta och vita.

Frågan är ju hur viktig genetiska skillnader mellan människan är, eller rättare sagt hur viktigt är det att den består. Det är ju inte så kul att få reda på sånt på det hårda sättet, naturen är inte alltid så human precis när den slår tillbaka. Människan har ju kapacitet till att förstöra miljön på ett sätt som inte kommer att gå att återställa. Miljöförstöring av genetiska skillnader mellan människan har ju tyvärr stöd i en massa känslomässigt grundad filosofi om att vi alla är lika.

Själv har jag sedan en tid engagerat mig för att bevara tigrarna.

Jimmy S. Windeskog sa...

Hmm, det känns lite som jag känner igen upplägget med en tillbakablik på förre året från någon annan blogg...=)

Mvh

z999 sa...

Jimmy:
"Hmm, det känns lite som jag känner igen upplägget med en tillbakablik på förre året från någon annan blogg...=)"

:-)
Något som skulle vara bra vore om någon hade en blogg som sammanställde 2006, mångkulturens år, där man i slutet på året kunde läsa allt vad mångkulturen under året har inneburit för Sverige.

Anonym sa...

Apropå National Geographics genografiprojekt: även du som läser detta kan vara med i denna studie. Den största andelen etniska svenskar har samma ursprung som huvuddelen européer (haplogroup R1B i mannens y-kromosom), men det är ändå färre än 50%. Drygt 10% har Haplogroup R1A, vilka är ett folk som uppkom på Ukrainska stäppen för 10.000 år sedan och är en gren av R1B (R1B kom till Sverige under den stora folkvandringstiden, ungefär Vendeltid). Men det finns andra Haplogrupper och ursprung som är etniska svenskar och som kom under Vikingatid eller dess förinnan.

Man kan själv vara med och lämna ett genprov och både bidra till genografistudien och få information om sitt eget ursprung! Det kostar runt 1000-lappen. Kolla här:
https://www3.nationalgeographic.com/genographic/