20 juli, 2006

Metro tar ideologisk ställning

Metro är en i mängden av koncernbundna mediala aktörer på den politiska marknaden. TV4 visade för ett tag sedan i och med Tone-affären att man inte alls är värdeneutrala. Före och efter det har Metro publicerat ovan avbildade annons för den egna tidningen. Låt oss titta närmare på den politik man däri tar ställning för.

Intressant nog heter det i debatt med de invandringsextrema att det inte finns något typiskt svenskt. Man belägger detta genom att hänvisa till andra kulturers liknande traditioner. Köttbullar kan med denna metod förklaras inte vara svensk med referensen att "steka kött har människor gjort sedan mannaminne." På detta vis fråntas svenskar en del av sin kultur.

Svenskt och osvenskt
Men hur låter det i Metros politiska annons? Jo, den börjar så här: "In- och utvandring har alltid varit typiskt svenskt". Nu finns det alltså något typiskt svenskt. Som av en tillfällighet sammanfaller denna "sanning" med Metros politiska ambitioner.

Metro skriver också att:"Redan vid istidens slut för 10 000 år sedan invandrade svenskarna till Sverige...". Metro hävdar alltså att Sverige fanns före svenskarna vilket följaktligen betyder att Sverige inte behöver svenskarna för att vara Sverige. Metros politiska snävsyn klarnar. Metro, svenskarna är Sverige.

Det var en gång…
Vilken annan vettig människa som helst skulle mena att Sverige inte fanns förrän svenskarna genom sin existens, identitet och prestation skapade Sverige – därav namnet. Men i Metros värld är alla människor utbytbara. Teorin om alla folks utbytbarhet omfamnas av Metro och resten av massmediablocket. Så mycket för humanitet och människovärde, med andra ord.

Samhället idag
Att samhällsinstitutioner och större privata maktcentra tar ställning för ett statsskick, t ex demokrati är inget konstigt. Tvärtom, man ska kunna kräva det. Men det Metro har gjort är ta ideologisk ställning.

Skulle Metro eller annan blaska kunna göra så inom andra politiska områden också? T ex en annons om den egna tidningen som gör ett inhopp i skolpolitiken: "Friskolor är inget konstigt. Människan har alltid haft behov av att lära." Hade detta varit möjligt?

1 kommentar:

z999 sa...

Det här blogginlägget gav mig en del idéer och uppslag hur man ska bemöta antirasister i diskussioner om vad som är svenskt. Tack för det Weine.