17 juli, 2006

Veckans goddagyxskafts-pris

Priset går denna gång till Max Plancks Institut för hjärnforskning som har kommit fram till en helt revolutionerande upptäckt. Forskare på institutet har nämligen upptäckt att det är vår hjärna som styr våra handlingar (!). "- Fri vilja är blott en illusion. Hjärnan styr sig själv och avgör våra handlingar innan vi ens är medvetna om det" säger den ansvarige forskaren Wolf Singer.

Ett tack riktas till Metro från mig för att de förmedlar denna nyhet när utrymmet i mediabruset är såpass begränsat att det sker en mycket hård urgallring vad som ska komma fram och vad som ska lämnas därhän.

"Upptäckten" används nu av institutet för att förklara att brottslingar inte är ansvariga för sina handlingar.

Man kan fundera på om forskarna kommit fram till forskningsresultatet innan de ens var medvetna om det.

3 kommentarer:

ares sa...

Hjärnan borde väl räknas som en del av kroppen , och inte medges som en bortförklaring till att människor inte har skyldighet att ta ansvar för sina gärningar... Själv tar jag till 100 procent ansvar för alla mina handlingar och alla mina icke-handlingar...

Anonym sa...

Hmmm, dessa upptäckter gjordes ju redan för flera decennier sedan av Benjamin Libet som kom fram till att medvetandet är fördröjt med ca. 0,5 sekunder, medvetandet träder alltså i kraft 0,5 sekunder efter den neurala aktiviteten i hjärnan.

Att utifrån detta dra slutsatser om fri vilja kan man inte göra utan att först ta ställning i den filosofiska diskussionen kring kompatibilism kontra inkompatibilism, dvs om fri vilja är i motsättning till determinism eller att determinism istället är en förutsättning från fri vilja. Och här finns ingen konsensus.

Anonym sa...

Super color scheme, I like it! Good job. Go on.
»