30 augusti, 2006

Landet utan tyckfrihet

"Det kan tyckas självklart att du varje dag ska få läsa en tidning som aldrig granskats av myndigheterna."

Bara inledningen varslar om bristande självinsikt och verklighetsfrånvändhet. Är det myndigheterna som har makten i samhället? GP:s helsidesannons med rubriken ”Just nu har vi tryckfrihet i Sverige” om sin och 168 andra dagstidningars förträfflighet publicerades idag den 30 augusti.

Tryckfrihet för massmedia tycks vara när de själva har oinskränkt auktoritet över vad som skrivs i Sverige. Massmedia som aldrig med ett ärligt ord beskriver det verkliga helvete som så många svenska ungdomar lever i idag för att inte de ger luft åt missnöjet och ”legitimerar” de många problemställningar som den massmediastödda invandringspolitiken fört med sig. Pekpinnarna och bannbullorna från massmedia dikterar hela tiden vilka åsikter som är offentligt sanna. Dina egna åsikter har du alltid naturligtvis – men när ska massmedia fatta detta?

Kan det finnas tryckfrihet i ett land utan tyckfrihet?

4 kommentarer:

z999 sa...

Äntligen någon av de läsvärda bloggarna som kommenterar AB's kampanj, jag trodde först att detta hycklande skulle passera obemärkt. Bra Weine!

Patriarken Jacob sa...

Nej , det har inte funnits Tyck-frihet i Sverige , sedan massinvasions-politiken beslutades i slutet av 60-talet. Då undertecknade de styrande ett avtal viket innebär slutet för svenskarna som land och folk.

Anonym sa...

säga vad man vill, men det de skriver om är inte bara ett problem för de stora massmedierna, utan även för små lokala ungdomstidningar (som den jag själv driver ideellt), för tro det eller ej, men de stora välkända tidningarna och de små okända jobbar faktiskt utifrån samma lagar...

De inskränkningar som politiker gör drabbar oss alla...

Visst, vi har alltid våra åsikter, men frågan är om vi får uttrycka dem eller inte...

Anonym sa...

Det är bra att föra fram kritik mot jantelangen och massmedias priming i vårt land.

Jag ställer mig dock mckt kritisk till förenklad analys a la "indvandrarnas fel".

Det var lutheranska kyrkan (och inte katolska) som la grunden till den mentalitet som massmedia idag fortf. andvänder sig av; jantelagsmentaliteten.

Kommersialisering, medial maktcentrering och intressen i ökad försäljning är en stor orsak till samhällsutvecklingen och relativismens expansion.

Sveriges kulturidentitet har försvagats vad gäller främst det kristna arvet, och detta är ju eg. inte typiskt svenskt. Men för att komma åt de kristna värderingarna - som har många fiender - var det även tvunget att framställa stora delar av svenska kulturinslag som lite tråkiga, gammelmodiga, mesiga osv. Hela det gamla "paketet" skulle ersättas & revideras.
Men andra kulturella inslag har inte bara varit dåliga för Sverige,
så enkelt är det inte. Tvärtom har mckt av kritiken mot massmedia, jantelagen osv. kommit fr. just invandrare som upplever det förtryck många svenskar lever under.

Det bör dock poängteras att det kristna arvet inte ger något som helst rum åt hat mot invandrare som inte sällan har haft ett tufft liv och behöver hjälp att komma in i samhället. Kristendomen är inte nationellt bunden och inte ett verktyg för att etablera "vi och dem". Tvärtom talade Kristus om att älska sina fiender.

Nationaldemokratiska rörelsen i Sverige behöver bli långt mer nyanserad och ta kontakt med människor av olika etniska ursprung. Vidare behöver en analys av sionismen nyans; och allra minst bör den användas för att etablera "andra sanningar", hat, och allt sådant som underbygger kärleken mellan människor (oavsett etnisk tillhörighet osv.). Vi kan ha åsikter utan att sparka på andra människor, så länge vi är trygga i oss själva, älskar andra, även om vi inte håller med dem osv.
Vi behöver genuint oliktänkande i detta land - där människor inte skjuter ifrån sig människor som tänker annorlunda utan istället bemöter varandra med intresse, kritik osv.

Faktum är att många sverigedemokrater förmodligen skulle vara bra mer överens med många invandrare om man mötte dem mer ingående, såväl som judar, än man är med den bild man ofta möts av gällande invandrare (fr massmedia) eller judar (fr. diverse propagerade källor - judar och sionister är inte nödvändigtvis detsamma osv.).

Nyans bitte. Och jag hoppas att människor börjar se sitt ansvar.

Om man manar till hat i samhället är man inte bättre än någon som misshandlar, rånar, stjäl och smutskastar andra.

Vi behöver återövra de kristna ideal som fått Europa att blomstra - och inse att rasism aldrig är berättigad pga. kärleksbudskapet (såväl som av en mer nyanserad analys).