05 oktober, 2006

Fridolin byter politisk institution

I en pretentiös textmassa full med floskler redogör Fridolin att han hoppar av Miljöpartiet. Det blev ju ingen plastsocialistisk regering. Och det blev således ingen ministerpost för herr Fridolin. Det är i detta läge Gustav Fridolin byter från den politiska institutionen Miljöpartiet till den politiska institutionen TV4. Expressen kallar Fridolin för ”starkt uppåtstigande stjärna”. Det som kanske är mer anmärkningsvärt är Fridolins hycklande. Här följer några rader från Fridolins artikel om varför han byter till TV4. Håll till godo.

"Kan jag alltså byta fot från den maktutövande rollen till den granskande rollen och samtidigt behålla min trovärdighet? Rent mänskligt måste jag hoppas att det är möjligt. Om jag som 23-åring skulle vara belagd med yrkesförbud inom vissa sektorer resten av mitt liv skulle det vara trist för mig personligen och strida mot den syn på politiken som min egen demokratisyn bottnar i."


"Politiken borde vara ett område där människor är välkomna."

"Frågan är inte om vi som journalister är objektiva, utan hur vi hanterar att vi inte är det."

"Demokrati, humanism och mänskliga rättigheter är det jag tror på. I detta ingår en stark tro på yttrande-, press- och tryckfriheten, på människans värde och därmed på hennes rätt att ta del av information som angår henne."


Lägg märke till hur tant Gräddelin pratar om yrkesförbud som något som inte bör drabba honom, men som drabbar andra per parti och minut. Kommer Fridolin att kraftfullt verka mot detta?

8 kommentarer:

Lucifer Rising sa...

Fridolin är ju bekännande homofil. Har han kommit in på tv4 sängvägen månne ??. Det skull inte förvåna mig...

Lucifer Rising sa...

Vilket parti röstade du på , Weine ?? SD ?. Tycker du att Sverige håller en bra kurs ?.

Morgoth sa...

Fridolin är lustig han. Mångfalden i naturen ska vi bevara men mångfalden inom mänskligheten den skiter vi i!

Erik, Sthlm sa...

Vad ska "plastsocialistisk" betyda?

Fridolin vill ha makt och som journalist har han mer makt än en oppositionspolitiker. Som om det inte fanns tillräckligt med journalister man hans åsikter som vinklar varkligheten ur det perspektivet. Var finns värdekonservativa journalister och deras vinkel på världen?

David sa...

Han har ju ialf en stark övertygelse, tycker han påminner om Steig Larsson i sin totala brist på objektivitet och medmänsklighet.

Bögen Fridolin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Weine Berg sa...

Med "plastsocialistisk" menas att Socialdemokraterna gärna använder sig av vokabulär som kan härledas till arbetaridentiteten samtidigt som man för en politik som står mycket långt ifrån just arbetarens behov.

Lucifer Rising sa...

Vad ?? Stieg Larsson ??. Han ligger ju sex fot under jord. Han har funnit andra betesmarker. Frid över hans minne.