25 maj, 2007

Jag vill ha en generös flyktingpolitik

Alla fakta som talar emot de regimtrognas flyktingpropaganda göms undan från de breda folklagren, de förs aldrig fram på de stora arenorna. Inte konstigt att Det Nya Sverige ser ut som det gör. De regimtrogna hänvisar ofta till att Det Nya Sverige har en generös flyktingpolitik. De som liksom jag idag är systemkritiska vet att detta inte är sant. Detta är lätt bevisat.

Det är ingen nyhet att pengar är olika värda i olika delar av världen. Detta, om något, sätter ramarna för hur en generös flyktingpolitik ska se ut. Pengarna som används ska naturligtvis hjälpa så många flyktingar som möjligt.

Den mest påtagliga exemplifieringen jag kan komma på är vårt lands nuvarande situation - hur hjälper en svensk hundralapp flest flyktingar? Genom att fördelas på x antal innevånare i Rosengård, eller genom att fördelas på samma antal människor på plats i Afrika? Var gör pengarna störst humanitär nytta: i fickan på Ahmed i Rinkeby eller omsatta i mat och kläder till Badawi i Botswana?

Sverige har begränsade möjligheter att hjälpa andra, men den lilla hjälp Sverige kan ge är så oerhört stor om den sker på plats eller i närområdet. Men med dagens politik hjälps alltför få flyktingar. Dagens politik kan därför inte, ur något perspektiv, kallas generös. Det Nya Sverige måste sluta hjälpa människor som inte behöver hjälp!

Personligen är jag för en generös flyktingpolitik. En liten del av de pengar som sparas genom att, utan undantag, skicka hem de utan skyddsbehov i Sverige, ska gå till hjälp i närområdet av flyktingsituationer. Även med denna lilla insats kommer vi att hjälpa betydligt fler flyktingar än vad Det Nya Sverige idag lyckas med - till en betydligt lägre kostnad. Men - i avsaknad av fri debatt kan inte bättre idéer slå sig fram - således får vi dras med en moralkorrupt regim och en urkass flyktingpolitik. Gud bevare.

1 kommentar:

Skuncke sa...

Bra, kämpa på. Det är dags att avslöja etablissemangets eviga hycklande.