09 september, 2007

Kommunpolitiker hotade

Det finns ingen anledning att påstå att Det Nya Sverige är en demokrati. Däremot finns det all anledning att påvisa alla de brott som görs mot folkets demokratiska ideal. Yrkesförbud såväl som förbud att vara fackligt aktiv hör inte hemma i en demokrati, därför gör det sig så bra i det nya samhälle som politikerna tillsammans med medieföretagen har byggt åt oss - vare sig vi vill eller ej. Det Nya Sverige är numera en bananrepublik med färgglada parader.

Listan på de som inte får ha kvar sina anställningar för att de inte ställer upp på globaliseringen blir allt längre. Likaså den med personer som jagats ut ur sina fackförbund för att de inte heller hyser globalistiska värderingar.

Att hyra lokal för informationsspridning säkras genom lagen om mötesfrihet – men så länge den lagen inte praktiseras finns det självfallet inte mötesfrihet och inte heller informationsfrihet. Fraserna i lagböckerna kan vara vackert formulerade men när de inte upprätthålls av rättsväsendet är de inget annat än prosa. Det finns inget självändamål i att lagen om yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och informationsfrihet finns skriven.

Senast i raden av de som fått se sina friheter begränsade av kriminella element är två sverigedemokratiska kommunfullmäktigeledamöter i Östergötland. De folkvalda sverigedemokraterna har fått motta följande hot från uppenbara kriminella besserwissrar:

"Nu har turen kommit till herrarna Kling och Krig att få ett litet hembesök. Före utgången av innevarande vecka ska ni offentligt ha redogjort att ni lämnar era uppdrag för Sverigedemokraterna. Gör ni det kanske ni slipper besök."

Ledamöterna har inga planer på att lyda dessa anonyma order utan fortsätter sitt politiska engagemang, uppger SD-Kuriren. Jag uppskattar verkligen detta rakryggade beslut. Stå på er!

Inga kommentarer: