14 februari, 2009

Kritik från läsare

Följande kritik inkom som kommentar till artikeln Svar till Ben Dan: Tillit vs materialism, men jag lyfter upp den till egen artikel och inkommer inom kort med svar till Jan Nilsson.

Du inleder med att peka på problem i samhället och skyller dessa problem på invandringen. Men problem har alltid funnits och framförallt tendensen att skylla det på en viss grupp är gammal som gatan. Förr var det, smålänningar vs halländare, arbetarungar vs borgarungar, sedan blev det finnarna som skapade problem och turkarna och grekerna osv osv. Du tillför med andra ord inget nytt.

För övrigt så är det så att alla kulturer genomgår förändringar, ofta så har typer som du protesterat, ropat och skrikigt att "Nu går det åt helvete!!! Stopp stopp stopp!!!!" Men världen har överlevt tills nu. Trots att de två största "skylla på andra ideologierna" väsentligt desimerat mänskligheten. Jag tänker på nazismen och kommunismen.

Tillit, ett begrepp du använder dig av, kommer av att människor kommunicerar, lär känna varandra och inte demoniserar varandra, förstår du det? Den forskning du hänvisar till har kanske glömt att ställa följdfrågan som varje forskare bör ställa "Varför??".

Xenofob är kanske ett lika urvattnat begrepp som PK? Det handlar för övrigt inte om att någon skall flytta in hos dig, eller hur. Jag tror inte att du vill ha mig boende hemma hos dig trots att min släkt bott på denna föränderliga jordplätt som kallas Sverige som otaliga krig mot skrämmande kulturer har bestämt gränserna för, så långt släktforskning har tagit oss. Hur tror du att Asea, Volvo osv skulle klarar sig utan invandring? Hur tror du att t ex äldrevården, sjukvården m.m skulle klara sig utan invandring?Du pekar på problem som invandringen medför men de allra flesta invandrare bidrar till Sverige.

En av dina stickers du har här på "Rakryggad" "1 500 000 och en Zlatan" visar på att du demoniserar 1,5 miljoner människor och deras barn som invandrat sedan början av 50 talet för att inte tala om alla övriga svenskar som inte är Zlatan. Tänk på det du!!

Jan Nilsson

52 kommentarer:

Anonym sa...

"Invandring" är förstås inte problemet. Problemet är de kulturkrockar som uppstår när för det svenska samhället helt väsensskiljda värderingar vinner fotfäste. Invandrare som accepterar att "detta är Sverige" ska förstås vara varmt välkomna, på samma sätt som etniska svenskar som förespråkar hedersmord m.m. (om sådana finns) är ett lika stort problem som sina åsiktsfränder från t.ex. Kurdistan....

Uglybinnen sa...

När BRÅ lämnar en rapport att det är fem gånger fler invandrare än svenskar som våldtar och rånar i vårt land, skrämmer inte det dig, Jan? Min familj har fått utstå båda delar av dessa brott. Jag är inte hälften så trött på kriminella invandrare som jag är trött på våra hycklande politiker vars ryggrad är byggd av dubbelmoral. Politiker som sitter tryggt i Djursholm och tycker svenskar i tex Landskrona som ifrågasätter, är gnälliga och pipiga.
Prova att skriv med kreativ kritik till våra politiker gällande integrationsproblem och deras "ryggrad" böjs så pass att de inte kan svara. Försök inte ens skriva till media, de delar ryggrad med politikerna. Jag, och nästan alla mina vänner kommer att rösta Sverige demokraterna i nästa val, och vi kommer från alla samhällsklasser. Alla är vi gemensamt så trötta på hycklandet och mörkandet, att vi inte står ut längre.
Slutligen, du skriver att de flesta invandrare bidrar till Sverige.. det är sant, men som politiker och media så väljer du lömskt att inte skriva vart de bidrar. Är du medveten om att de drastiskt fyller våra fängelser och kriminalstatistiken? Så visst bidrar de.

susanne sa...

Uglybinnen:
Så sant så sant... Konstigt att inte alla får in det i skallen sin?! Hjärntvätt av media ...

Anonym sa...

sverige
Invåndare:9.4miljoner
Privatsektor: 2.9 miljoner
Offentligsektor 1.5 miljoner
20% pensionerer
20% 0-17år
vad gör resten?vem ska betala för välfärden?hur många har vi råd att försörja?kommer dom som har arbeten att rösta för ökade skatter?
När vi behöver arbetskraft så kom den från Indien och kina .Man kan undra varför man inte hämta raketforskare från Kosovo,Somalia,Irak eller Afganistan .

Anonym sa...

Det är så enkelt stenåldern
= Muslimer möter framtiden =västvärlden

och då vill muslimer att vi ska tillbaka mot stenåldern några i väst motsätter sig detta och kallas rasister?

varför ska vi anpassa oss när vår livsstil gett oss fred och välfärd och byta detta mot en livstil som gett fattigdom (trotts oljepengar) och misär och ingen trygghet??

haha vilket stolpskott

MVH Martin Isaksson.

Thomasson sa...

Vill passa på att tacka för en kritisk insändare som faktiskt håller en ton som är värd att besvara.

Problemet med ragryggade kritiker är att de sällan har någon att debattera med. Troligtvis för att det (oftast) saknas konkreta fakta hos oppositionen. Därför är målet för oss givetvis inte att sitta och kräka ur oss en massa saker dag ut och dag in utan att utbilda och väcka den gemene svensken.

Därför är det av vikt att folk fortsätter ifrågasätta Rakryggad och liknande bloggar. Det ska välkomnas!

Vi får anta att oppositionen är män/kvinnor nog att sedan ta faktan som återpresenteras vid hornen även om hoppet är ute för en viss skara (som AFA-ninjorna och batikhäxorna).

Tandgrisner sa...

Har Jan satt sig in i helhetsbilden ? Bor han själv i Araby eller Ronna ? Högst tveksamt.. Svensk invandringspolitik var lönsam fram tom 1980 , det håller tom Nd och Sd med om , likväl som jag gör det. Med det var 30 år sedan. Dvs en hel generation har växt upp sedan dess. Sedan 1980 har det inte varit fråga om någon sorts positiv berikning , utan istället en tilltagande ockupation av nationen. Ett etniskt krig föres dessutom mot svenskarna medelst terror, mord och massvåldtäkter. Detta är den bittra sanningen. Och inte gör det saken bättre att media och politiker gör sitt yttersta att skuldbelägga svenskarna för alla problem och gör sitt yttersta för att vägra diskutera dessa avgörande frågor på ett seriöst vis. Jans inlägg var en smula mer nyanserat än Ben Dans , men den underliggande vreden mot Weine och oss som skriver inlägg här går inte att ta miste på , vreden mot att vi inte tar Mona Sahlin på orden då hon helt resolut kräver av oss att : " Acceptera ! ".

wodinaz sa...

Anledningen till att Weine provocerar med denna skylt om Zlatan är att Zlatan jämt och ständigt anförs som försvar av mångkulturen. Se Mona Sahlin t.ex.

Det handlar inte om att "skylla på någon annan" utan det handlar om att mångkultur inte är ett hållbart samhällssystem. Och dessutom, ett rejält demokratiunderskott nämligen det att svenska folket (eller européerna) aldrig någonsin har tillfrågats om de vill förvandla sitt land till det som vi nu har.

Den politiskt korrekta eliten har nu format en fientlig elit mot ursprungsbefolkningen, och deras mål är att utrota och marginalisera ursprungsbefolkningen -- på alla sätt, etniskt, ekonomiskt och kulturellt.

Vad säger du om Kinas mjuka folkmord på Tibet? Det är mer klumpigt utfört än det mjuka folkmordet som utförs i mångkulturens namn. Men i praktiken är det ingen skillnad.

Inte bara svenska folket utan alla européiska länder eller länder som är bosatta av européättlingar utsätts nu för mångkultur. Det är ett mot ursprungsbefolkningen och européättlingar ett groteskt övergrepp som inte motsvarar något i historien. Det kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett mjukt folkmord, rasism och ostracism.

Enorma mängder folkslag inom samma territorium fungerar inte, har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera.

Historien har åtskilliga exempel på detta, t.ex. Irak eller Jugoslavien. Skall man ha multipla grupper inom samma land så krävs en Saddam för att folken inte skall slå ihjäl varandra.

Du tar upp den viktiga frågan "Varför?".

Varför måste vi utsättas för mångkultur? Har vi svenskar och européer ingen rätt till eget land, ingen rätt till vår kultur, ingen rätt till att hävda våra gruppintressen?

Nej, det handlar inte om "hat" utan det handlar om normalt mänskligt beteende.

Som en amerikansk konservativ kommentator uttryckte saken:

Nej, jag hatar inte min granne, men jag bryr mig mer om min egen familj. Så är det även med folkslag.

I mångkulturens namn har vi mängder med etniska gruppers specialintressen som finansieras bland annat av allmänna arvsfonden och av skattepengar. Här kan vi tala om att "ställa grupp mot grupp" man tar från levande och döda svenskar för att främja en annan grupp, som expanderar på svenskarnas bekostnad.


Du påstår att PK är ett "urvattnat" ord. Det är det inte, det är en väldefinierad rasistisk ideologi, även kallad kulturmarxism, som syftar till att ingjuta självhat hos européer/européättlingar, skada, marginalisera, förminska och ytterst utrota allt som européerna någon skapat.
Inklusive vår biologiska existens.

Det är självhatet som inducerats av den politiska korrektheten som gör att du inte kan se detta. Skulle ett land av icke-vita utsättas för mångkultur och massiv expansion av andra folkslag, vad skulle du säga?

wodinaz sa...

Tillägg:

Den ekonomiska dimensionen:

"Hur tror du att Asea, Volvo osv skulle klarar sig utan invandring? Hur tror du att t ex äldrevården, sjukvården m.m skulle klara sig utan invandring?Du pekar på problem som invandringen medför men de allra flesta invandrare bidrar till Sverige."

Aesa, Volvo etc. existerar tack vare svenskar och kan fortsätta existera med hjälp av svenskar. Dessutom tycker jag inte att de materiella hänsynstaganden är särskilt relevant i sammanhanget, är
Volvo viktigare är folkslagen svenskar/européer?

Låt oss starta en fabrik i djupa Afrika där det lever en liten folkstam, sedan öser vi in 10 miljoner kineser inom en 50-årsperiod och hävdar att vi kan inte låta denna lilla stam fortsätta existera eftersom fabriken är viktigare.

Var går gränsen för din rasism egentligen?

Det är två totalt odugliga generationer som vuxit upp med och spridit politiskt korrekthet som aborterat mer än 1 miljon svenskar, cirka 37000 svenskar slaktats i livmodern per år sedan cirka trettio år tillbaka. Jämför denna siffra med massinvandringen under samma tid.

De av PK programmerade svenskarna har dessutom, utöver dessa massmord, inte lyckats föröka sig normalt men vill ändå leva med hög materiell standard, och alltså låter sin egen folkgrupp utrotas för detta ändamål.

Den politiskt korrekta kulturen är biologiskt, ekonomiskt, moraliskt totalt oduglig och direkt suicidal.

Anonym sa...

undra vilken äldre och sjukvård han pratar om kan det vara den som i stort sett läggs ner då mer bidrag behövs...

Anonym sa...

Frågan är som ovanstående anonym skriver, hur många har vi råd att försörja ytterligare när det redan finns ett stort utanförskap bland invandrare såväl som etniska svenskar vilka saknar arbeten, bostäder etc, och vilka får försörja dessa? Jo, det är dom som befinner sig utanför och redan lever på allehanda bidrag med resutatet att arbetslösa tvingas arbeta åtta timmar om dagen för att få a-kassa trots att de betalat denna försäkring, sjuka ifrågasätts om de verkligen är sjuka trots att de betalat (fortfarande är med om att betala till sjukförsäkringen)och blir istället skickade till socialen (bidrag)samtidigt som ersättningarna sänks sussesivt till de i utanförskap. Vissa anser att de sjuka och arbetslösa får skylla sig själva och att det minsann finns arbeten för dom som vill ha. De sjuka förstår inte att de är friska och kan därför söka arbeten även om de knappt kan stå på benen. Så ser det tyvärr ut idag och även till lågkvalificerade jobb utan krav på speciell utbildning kan det finnas 300 sökanden. Lösningen är inte mer invandring = tillskott av människor i utanförskap, utan arbete till kollektivavtalsenliga löner åt alla de som redan finns här. Men som många påpekat så går det bra att vara generös för de som slipper betala för sin generositet. Som det ser ut nu får bidragstagare som redan finns i vårt avlånga land betala för ytterligare bidragstagare vilka kanske aldrig kommer att kunna tillföra samhället något i form av skattemedel. Vad leder det till? Det leder till att de som är i behov av de försäkringssystem de varit med om att betala, får det ännu svårare att kunna ta del av dem. Är detta så svårt att förstå? Jan N pratar om att det bland annat behövs folk till äldrevården i framtiden, men vad är det som säger att de som importeras/kommer självmant idag, kan/vill arbeta inom äldrevården (barnomsorgen eller överhuvudtaget inom den offentliga sektorn)och torka din och andra gamlingars rumpor på ett äldreboende i framtiden? Många av dessa skulle inte ens vilja ta i dig eller andra äldre med tång.
Men okey. Från och med idag är jag beredd att välkomna alla till landet sverige om mångkulturförespråkarna betalar ur egen ficka istället för att råna de som dels betalar deras löner (handlar inte om 19.000 innan skatt)samt får betala för alla hitkommande när de knappt kan gå runt själva. Jag antar att du tycker mitt förslag är rättvist Jan N och om ej så finns det ingen rättvisa att tala om. Då är det dags att ta bort detta ord och ge dem som envisnas med att använda ordet,rättsliga påföljder.

Anonym sa...

Wodinas

stående ovationer.

MVH Martin Isaksson

Anonym sa...

wodinas
klockrent
kan bara lägga till om zlatan
för mej har denne mänska förstört min relation till svensk landslagsfotboll,den mannen är för mej ett levande bevis för osvenskheten divalater katig det är med sorg i hjärtat att veta att han upptar en plats för tex allbäck som är urtypen för att vara svensk sedan skiter jag i vem som är bäst
detta är en känsla jag har o den kan ingen ta ifrån mej
ps-om jag skulle trycka på en knapp för att fördubbla zlatans lön så skulle jag göra detta direkt bara jag slipper honom i sveriges landslag
pelle

Anonym sa...

OM ATT LÄMPA SINA ÅSIKTER EFTER DEN STYRANDE ÖVERHETENS VILJA

Det nutida Sverige har framväxt ur det sentida Sverige till ett land med allt större elände av allehanda slag vilket ej utgår från något egentligt arv från det germanska folkslaget. Andra fel och brister finns självklart i det nutida Sverige vilka utgår från det germanska folkslaget, likaväl som att sådana andra fel och brister självklart funnits i det sentida Sverige och före detta likaså, inget folkslag är utan fel och brister, men !!! dessa fel och brister är inte styrande för framväxten av det nutida Sverige, eller det nutida Norden överhuvudtaget. Det nutida Sverige motsvarar det 'framtida Sverige som det sentida Sverige haft i sin framtidsutsikt'. Även om alla nutida svenskar av germanskt ursprung ganska omgående utvandrade till något fjärran land, såsom redan under detta år 2009, skulle sålunda det "Sverige" de därmed lämnade efter sig fortsatt framväxa jämlikt detta till ett framtida land med allt större elände av allehanda slag vilket således ej skulle utgå från något egentligt arv från det germanska folkslaget överhuvudtaget.

Då gäng av främmande utlänningar lagt under sig näringar och affärslokaler i Södertälje genom våld och utpressning och därtill fortsatt med hot och misshandel av svenska kvinnor i området samt försvarat detta bland annat med vapeneld mot polismakten samt därpå medges frihet från rättsliga påföljder för dessa dåd, Då!!! har samtidigt vår tids framtida Sverige växt fram ytterligare något. Polismakten går här kvidande och hukande ut till allmänheten och beklagar sig över brottsliga gäng som nu i Kista centrum söker lägga under sig näringar och affärslokaler, här står vidare >> Rikspolischef Bengt Svenson >> och fjollar sig inför svenskhatande främlingar i Rosengård varpå det å den styrande överhetens vägnar talas om att nu vill man införa 'folkvett'.

Framväxten av detta framtida Sverige hjälps då av sådana fega medlöpare som den ifrågavarande Jan Nilsson och dennes motsvarigheter av förvekligade och urspårade svenskar, såsom de fega nyhetsförmedlare vilka 'trogna sin husbonde' förvränger skildringar av piketpolisens arbete i Rosengård: En okänd, namnlös och tillika möjligen förklädd våldsverkare utanför piketbussen föreges såsom varande utsatt för 'rasism' från piketpolisens sida, därför att denne våldsverkare >> vilken således var av okänd folktillhörighet >> kallas för 'apejävel' för sina just då framför piketbussen begångna våldshandlingar. Att våldsverkarens folktillhörighet på detta sätt var okänd för piketpolisen och därjämte, att uttryck som 'apa', eller 'apjävel', språkligt sett, allmänt är i bruk som ett nedsättande tillmäle och härvidlag i själva verket inte alls särskilt utgår från folktillhörighet eller värdeomdömen av någon folktillhörighet, visar genast och tydligt upp för oss en och var att det här är fråga om en förvrängning och beljugning i nyhetsförmedlarens skildrande av piketpolisens arbete. Alla sådana förvekligade och urspårade svenskar, vilka är delaktiga i dylikt, lämpar således sina åsikter efter den styrande överhetens vilja, tyvärr!!!

Detta är i sammanhanget viktiga stråk i den innersta kärnan i framväxten av det nutida Sverige.


Hälsar Theudanoz

Reichminister Lebensraum sa...

... Som Thomasson sa, kul Jan med en kritiker som kommer med lite kritik som förtreårings nivå. Tyvärr så har du, som alla andra kritiker, missu en gångs skull ligger över en ppfattat siuationen, och blint köpt de huvudlösa argument våra älskade politiker propagerar. Du hävdar likt dem och dina geliker att Sverige mer eller mindre skulle gå under om det inte var för invandrarna. Du ifrågasätter hur äldrevården och sjukvården skulle klara sig utan invandrare. Låt mig vända på frågan. Vad har dem tillfört? Vad är det som får dig och dina vänner att påstå att invandrarna är så mycket bättre än genuin svenskarna att vårat land och våra företag faktiskt skulle kollappsa om det inte vore för Achmed och Sacha. Är inte det rasism så säg.

Anonym sa...

Ja gkräver alltid numer att min läkare skall kunna tala och förstå svenska bra!
fick ringa sjukvårdsupplysningen ytterligare 1 gång efter att receptet var helt uppåt väggarna ! dom frågade mig på sjukrådsupplysningen vad hon sa om doseringen? -- öööh jag förstod faktist inte vad hon sa riktigt ! jag hade ingen tolk sa jag . damen i luren skrattade till (och bet sig i tungan) och sa - jaha, då förstår jag . sen fick hon ringa läkare eftersom hon inte förstod vad som sas på receptet heller! och sen fick vi ett förstårligt recept samt beskrivning ! kan ju tillägga att det var till mina barn .. ofta lite känsligare mot feldoseringar etc ! . men som sagt jävlar vilken tillgång hon var den där "läkaren"
mvh
Robert-Uddevalla

suss sa...

Där sa du nåt, Robert-Uddevalla,
Skulle vilja ha en diskussion om dessa läkare som är invandrare och inte kan prata ren svenska!
Jösses jag har många berättelser om det,... från mig själv , från min mor , från min far samt en kollega...

Robin Shadowes sa...

Jan N, då tidigare poster redan nämnt en massa saker tänker jag inte ägna mig åt upprepningar. Jag väljer därför att fokusera på själva det förestående kulturmordet. Låt mig ta en del exempel. Vi har buddha-statyerna som sprängdes i luften av talibanerna i Afghanistan bara för några år sedan. I mitten av 90-talet revs ett urgammalt hindu-tempel i Indien. Då det efteråt restes en moské på exakt samma plats så kan vi utesluta att det var hinduerna som rev sitt eget tempel. På tempelberget i Jerusalem förstörs regelbundet arkeologiska fynd som daterar sig längre tillbaka i tiden än islam.
För inte så länge sedan kom det fram att en iransk akademiker bosatt i Storbrittanien under flera år ägnat sig åt att i hemlighet skära ut sidor i flera hundra år gamla böcker bara för att det var "anti-islamskt". Kulturhistoriskt går denna förlust inte att värdera i pengar. Här handlar det om allas vår gemensamma historia som har fått skatta åt förgängelsen för alltid. Begriper du detta, Jan N?

Här i Sverige har vi poeten och numera islamisten Mohammed Omar. Honom har du säkert hört talas om. Han har ju trots allt synts i media på senare tid. Denne historieförfalskare hävdar alltså att vikingarna egentligen var muslimer. På en målning från det romantiska 1800-talet porträtteras en vikinga-kvinna med en sjal över håret. Enligt Omars egen tolkning skulle detta kunna vara en hijab.

Ja, det kanske är enkelt att vifta detta åt sidan och skratta lite. Men med denna massinvandring av muslimer, hur ser Sverige ut om 10-20 år? Kanske har Omars fria fabulerande då upphöjts till dogmer. det kan vi inte veta idag men då skall man veta att en enda muslimsk lord lyckades att förbjuda en annan europeisk politiker Geert Wilders från att tala i det brittiska parlamentet.

Som du kanske också vet så brinner det numera allt oftare i vårt land. Oftast är det bilar och skolor men då och då sker det även i kyrkor. Kanske är du ateist, Jan och inte bryr dig i frågan men hade det ändå inte varit väldigt synd om alla våra vackra vitkalkade medeltidskyrkor föralltid brunnit ned? Eller Storkyrkan i Stockholm eller Lunds Domkyrka från 1000-talet. Jag har stundom även läst om vandalisering av våra hällristningar. Nu vet jag inte om det är just muslimer i dessa fall, utan kan bara gissa och ja, jag tror det är muslimer som ligger bakom. Det finns liksom ingen annan som har motiv till detta. Satanisterna verkar mest intresserade av att elda upp småkyrkor och välta gravstenar då dom s a s har ett horn i sidan till kristendomen men inte till dom förkristna religionerna. Sak samma med nynazister/skinheads som snarare bejakar den urgamla asa-tron.

Jan N är du verkligen så naiv, med tanke på M Omar att du inte tror att muslimerna även kommer helt eller delvis skriva om vår historia när dom kommer till makten? Det finns uppenbarligen en självutnämnd elit som är beredd att offra allt detta bara för att kunna bygga sitt Nya Utopia. Är du beredd att offra allt detta på mångkulturens altare, Jan N?
Om svaret blir ja tycker jag du är väldigt egoistiskt. Då tänker du inte på dina barn, barnbarn och kommande generationer som förlorar föralltid sitt historiska kulturarv.

Anonym sa...

suss : det e bara att kräva ! gör er dumma i huvudet och förstå inte en sak som sägs på flytande svenska ! du har rätt att förstå vad som sägs ! kan alla folkslag få tolk så har du rätt att förstå också! begär det när du beställer tid ! det gör både jag och min fru .mvh
Robert-Uddevalla

Anonym sa...

Onödigt att publicera de där dumheterna från Jan Nilsson. Vi matas ju med det hela tiden.

wodinaz sa...

Anonym 17:05: Det har sin poäng att låta de politiskt korrekta ibland komma till tals i, så att säga, våra sammanhang.

Obs. Ibland, ty det finns ju överuppräkneligt mycket politisk korrekthet så det är överflödigt att ha alltför mycket PK-skräp med. Men ibland har det sin poäng.

Av två anledningar, dels att lära osäkra, låt oss säga nybörjare, få se hur man kan tillintetgöra och hantera politiskt korrekt "argumentation" och, dels av ren rättvisa -- hur ofta får icke politiskt korrekta tankar utrymme i fulmedia? Vi är bättre än dem och låter deras huvudargument komma till tals. Kan de säga detsamma?

Detta bygger upp ett intellektuellt självförsvar och självförtroende hos "nybörjare" och andra som inte sett något annat än politisk korrekthet, och i den mån de har sett icke politisk korrekthet så har företrädarna, om de inte varit svaga så har deras utlåtande vinklats, manipulerats, citerats utanför kontext, censurerats o.s.v.

Vi måste visa att vi är ärliga och att våra argument står.

Dessutom kan vi göra misstag och då hugger de politiskt korrekta direkt och vi tvingas till att skärpa oss.

Det är sanningen, korrektheten och vårt folks överlevnad vi är ute efter, ingenting annat egentligen.

I alla fall inte jag och jag törs säga detsamma även om Weine Berg och alla andra jag har stött på bland oppositionen.

Uglybinnen sa...

Sant, fegmedia matar oss med det skitet som Jan är uppfödd på. Att inte Jan vågar ifrågasätta utan väljer leva i sin lilla trygga bubbla. Den dag då media vågar börja bli kritiska mot invandring och segregering, då kommer Jan "byta" åsikt... jävla fåntratt.

Anonym sa...

Hej Weine, Ben Dan här.

Är det ok om jag skriver ett inlägg till på din blogg? Även om vi står ganska långt ifrån varanda åsiktsmässigt tycker jag det är intressant med diskussion och det verkar som att en del av dina läsare också tycker det.

Vad sägs?

/Ben Dan

Anonym sa...

Sverige behöver som bekant läkare. Kan inte några av er utbilda er till läkare?

/gustafson

Anonym sa...

"Svensk invandringspolitik var lönsam fram tom 1980..." var det nån som sa...

F-n vet vad som är sant och vad som inte är sant. Oftast verkar det handlar mer om tro än vetande.

Här har ni en avvikande åsikt om kostnadsfrågan:

"Då och då efterfrågas en redovisning av kostnaderna för invandringen. Av någon anledning är det mer sällan någon vill veta hur stora intäkterna från invandringen är, men naturligtvis måste man räkna både intäkter och kostnader för att veta hur invandringen påverkar samhällsekonomin.

Varför finns det då inget enkelt svar på frågan? Ja, dels påverkas intäkter och kostnader av många olika faktorer och det är dessutom inte självklart vilka faktorer man ska räkna.

En sak man kan titta på är hur mycket invandrarhushållen får i bidrag jämfört med hur mycket de betalar i skatt. Statistiska Centralbyråns undersökning "Inkomstfördelningsundersökningen 2006" visar att utrikes födda hushåll i genomsnitt betalar 51 000 kr i skatt per konsumtionsenhet medan de får 47 200 kr i diverse bidrag. Man kan också beräkna att de betalar ca 15 000 kr i moms varje år. En sådan beräkning visar alltså på ett överskott.

Det finns också hushåll som består av både inrikes och utrikes födda. Dessa betalar 94 900 kr i inkomstskatt medan de får 34 000 kr i bidrag. Momsen kan uppskattas till ca 22 000 kr. Dessa hushåll är lönsammare för samhället än helsvenska hushåll som betalar 81 000 kr i inkomstskatt, 20 000 kr i moms och får 31 100 kr i bidrag."

källa: http://viisverige.blogspot.com/2009/02/hur-beraknar-man-intakter-och-kostnader.html

mvh

skattebetalande invandrad gustafson

Anonym sa...

jaså somalierna med 10barnsfamliljer där kärringarna inte får visa huvet för att ära en sagoboks gud betalar skatt?

du gustavsson på vilken planet lever du?

ditt inläg var nog det sämsta jag sett där man ska försvara kostnaderna för massinvandring i dessa varseltider.

Anonym sa...

Om anonym tycker att mitt inlägg var det sämsta på länge får han väl ta upp frågan med Statistiska Centralbyrån.

Tro eller vetande?

Länk:

http://www.scb.se/statistik/HE/HE0103/2006A05/HE0103_2006A05_SM_HE21SM0801.pdf

/gustafson

Anonym sa...

sverige behöver läkare
där håller jag med -svenska läkare
så man förstår vad dom säger utan tolk (men det är ju bra för invandrarna)
Våra svenska läkare är i norge o jobbar för dom får bättre betalt där, sverige hade oxå kunnat betala bra,men vi har valt att lägga våra pengar på invandringen istället
Jag kan tänka mej nåt i den här stilen
,för att bli läkare så går det åt utbildning redan från småskolan och framåt och eftersom vi har så mycket invandring så läggs det en massa resurser på dom ungarna istället för våra svenska barn.
Jag tror att invandrar ungarna tar så mycke plats så det blir inget över till våra ungar som vill lära sej något
Lärarna har fullt upp med att försöka hålla ordning i klassen
så det blir inget kvar till undervisning helt enkelt
Resurserna läggs på invandrarungarna som skiter fullständigt i ordning o kunskap
Du kan ju titta på hur många vuxna som lär sej svenska -sfi-så får du se(fast dom har rena räkmackan o åka på
MAN KAN RÄKNA PÅ MÅNGA SÄTT!!!!!!!!
Om du tänker så här----en invandrare misshandlar en svensk
så han kommer på sjukan=det skapar jobb påsjukhuset-svensken blir sjukskriven (då kan någon annan ta hans jobb),jobb på f-kassan-polisen får jobb-domstolen får jobb-advokaten får jobb-har svensken tur så får han ett skadestånd-Svensken kanske måste gå till psykolog som får jobb-fängelsepersonalen får jobb(om invandraren blir dömd vill säja)
invandraren måste ju få psykologhjälp oxå,mer jobb-
do blir inkopplat(för det är ju igentligen invandraren som är offret)mer jobb-och när han kom hit slängde han sina papper=mer jobb för integationsverket under tiden bekostas hans leverne av skattemedel----alltså bla av dej gustavsson (smartgustavsson)
NU sätter jag mej i soffan o tittar på efterlyst,som oxå skulle bli arbetslösa om inte invandringen fanns.
DU HAR RÄTT GUSTAVSSON INVANDRINGEN ÄR EN TILLGÅNG FÖR SVERIGE

pelle

Anonym sa...

pelle

Du är nog en trevlig prick.

Och rolig dessutom.

/g

Anna sa...

Gustafson, jag har ännu inte studerat statistiken du hänvisar till, men jag tror att det avgörande här är att i kategorin "utrikesfödda" ingår en stor andel nordiska och europeiska invandrare.
Man kan inte generellt bygga en argumentation för att vi tjänar på den invandring vi fått de senaste 15 åren skulle vara lönsam på den totala invandrargruppen.
Problemet är att vi nu fått in så många som förmodligen inte inom rimlig tid kommer att bidra till vår gemensamma kassa. Tvärtom kommer många av dem att under överskådlig tid vara tärande.

Anonym sa...

Anna

Jag har inte heller detaljgranskat SCB siffrorna. Mest ville jag visa att man kan åstadkomma vad som helst med statistik. Du verkar vara inne på samma linje när du vill dela upp gruppen "invandrare" i olika delgrupper.

Själv är jag mer intresserad av att betrakta människor som individer och inte som medlemmar i en grupp.

/g

Anna sa...

Gustafson,
jag håller helt och hållet med dig om att man i första hand ska se människor som individer. Man ska inte behöva släpa på en massa ”bagage” bara för att man råkar vara född i en viss grupp, land eller religion.

Har du funderat kring det beramade ”vi och dom”? Det är ju oftast vi som är kritiska till invandringspolitiken som beskylls för att ha ett vi- och domtänkande. I själva verket bygger idén om det multikulturella samhället på ”vi och dom”, eftersom den hela tiden hänför individer till olika grupper – kulturella eller etniska – och man betonar vikten av att de olika grupperna behåller sin särart. Vad är det om inte ett vi- och domtänkande?

Men åter till det här med kostnader för olika grupper. Man kan mycket väl studera hur olika invandrargrupper klarar integrationen i Sverige för att använda den kunskapen till att styra från vilka länder vi vill ha invandring – om det är ur perspektivet att invandringen ska vara till nytta för Sverige (vilket elit-Sverige påstår att den är). För även om enskilda individer i en grupp med dålig integrationsprognos skulle vara riktiga tiopoängare, så måste politik och regelverk bygga på generaliseringar utifrån ett troligt utfall. Vi borde ta in folk från Norden, Ostasien, Europa och Nordamerika om vi ska se rent egoistiskt till Sveriges nytta.

Sen har vi frågan om hur vi ska hjälpa nödlidande. Då kan vi börja med att ta reda på hur våra kronor kan göra störst nytta. Vissa grupper måste helt enkelt få lämna sitt land om de ska överleva. De ska få komma hit. I andra oroshärdar kan vi kanske hjälpa fler för samma pengar om vi hjälper dem i närområdet.
Det lönar sig alltid att verkligen tänka och att inte låta grupptryck, pk-tänkande eller ett allmänt ”jag vill alla gott” styra vad man gör.

Anonym sa...

BLOGGEN 'RAKRYGGAD' HAR SITT VÄRDE UTOM SÅDANA SOM ” "skattebetalande invandrad gustafson".

Följande meningar upplyser om detta sakförhållande.

Skatter, må det vara fråga om skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet eller kapital, är inte någon intäkt, utan just SKATT !!!

Skatter är visserligen inkomster för stat och kommun, det vill säga lagligt befogade anspråk på att få betalt från dem som är skyldiga att betala skatterna. Skatter är emellertid ej på något som helst sätt att se som ersättningar för varor eller tjänster som avyttras till de skattebetalande hushållen. Skatterna är egentligen endast ett sätt att underhålla statlig och kommunal verksamhet oaktat om dessa verksamheter medför en motsvarande avyttring eller ej av varor eller tjänster till de skattebetalande hushållen. Olika avgifter som hushåll i förekommande fall måste betala för att få del av statliga eller kommunala varor eller tjänster är emellertid ersättningar för varor eller tjänster som således avyttras till sådana hushåll och med detta är dessa avgifter att se som intäkter.

Momsen är jämlikt vad ovan anförts inte heller någon intäkt, utan förvisso en skatt, även den.

Den här påtalade skillnaden är av betydande vikt emedan den väsentligaste sakfrågan gällande invandringens betydelse för rikshushållningen i Sverige måste vara vad främmande utlänningar och deras hushåll åstadkommer jämfört med den inhemska befolkningen i fråga om det skapade mervärdet i samhället som helhet och i flera sammanhängande släktled det vill säga i fråga om vinst eller förlust för hela rikshushållningen över flera på varandra följande livstider.

Härvidlag kan det vara en viss angelägenhet att se på de tal som den ifrågavarande '/gustafson' framställt, närmare bestämt följande:

" "Inkomstfördelningsundersökningen 2006" visar att utrikes födda hushåll i genomsnitt betalar .... . Man kan också beräkna att de betalar ca 15 000 kr i moms varje år.

Det finns också hushåll som består av både inrikes och utrikes födda. Dessa betalar ... . Momsen kan uppskattas till ca 22 000 kr.

... helsvenska hushåll ... betalar ... 20 000 kr i moms ... ".

Märk här särskilt väl att det ju inte är de som betalar momsen som åstadkommit mervärdet hos de motsvarande varorna och tjänsterna. Det är emellertid de som åstadkommit mervärdet som skall påföras förtjänstfullheten av detsamma. Sålunda kan vare sig "Utrikes födda hushåll" eller "hushåll som består av både inrikes och utrikes födda" eller "helsvenska hushåll" påföras förtjänstfullhet för moms enligt vad '/gustafson' anfört i sitt inlägg.

'/gustafson' har således egentligen bara velat söka framställa en godtyckligt vald mening för att med hjälp av denna kränkande nedvärdera den inhemska svenska befolkningen.

Detta slag av kränkning är att se som desto mer allvarligt i den mån det är förenat med att den som kränker genom sin egen mening framstår såsom en människa vilken yvs över att förege sig som invandrad. Innebörden av sådant uppträdande är jämförbar med att villigt och gärna hetsa mot den inhemska befolkningen utgående från den inställningena att man som enskild inte behöver ansvara för sitt kränkande uppträdande. Det vill säga att sådana människor gärna utnyttjar det folkförräderi och medlöperi som belastar och skadar den inhemska befolkningen i det nutida Sverige för att på så sätt i egenskap av lycksökare eller lögnaktiga nidingar själva finna sitt nöje i att löpa med i detta nid mot svenskarna.

Den här bloggen 'Rakryggad' har alltså sitt värde utom sådana som
"skattebetalande invandrad gustafson"

Hälsar Theudanoz

Anonym sa...

Anna

Att "eliten" gör sig skyldig till ett vi och dom tänkande håller jag med om. Det är en grundbult i deras självbild att alla andra är "dom", kvittar sen om det är svensk arbetarklass eller invandrare.

En sak jag inte kan hålla med om som många här verkar tro på är att det har funnits någon sorts konspiration som går ut på att etablissemanget har tvingat "oss invandrare" på "de riktiga svenskarna". Det är sant att ingen har frågat er om ni ville ha en massa nya invånare i landet men jag tror inte att det handlar om att etablissemanget har lurat befolkningen eller tvingat fram utvecklingen. Jag tror hellre att landets makthavare är lika tagna på sängen som alla andra. Det har inte funnits en dålig invandringspolitik, snarare så att det har inte funnits någon invandringspolitik överhuvudtaget.

Men nu sitter vi alla i samma båt oavsett hur det har gått till och om vi ska ro skitet i land är det bäst att vi slutar leta syndabockar och börjar söka lösningar på dem sociala problem vi har.

Theudanoz

Känner du dig kränkt hela tiden?

När du skriver sådant som att jag skulle "villigt och gärna hetsa mot den inhemska befolkningen" och att "sådana människor gärna utnyttjar det folkförräderi och medlöperi som belastar och skadar den inhemska befolkningen i det nutida Sverige för att på så sätt i egenskap av lycksökare eller lögnaktiga nidingar själva finna sitt nöje i att löpa med i detta nid mot svenskarna" är du helt enkelt inte klok.

Civiliserade människor klarar av att samtala med varann utan sådan pueril jargong. Du skadar bara din egen sak tyvärr.

Och jag tänker säga vad jag tycker både här och annarstädes oavsett vad du tycker om saken. Leve Det Fria Ordet.


mvh

/gustafson

Anna sa...

Gustafson,
du skriver att eliten ser världen i vi och dom, det må vara ”svensk arbetarklass eller invandrare”, men samtidigt skriver du att du inte tror på några konspirationsteorier.
Jag har inte heller nån större fallenhet för sånt. Jag tar folk på orden och misstänker inte jämt att de har en dold agenda. Men trots det kan jag inte låta bli att inse att de stora företagen faktiskt tjänar på att vi importerar fattig outbildad arbetskraft. På så vis kan lönerna pressas ner.

Men egentligen tror jag inte på nån konspiration, men däremot på en ohelig allians. Mellan liberaler som tror på gränsernas utsuddande och nationalstaternas upplösning. Jag vet, för jag var tidigare en av dem. Sen har vi de besvikna kommunisterna som tror att islam kan vara ett nytt sätt att få total kontroll över människorna, och så har vi slutligen arbetsköparna som vill hålla nere kostnaderna.

Anonym sa...

gustafson:
Du skriver att Sverige behöver läkare. Ja, för att vi har haft en gigantisk invandring av människor. Hör efter med din läkare/ sjuksköterska nästa gång för att få bekräftat hur invandringen tynger ner sjukvården, om de vågar yttra sig. Är det därför vi ska ta emot ännu fler invandrare? Om de dessutom vore lika kvalificerade som de svenska, då skulle ju du och andra fördomsfria svenska kunna åka till Somalia eller Iran för att få era sjukvårdsbestyr avhjälpta. Sanningen är att det tystas ned om invandrarläkarnas/tandläkarnas inkompetens i Sverige. Ett fåtal fall har dock sipprat ut. Dessutom har jag själv och släktingar och vänner fått erfara.

Fråga: Varför anlitar arabvärlden och stora delar av asien västerländska arkitekter, ingenjörer och byggföretag när de ska bygga skyskrapor?

Även regeringens utredare Jan Ekberg har kommit fram till att invandringen kostar 40 miljarder på hans sätt att räkna. Andra sakkunninga hänvisar till siffror mångdubbelt högre. Hur man då överhuvudtaget kan påstå att Sverige behöver invandrare ur ekonomisk synvinkel är makabert.

Invandringen har sedan 60-talet snedförskjutit hela den svenska arbetsmarknaden. Sverige hade arbetslöshet redan då, när tekoindustrin började läggas ned. Istället för att omskola textilarbetare till de då relativt enkla industrijobben så valde man invandring. På 70-talet när chilenarna och syrianerna började komma och från 1980, i och med kriget Iran/Irak så började den verkliga utförsbacken.

Det är klart, du kan ta hit 100 miljoner människor så behövs det fler läkare, städare, lärare, Ica/Konsum handlare mm. Men då behövs det också massor av nya exportföretag av Volvo/ASEA:s storlek att betala välfärden, och det vet alla ekonomer att det inte är lätt att starta nya storföretag. Vad invandrarna åstadkommit i Sverige när det gäller företagande är storfuskande mestadels mikroföretag inom servicesektorn. Till detta kommer den maffiaverksamhet som följer när de hotar och tar över svenska företagares verksamheter, något som också hålls tyst om i media. Invandraföretagarna som kommit hit sedan 60-talet tar ut så låga inkomster i genomsnitt, att de lever på gränsen eller under existensminimum (se DN debatt 21/2 2001). Gå in på skatteverkets hemsida så ser du att mikroföretagen(man nämner restaurang, frisör mm) står för ca 70% av det beräknade skattefusket på ca 130 miljarder årligen. Därtill kommer att invandrarnas fuskande sänker moralen hos svenskarna. Jag har själv hört två svenska frisörer som sagt att: -Jag vill vara ärlig, men då hade jag fått stänga igen för länge sedan.

Vi svenskar har samma rätt som alla andra folkslag till vårt territorium och rätten för vår särart att överleva. Det som Wodinaz så träffsäkert belyser i sina kommentarer ovan, är att den nuvarande politiken är folkmord på svenskarna.

Torbjörn

Anonym sa...

Anna

Jo, vanlig mänsklig dumhet brukar vara en bättre förklaringsmodell än invecklade konspirationsteorier. Att konspirationsteoretiker ofta är lite väl paranoida gör inte saken bättre.

Oheliga allianser, javisst.

Muslimspåret däremot köper jag inte. Jag är väl ateist själv men störs inte av andras tro. Retar mig inte på muslimer, kristna, judar, whatever. (Men jag tycker inte om predikanter och missionärer, oavsett religion, tycker inte heller om militanta ateister för den del.)

Och på tal om oheliga allianser ska man inte blanda ihop staten och kyrkan, oheligare än så blir det inte.

Torbjörn

Att jag tog upp läkarfrågan var en reaktion på alla som skriver att de inte förstår vad läkaren säger osv och visst finns det många läkare här som kommer lite varstans ifrån men då tyckte jag att vi kunde utbilda fler här. Gnäll inte, utbilda er.

Och sen det där om folkmord är bara för mycket. Det har begåtts riktiga folkmord i världen. Att anjvända ordet så lättvindigt som en del gör här är en skymf mot många miljoner slaktade människor.

mvh

gustafson

Anonym sa...

Rättelse:

Mikro och småföretagen står för 78 miljarder av 133 miljarder i uteblivna skatteintäkter(det sk. skattefelet)

mvh
Torbjörn

Anonym sa...

Som finne som råkade på den här bloggen kan jag inte låta bli att kommentera jämförelsen till tidigare finska invandrare.

Jag har faktiskt inte alls svårt att tro att de orsakade massor med problem. Jag vet ingenting om vad som hände på riktigt, men personer som inte kan få jobb i sitt hemland måste ju vara i genomsnitt mindre stabila individer än de som kan. Det är förstås inte rätt att dra den slutsatsen att alla finnar är galna knivhuggare, men att inte förlåta de som möjligen fick den bilden är urlöjligt.

Det finns också en viktig skillnad: finsk och svensk kultur är nästan en och samma sak (i global jämförelse). När de rubbade personerna fick barn, hade de endast en mild genetisk risk att bli likadana, istället för att ha vuxit upp med en genomfattande och stark kränkningsideologi som är totalt inkompatibel med nordisk frihet.

Sen är det ju också att finnar och svenskar har samma hudfärg, vilket betyder att konstruktiv kritik hjälper folk att se sina egna problem istället för att yra om rasism. (Just nu väntar vi dock närmast på att ert socialskydd kollapsar så att vi har ett skrämmande exempel att peka på ;-)

Anonym sa...

bra gustavsson
du retar dej inte på muslimer??????
Detta uttalande fastslår att du inte bryr dej ett skit om dina medmänniskor
Min fråga vet du tex vad dom har för kvinnosyn?Vad dom gör med djur när dom slaktas?hedersmord?osv.
Vet du om det eller retar du dej inte på det heller?
För mej handlar det inte om att retas utan att vara livrädd för en stenålders-religon som i hela världen ställer till bråk och som jag inte vill att mina ungar ska växa upp med.men du bryr dej ju inte för du är ateist o inte störs av andras tro?????????
Jag har följt dna inlägg o mina slutsatser är att du ger f--n i vad som händer med sverige.Resonerar dina invandrarpolare likadant-jag är nog rädd för att dom gör det.
Det handlar om en känsla, en känsla för ett land-för djur för andra personer för ett ställe man växte upp på osv---detta är nog svårt att få när du kommer ifrån ett annat land,känslor är inget man kan ta på eller köpa.
Men du har ju skärpt till dej med den där j---a rasist-letar-fjollet du höll på med i början-det tackar jag för!(man kunde tro att du var komunist)
Annars tycker jag att torbjörns ide om livet verkar ganska klockren,det är nog så som jag tycker det fungerar i landet
pelle

Anonym sa...

Den enkla sanningen är att invandrarna är i desperat behov av oss men vi är inte i behov av dem.

Pratet om att vi behöver alla dessa muslimska invandrare för att sköta våra gamlingar är absurd.

Dessutom består invandringen till detta land av en enorm mängd med ANHÖRIGINVANDRADE ÅLDRINGAR !

Alltså spär vi på behovet av ytterligare behov av äldreomsorg.

Galenskaperna verkar inte ha något slut.

Anonym sa...

pelle

Känner du många muslimer IRL?

/g

Karpstryparn sa...

Idioten som kom med den där kritiken är ju till och med en skam för idioter.

Anonym sa...

Närmast jag har varit en muslim var när en kompis(före detta kompis)skulle sälja sina får på blocket och jag skulle hjälpa till att lasta,Det svänger upp en bil med en släpa efter, ut kommer mustafa med polare.
Jag frågade kompisen varför han inte hade sagt att det var muslimer,varvid han sa att om han hade talat om det så hade han inte fått nån hjälp ifrån mej.
Då bad jag honom att dra åt helvete,innan jag gick så frågade jag mustafa vad han skulle göra med fåren----slakta du vet---säger han,jamen är det något fel på fårköttet dom säljer på konsum frågar jag.Dom slaktar på fel sätt yrade mustafa,vad menar du sa jag fel sätt?Sedan förklarade den lille djurplågaren hur han skulle gå tillväga.
då vände jag mej till min seppe-kompis och frågade om han tänkte gå med på detta,han såg mej inte i ögonen bara han nickade.Jag spottade i backen sedan gick jag.
Efter ett tag fick jag reda på att det priset dom hade kommit överens om stod inte mustafa för utan mustafa med polare prutade på uppgjort pris(dom hade haft göra en hel efter-middag att lasta så min muppkompis orkade inte protestera)Fattar ni dom stod inte för vad dom sa.
Jag kan inte förstå att muppen vill ha med sånt folk att göra eftersom han jobbar som vaktmästare på en skola här i stan
och där är det många muslimer som har sina ungar.
Så mycke skit som jag har hört om dessa människor från han och hans jobbar kompisar genom åren
Tex tycker dom att m-ungarna tar för sej mycket mer än svenska barn
det syns att dom tror att dom är förmer än andra(helt enkelt tar större plats)
Fadern i familjen har ett svartsjukt beteende,det blir spänt
när dom ska hämta ungarna osv
Sedan ska dom särbehandlas med mat, kärringarna får stå o röra till särskild mat i hoarna för att vårat foder inte duger åt dom.
F--n dom skulle väl vara tacksamma för att få komma till ett land i fred och få mat på tallriken istället för att kräva.
Då förstår du varför jag inte släpper en muslim närmre inpå mej än den gången vi skulle lasta får.
Och kom för f--n inte o säj att jag generaliserar, fåren mustafa slaktade åt han inte upp själv(det var 22stycken)
pelle

Anonym sa...

Min ide om varför vi har haft det riktigt lugnt i sverige är att vi inte har haft så mycke kultur- krockar,detta borde ju våra folkvalda tagit fasta på och inte satt oss i denna knipa.
Och dom behöver inte stå för något verkar det som--mona speaking="det är inget fel på invandringen den har gått bra,--det är intigreringen som vi inte har lyckas med"Fattar ni? detta är ledaren för sveriges största parti som sa detta Jag pratar om en kvinna som har så hög lön som hon har för att inte någon ska ta henne till chef för någon privat rörelse.FATTAR NI -----invandringen har vi lyckats med-----men inte integreringen
Var någonstans skulle hon få ett jobb?
pelle

Anonym sa...

Jag glömde en sak GUSTAVSSON
Jag kan tänka mej att din nästa fråga är=pelle har du besökt någon moske någon-gång?så kan jag lika gärna svara nu direkt NEJ DET HAR JAG INTE,och jag tänker inte göra det heller.
pelle

Anonym sa...

"Närmast jag har varit en muslim..."

Så pelle har varit så pass nära en muslim en gång?

Tror pelle att det finns muslimer som kan betraktas som vanliga normala människor?

/g

Anonym sa...

Menar du att jag missade något?
Att jag inte ska ta lärdom vad jag själv upplevt,är det så du menar?
Var i världen lever dom i harmoni med oliktänkande?
Jag har själv hört muslimen beskriva sitt djurplågeri med egna öron,köttet som han i sin tur säljer till sina muslimpolare I SVERIGE
Vad tycker du om det??????????
Jag kallar sånt för djurplågeri,vad kallar du det för g/son???????????????
Är du sån själv ellerhar du förståelse för detta??????????
En sak som jag undrat över länge är var är alla djurrättsaktivister
(ni vet dom som släpper ut minkar som får gå en mycke värre död till mötes än om dom hade gjort- om dom fått vara kvar i sin bur)
varför agerar dom inte när det gäller halaslakt i SVERIGE????????
Kanske nån kan svara som vet
pelle

Anonym sa...

Är pelle bonde?

/g

Anonym sa...

Nånting är det som är fel
Jag försöker kartlägga hur gustavssons hjärna fungerar genom att försöka föra en dialog med densamme,ställa lite enkla frågor o berätta lite om saker man själv har upplevt genom livet-men tydligen blir det för svårt för dej g/son att förstå
Jag tror inte att jag kan komma på några enklare frågor att ställa till dej så det känns som det bara blir en monolog från min sida
Det var skillnad i början g/son när du hade förhoppningar att hitta något rasistiskt att gotta dej åt
Mitt förslag till dej är att du hoppar in på någons arbetsplats fikarum och lyssnar där tror jag att du kommer att finna vad du söker både bland invandrare och svenskar frodas rasistiska utalanden
Och det kan vi tacka media o våra politiker för
nix jag är inte bonde men jag är uppväxt på en skogsgård

Är gustavsson nyckelskramlare?
(hoppas inte frågan är för knivig)
pelle

Anonym sa...

pelle

Nu tycker jag att du är lite för misstänksam men det är kul att prata med dig ändå:)

Hur slaktade ni hemma på gården?

Och nej jag skramlar inte med några nycklar, viftar inte med vitlök eller nåt heller:)

/g-son

Anonym sa...

Okdå g/son men då måste du lova att du går och lägger dej tidigt i kväll o sover ordentligt utan bus

Det var en gång på en liten gård i sverige(eller var det sverige?)
I vilket fall så hade det hänt något hemskt som hade kommit till bonden Iamsson kännedom.
Fåret dalia en ung tacka som var oskuld med allt vad det innebär,hade en kväll stött på ett -ungdomsgäng-så stod det i tidningarna i alla fall,i själva verket var det baggar, fem st till antalet.Efterssom jag inte vill gå in på några detaljer om vad som hände med stackars dalia så begränsar jag min utsago till att säga att hon blev våldtagen av samtliga baggar.
Det var detta som kom till storbonns vetenskap.
Han samlade ihop alla (normala)småbönder och krävde att man skulle vidtaga åtgärder mot detta hemska som hade hänt,,ja ja skrek dom (normala) ikör vi måste straffa vi måste straffa vi måste straffa.
Det var då storbonn iamsson kom på den genialiska iden att gräva ner den otäcka tackan dalia som har varit så syndg och dragit skam över den annars så fredliga iamsson o hans undersåtar----vi gräver ner henne och kastar sten på/na sedan äter vi upp/na---ja ja ja det gör vi skriker småbönderna (dom normala du vet)i kör.
Efter en kort överläggning där alla är överens om att dom är duktiga på stenkastning så skrider dom till verket.
Småbönderna (dom normala du vet)gräver ett stort hål i marken o stoppar ner den otäcka tackan dalia varvid festen kan börja.
när dalia efter en kvalfull död grävs den syndiga tackan upp av dom (normala du vet)o ch det blir stor fest på kvällen.
Kan tala om för dej g/son att baggarna som råkat ut för detta hemska lever och frodas på ängen
Vilken makt han har över sina undersåtar den där iamsson,,kan sånt verkligen i sverige?


Mina grannar hade en annan metodd att ta död på sina lamm när dom inte vänslades med någon från någon annan ras,då slängdes domhelt enkelt ut från balkongen
Men det är en annan historia den tar vi inte nu
Då fick du ju lite inblick i hur det kan gå till
Nu måste du sova säg godnatt nug/son natti natti

Själv ska jag lyssna på en interjuv av jan guliho(säkert felstavat men ni vet vem jag menar)
på p1 där han erkänner sd som ett vanligt demokratiskt parti(yammi)
pelle