09 november, 2005

Kyrkligt motstånd mot sexuellt avvikande

Yngve Kalin, präst i Hyssna församling fyra mil från Göteborg, leder det upprop bland präster som nu gör motstånd mot homoliberaliseringen av svenska kyrkan. Uppropet börjades den 1 november och är i skrivande stund undertecknat av 800 svenska präster som motsäger sig kyrkomötets beslut om att välsigna icke-normalsexuella par som har ingått registrerat partnerskap. I uppropet motiverar man sitt ställningstagande med:

”Vi, präster i denna kyrka, som undertecknat denna deklaration anser att detta beslut står i strid med den ordning för samliv och äktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat för oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord tillåter oss inte att välsigna någon annan slags parrelation.”
De politiskt korrektas reaktion har inte låtit vänta på sig. Ett motupprop har startats men stöds till dags dato endast av 286 präster. RFSL, förbundet för jämställandet av sexuellt avvikande, säger sig välkomna uppropslistan eftersom det är bra för sexuellt avvikande att veta vilka präster man ska undvika.

Hyckleri och dubbelmoral
Det är underligt hur de PK:ta är snabba att ge sig på kyrkan och pådyvla sin människosyn, men samtidigt är mirakulöst passiva när det gäller icke-kristna religioner såsom exempelvis islam. Ska inte icke-normalsexuella kunna vigas i islams namn, menar man?

Men samma hyckleri har i epidemiska proportioner genomsyrat feminismen i Sverige. Det finns inget så ryggradslöst som svenska feminister. Dessa är oerhört helyllefeministiska när det gäller mäns våld mot kvinnor – såvida inte gärningsmannen är utomeuropeisk förstås, då blir feministerna plötsligt humanister. Minsta motståndets lag - en del av den svenska politiska sfären.

Åtalas för felaktiga åsikter
Apropå präster och sexuellt avvikande är det värt att nämna pingstpastor Åke Green på Öland som åtalats för att i en predikan klargjort bibelns syn på icke-normalsexuella. Han dömdes för hets mot folkgrupp av tingsrätten till en månads fängelse, men friades i Göta hovrätt i februari i år. Domen har överklagats av åklagaren varför Greens fall prövas idag den 9 november.

"- Mitt budskap är att man ska leva efter skapelseordningen och det är det normala, med familjebildningen med kvinna, man och barn. Jag tycker att det är onormalt med homosexualitet och den livsstilen och det tycker jag att jag ska få ha friheten att säga.” säger Green till massmedia.
En skribent i en större tidning, minns ej vilken, menar helt orelaterat att man för att få perspektiv på Greens predikan ska byta ut ordet ”homosexuella” mot ordet ”judar”. Min enda kommentar till detta är: byt ut ordet ”homosexuella” mot ordet ”svenskar” så får du vilken dagsfärsk och lagenlig artikel som helst i Aftonbladet, DN, Expressen eller Svenska Dagbladet.

Om pingstpastor Green döms menar han att:
”-Då vill jag markera hur långt Sverige har kommit ifrån det Sverige som man vill ha. Jag tycker fortfarande att det ska finnas möjlighet att kunna få tala utifrån sin övertygelse utan att hamna i fängelse…”
Oikofobi som värdegrund
I en överblick är det värt att sätta det icke-normalsexuella avancemanget i ett perspektiv. Allt nedbrytande av de naturliga värden som hittills byggt västvärlden, dvs. nation, familj, normalsexualitet, könsidentitet, traditioner samt lag och ordning i regel omfamnas av rotlösa människor. Samma människor använder i denna kamp skuldbeläggandet av den egna kulturen och folket, och kan därmed kännetecknas som s.k. oikofober, dvs. de hyser en irrationell eller sjuklig skräck för det egna, och har samtidigt en glorifierad bild av det främmande.

Inga kommentarer: