10 november, 2005

En lång kristallnatt

År 1938 den 9 november utspelade sig kristallnatten. Men svenska tidningar svek och tog parti för Europas ockupanter, eller förhöll sig neutrala. Man skrev överslätande om ockupanternas verk och lät inte folket få reda på sanningen. Några av de större svenska tidningarna höll sig också med kroknästa karikatyrer. Man svek då och man sviker idag.

Då som nu sluter man upp vid ockupanternas sida. Verkligheten filtreras, vinklas eller tystas. Det som händer i samhället idag läggs tillrätta, justeras och presenteras på ett sådant sätt att ockupationspolitiken kan drivas vidare. Tidsperspektivet är annorlunda – massmedia är detsamma.

En ny kristallnatt i Frankrike
Snart har det gått två veckor sedan utomeuropeiska massor startade en revolt i Frankrike. I mångt och mycket är det en ny kristallnatt vi skådar - utdragen och mycket talande. Muslimers uppror mot dem som gett en fristad visar på en minst sagt oroande tendens. Det tycks välorganiserat och det hindras inte av landets gränser. Attacker har genomförts i så väl Belgien som Tyskland mot européerna. Men även om det inte vore organiserat så vore det ändå illavarslande - men man behöver inte tvivla på att mångkultur bygger in ohållbara spänningar i ett samhälle. Är det en sådan framtid vi vill ha?

Ett muslimskt Europa
Enligt de flesta prognoser kommer Europa att domineras av muslimer inom en mansålder. Det som nu sker i Frankrike är följaktligen början till slutet för ursprungsbefolkningen i Europa. Det nya herrefolket har anlänt. Om inte motstånd görs än en gång.

I Sverige kommer vi redan år 2050 att ha stark muslimsk dominans och ett svenskt folk i minoritet i sett eget land – om inget förändras inom kort.

”Krigets första offer är sanningen”
Trots att upproret mot fransmännen pågår för fullt har massmedia mage att utnyttja historien för att ytterliggare späda på problemen. De större samhällsproblem Europa har idag beror på det försök till massintegration av världens folk som europeiska politiker och massmedia genomför. Massmedia menar nu att det finns en lösning på de uppkomna problemen: Mer integration! De skulle lika gärna kunna säga ”ta en klunk lut till, så ska du se att det blir bättre”.

Rasism förr och nu
Massmedia har genom åren oavbrutet skrivit förklenande om svenskar. Ofta har själva svenskheten och den svenska kulturen misskrediterats och avskalats sitt jämlika värde. Låt vara att massmedia generellt var mer okultiverade förr och i våra dagar har en putsad fasad.

Åren då massmedia anordnade ”Fröken Ras”, där den svenska kvinnan skulle besiktigas och bedömas som hon vore ett sto, förtigs idag. Nu är man mer utstuderad. Ofta lyfter man fram utlänningar med svenskt medborgarskap och prisar i mångkulturella ordalag deras ”svenskhet”, underförstått att svenskar måste berikas för att duga.

Bejakandet av mångfaldens grundstenar
Alla folk och kulturer har sitt oinskränkta existensberättigande och det är denna syn som är grunden för den globala mångfald i världen, som idag håller på att förstöras. Som nationalist bejakar jag den globala mångfalden, som står i motsats till den enfaldiga mångkulturen.

När detta skrivs är det dagen efter årsdagen av Berlinmurens fall och kristallnatten. Men jag tänker vara så fräck att jag skänker en tanke till alla de folk genom tiderna som blivit utsatta för folkmord och folkmordsförsök. För varje folk som går under genom massavrättningar, massinvandring, krig eller annan demografisk krigföring blir världen fattigare.

Inga kommentarer: