05 december, 2005

Alla vägar ska bära till Sverige

Nu föreslås fler anhöriga till invandrare få komma till Sverige på basis av sina blodsband, enligt ett förslag som nämns i Metro den 30 november. Man skriver att ”…även föräldrar och vuxna barn till utlänningar som bor i Sverige ska få rätt att bo här”. Metro uppger dock inte vilka eller vem som lagt förslaget, vilket är besynnerligt. Man hänvisar bara till ”…ett utredningsförslag” i sin notis. Dock är det klart vem som får bekosta förslaget.

Hursomhelst kan det antas att förslagsställarna inte åsyftar att ställa sina stadsdelar, sina barns utbildningsplatser, sina framtida pensioner eller sina vårdplatser till förfogande för att möjliggöra förslagets förverkligande. Deras beslut ska alltid påtvingas någon annan, någon annan stans.

Som jag ser det hänger Sveriges framtid på att svenskarna vågar säga emot och vågar agera emot samhällselitens diktat. De ondas illdåd är endast möjliga under de godas tystnad.

Inga kommentarer: