20 november, 2005

Vila och rekreation för pedofil

En man i Skövde har av tingsrätten dömts till hela två års fängelse efter att ha våldtagit en nioårig flicka. Rättssystemet hyser goda förhoppningar om att pedofilen - efter boendet på vandrarhemmet med kabel-TV i sexton månader - ska vara en produktiv och laglydig medborgare i samhället samt inte utgöra något hot mot barnen i hans omgivning.

Likaledes anser rättssystemet att den nioåriga flickan ska vara kompenserad och återställd i och med skadeståndet på 103 000 kronor. Slutet gott, allting gott.

För pedofilers rätt i samhället?
Det är numera allmän kännedom att domstolarna inte anser det lika allvarligt när ett barn våldtas av en vuxen, som när en vuxen våldtas av en vuxen. Barn upplever inte kränkningen så allvarlig, hävdar Svea Hovrätt nyligen då man sänkte skadeståndet till en 14-årig flicka som våldtagits av en 25-årig ”man”.

Inga kommentarer: