27 december, 2005

Champagnen och tidningsankan


Rätt så nyligen sålde massmedia lösnummer genom den moraliserande nyheten att personal på Migrationsverket firade lyckade avvisningar med champagne. Migrationsverkets personal klandrades och deras högste chef Janna Valik ställdes inför massmedial rätta, dvs. ofrivillig presskonferens. Men vad är fel med den bild massmedia gett?

Ett steg tillbaka och distans till de hela ger en helhetsbild. Vad är det bärande fundamenten i nyheten? Det första och mest uppenbara är den offerstatus som de avvisade försetts med av massmedia. Massmedias agenda säger att alla som söker sig till Sverige är flyktingar. Därför är avvisande av asylsökare klandervärt ur moralisk synpunkt. Det är helt enkelt synd om dem som söker asyl i Sverige.

Den onde, den gode och den fule
Det andra är att massmedia anser att personalen som firade de lyckade avvisningarna av asylturisterna firade av rent ondskefulla skäl, eller åtminstone inskränkta skäl. De har ju, av allt att döma, inte anammat massmedias flyktingdefinition.

Kejsarens nya kläder
Med dessa två delar försöker massmedia att vända upp och ner på verkligheten. För det första, en person som söker asyl i Sverige är inget annat än en person som söker asyl, tills annat kunnat styrkas. Jag kan söka asyl i Spanien, men det betyder inte att jag är flykting undan svält, krig och förföljelse för det.

För det andra har Sverige ett av världens mest invandringsnaiva regelverk och kan på intet vis påstås vilja invandrare illa.

Jag påstår att personalen på Migrationsverket firade avvisningen av asylturister vilket skapar möjligheter att ta emot flyktingar.

Massmedia – en politisk aktör
Till sist ska man inte glömma att massmedieindustrin är en politisk aktör och ska betraktas som detta. Det är länge sedan medieindustrin övergav sin givna roll som neutral observatör. Bekvämt nog för massmedia kan inte de röstas bort, misstroendeförklaras eller avsättas i det samhälle vi alla tvingas leva i.
Någon som funderat på varför ordet "tidningsanka" försvunnit ur det svenska språket? Beror försvinnandet på att företeelsen inte längre finns eller beror det på något annat?

Inga kommentarer: