28 december, 2005

Ryggraden och viljan att använda den

Dagens Fana ger jag till journalisten Ulf Nilson för dennes ihärdiga och orädda arbete att hjälpa till med att formulera det folkliga missnöjet med invandringens kausala samband med kriminalitet. Måhända delar jag inte Nilsons samtliga åsikter, något som man förväntas göra nuförtiden om man ger sitt stöd till någon som säger obehagliga sanningar, men han ska definitivt ha Dagens Fana för sin osjälviskhet, yrkesheder och journalistiska moral.

I sin senaste spalt Migrationsverket gör sitt jobb skriver Nilson: "Systemet är kort sagt godtyckligt, med ett finare uttryck institutionellt korrupt. Det förvrider livet för både asylsökande och de som ska ta hand om dem. Lagar och bestämmelser är orealistiskt skrivna och politikerna för fega för att ta itu med problemet - som råkar vara det största vi har i landet."

Om alla journalister i Sverige hade samma yrkesprofessionalitet som Ulf Nilson så skulle vi inte dras med den mångkulturella och lika mångkriminella massinvandring som idag skjuter moder Svea i sank. All heder åt Ulf!

Inga kommentarer: