13 december, 2005

Lasermannen i mångkulturens tjänst

SVT har nyligen visat serien ”Lasermannen”. Serien är baserad på en bok av Gellert Tamas. Finns det något att invända? Kan så vara. Låt oss testa tesen. Kan syftet med att producera och visa serien vara att stävja en växande invandringstrött opinion inför riksdagsvalet 2006?

Detta kan antas med stöd av hur statens radio (Sveriges Radio, SR) agerade inför riksdagsvalet 2002 då man skickade ut hemliga PM* till radiostationerna med instruktioner om hur partier som Sverigedemokraterna ska framställas i det som folket duperats att tro är objektiva nyheter. Det finns således grund för att även statens TV arbetar efter liknande principer.

Farofylld import
TV-serien handlar om Wolfgang Alexsander Zauggs attentat mot ett flertal personer under -91 och -92. Zaugg, som senare tog sig namnet John Ausonius, är född i Sverige men är andra eller tredje generationens invandrare** från Schweiz. Det slående är att samtliga attentat av Zaugg var riktade mot just invandrare. SVT:s serie handlar sålunda om invandrare som skjuter andra invandrare. Precis som samhället ser ut idag fast i singularis följaktligen.

Invandrare om invandrare
TV-serien bygger på Tamas delvis fiktiva bok om Lasermannens vansinnesattacker. Tamas, ungersk invandrare, menar att det politiska klimatet i Sverige under tiden påverkade den redan då tungt kriminelle Zaugg att utföra mordattentaten. Ny Demokrati har en särskild skuld i Zauggs vendetta, hävdar Tamas. En genomgående tes är också att partier som motsätter sig massinvandring inte ska låtas ta plats i samhället de existerar i, då detta kan få labila personer att begå olagliga handlingar. Behövs det kommentarer?

Hur man intar rätt position
Intressant nog har Tamas bok underrubriken ”En berättelse om Sverige”. Det är alltså nationen Sverige, dvs. svenska folket och deras särarts skuld till att invandrare skjuter andra invandrare. Skuldbeläggandet sker här i kollektiv och abstrakt form, kan man säga.

Nå svensk, du känner dig väl skyldig till att den där schweizaren sköt iranier, greker och turkar precis som ungraren hävdar? Rättning i ledet!


* Staffan Sonning, chef på SR:s ”Ekot” stod bakom de riktlinjer som dikterade hur radiostationer skulle etikettera Sverigedemokraterna inför valet 2002.

** BRÅ:s rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet” från 1996 visar att invandrares brottslighet är större än svenskar oavsett invandrarnas ekonomiska status, ålder, kön och boendeort.

3 kommentarer:

Sven Dufva sa...

Efter att ha sett tv-serien sade en polare till mig att jag liknar Lasermannen...

Weine Berg sa...

Det måste ha varit en traumatisk upplevelse...

Patrik Pålsson sa...

Han kunde väl ha skjutit kriminella invandrare...