02 februari, 2006

Det grönare gräset på andra sidan

En drivande tes som framförallt massmedieblocket i samhället drivit de senaste decennierna är att svenskarna inte duger längre. Låt gå att man uttrycker sig i andra ordalag, ofta i fraser som ”mångfald istället för enfald”, underförstått att svenskar representerar en enfald. Ett exempel på detta i dagens Metro är hur man sätter etiketter på människor för att passa in dem i deras agenda.

Postkoloniala strukturer styr politiken
I en notis om att det ska kvoteras in utlänningar i den svenska poliskåren blir Metros rubrik ”Mångkulturella poliser efterlyses”. Tyvärr svenskar, det här är i och för sig Sverige, men inbilla dig inte att de få svenska jobb som finns ska gå till svenskar. Inbilla dig heller inte att de få högutbildade i Afrika ska stanna och berika sina hemländer – de ska komma hit och berika den socialdemokratiska samhällsekonomin på Afrikas bekostnad. Snacka om postkolonialism.

Den blinde leder den döve
Metro anser att mångkultur är bra och nu visar man svart på vitt vad man menar. Svenskar är inte mångkultur. Alltså: för ökad mångkultur inom poliskåren måste andelen svenskar minskas till fördel för sökande som redan har hemländer och som kommer från helt andra världsdelar och kultursfärer. Dagens enorma problem med motsättningar, havererad integration, eskalerande brottslighet bland dem som kommer till Sverige och etnisk polarisering tycks inte ge Metro en fingervisning om vad som faktiskt inte funkar. Hur vore det med ett studiebesök i verkligheten, Metro?

2 kommentarer:

Buck sa...

Klockrent, skrämmande klockrent!

Weine Berg sa...

Och det är massmedias skygglappar som skrämmer mest. Oavsett vad som händer och hur illa det ser ut så fortsätter de att slänga på mer bränsle på elden.

Inte att förglömma: Massmedia är politiska aktörer, men de kan inte röstas bort, avsättas eller misstroendeförklaras.