02 februari, 2006

Så talte den lärde...


"- Avskaffa svenskan!"

2 kommentarer:

Anonym sa...

Menar du att den anglosaxiska kulturen INTE är rikare än den svenska? Det enda försvaret för en sådan hållning torde vara ett relativistiskt förnekande av att man över huvud kan tala om en kulturs rikhet i denna bemärkelse. Men eftersom Du, utifrån vad jag läst på denna blog, inte verkar vara en anhängare av sådana politiskt korrekta åsikter så förstår jag inte riktigt vad du menar. Det är ju nämligen uppenbart att den anglosaxiska kulturen har enormt mycket mer kvalitet att bjuda på än den svenska, vare sig det gäller musik, litteratur eller film och oavsett om vi talar om historiska källor eller moderna utgivningar.

Weine sa...

Min grundläggande hållning är inte varje kulturs oklika värde, utan tvärtom varje kulturs lika rätt att existera och att dess unika sammansättning bidrar till global mångfald av mer konstruktiv sort än den idag pådyvlade mångfalden.