18 juni, 2006

Offerstatus i feta rubriker

Nog är det väl underligt hur statiskt etablissemanget ser på invandrare? Invandrarna är alltid flyktingar, de är alltid ”utanför” samhället och de kan aldrig ta vara på sig själva. De förses med offerstatus av massmedia och politiker så fort de sagt ”asyl”. Etablissemangets desperata behov att agera mamma åt mörkare folk måste därmed starkt ifrågasättas.

På vilka grunder anser man andra folk mindre förmögna att själva bygga egna länder och egna samhällen eller för den delen en egen framtid?

På bilden ovan anser Metro, den privatägda gratistidningen, att unga invandrare påtvingas bidrag och med alla medel hålls från ett hederligt jobb. Men beläggen är få. Man har bara statistiken att gå efter som visar att invandrare är överrepresenterade i arbetslöshet och bidragstagande. Slutsatserna har Metro dragit själva.

Metro måste, liksom resterande etablissemang, komma till insikt att trygga och harmoniska samhällen i stor utsträckning inte bygger på de politiska värderingar som massmedia har, utan på helt andra grunder. Bakläxa, Metro!

1 kommentar:

z999 sa...

Det är för att antirasisterna talar i associationer. Invandrare ska associeras till - "synd om", "flykting" och så vidare och den som säger emot ska associeras till "rasist" och "nazist" och "fientlig". På det sättet så diskuteras aldrig några sakfrågor och antirasisterna sätter en mur av högstående moral runt sina egna åsikter och behöver därmed aldrig fundera över vad de egentligen försvarar.