07 juni, 2006

Sent ska syndaren vakna

Jag har tidigare berört det hat, den rädsla och den intolerans som importerats medelst den massiva globala invandringen som Socialdemokraterna bedrivit i flera decennier. Många har ställt sig frågan till hur länge svenskarna kommer att vända andra kinden till. Det är inte längre möjligt att anse att alltför vitt skilda kulturer kan leva sida vid sida – det har historien visat. Frågan är om det är heller är önskvärt att blanda bort folken själva?

En del menar att svenskarna tiger till döds – andra menar att en enorm våldsam vändning är på väg. Renzo Aneröd, författare, anar vad Socialdemokraterna har satt igång i Sverige. Han kan ha rätt – att mångkulturproblematiken inte kan lösas på ett fredligt och sansat sätt. Att den civilisation som byggts upp nu är förlorad.

1 kommentar:

Varjager sa...

Varför skrivs det inte om detta i de stora tidningarna?

Bloggarna är en källa till info som annars aldrig hade publicerats i mainstrem median.