06 juli, 2006

Öppet brev till Metro

Öppet brev till privatägda gratistidningen Metro
Följande öppna brev har skickats till Sakari Pitkänen, ansvarig utgivare på Metro, samt tjänstgörande redaktör på dito blaska.

I slutet av juni gick ni ut med löpsedeln ”Allt fler svenskar i fängelse” och artikelrubriken i samma nummer löd ”Kraftig ökning av svenskar i fängelse”. Men bara för några dagar sedan publicerade Aftonbladet ett persongalleri över 22 grova brottslingar som för tillfället är på rymmen från något statligt vuxendagis/fängelse. Ungefär 16 av dessa 22 har utomnordiska namn vilket antyder att en mycket stor del av de som sitter i svenska fängelser, alternativt att en mycket stor del av de rymningsbenägna fångarna i Sverige, är invandrare.

Ändå påstår ni i ert nyhetsmedium att flertalet fängelseinterner är svenskar. Hur går detta ihop? Vad har ni för belägg för att så skulle vara fallet? Vad är era källor? Har Aftonbladet fel i sin redovisning över rymmare, eller är proportionerna mellan rymmare och interner så snedfördelad att både er rapportering och Aftonbladets rapportering är korrekta?

Som en institution med tolkningsföreträde anser jag att ni har ett extra stort ansvar att hålla er till sanningen. Med andra ord: hur motiverar ni ovan nämnda löpsedel och artikelrubrik?

Med vänliga hälsningar,
Weine Berg
www.rakryggad.blogspot.com

9 kommentarer:

z999 sa...

Bra initiativ Weine!

Super SD sa...

Alla som sätter sin fot innanför Swea Rikes gräns blir automatiskt svenskar, vet ni väl. I statistiken alltså.

z999 sa...

Jag anser att det är en grov kränkning av människovärdet att inte turister har rösträtt i Sverige.

Varjager sa...

Har du fått något svar?

Jimmy S. Windeskog sa...

Skulle bli väldigt förvånad om du får ett seriöst svar eller svar över huvudtaget.

Weine Berg sa...

Jag inväntar svar till mitten på kommande vecka ungefär, men självfallet tror jag inte på att de bemödar sig. Maktfullkomliga tenderar att ha den attityden.

GAIUS sa...

the most dangerous man , to any government, is the man who is able to think things out for himself... Almost inevitably, he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane and intolerable.

Fröken Sverige sa...

Bra, Wiene! Metro är ju SÅ "opolitiska" ju - som de alltid påstod under de första åren tidningen existerade......sure...

...och tomten finns...

Anonym sa...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»