17 juli, 2006

Svar från Metro

Nedanstående svar (röd text) har inkommit från artikelförfattaren David Baas. Min respons på svaret i blå text. Ingen reaktion har inkommit från artikelförfattaren efter detta.

Hej!
Med ordet svenskar menas svenska medborgare, oavsett varifrån man ursprungligen kommer. Inga svenskar utelämnas alltså. Att en övervägande majoritet av svenskarna (alltså svenska medborgare) inte begår våldsbrott framgår tydligt av det "under första halvåret i år anmäldes 36200 misshandelsbrott" - det är många misshandelsbrott, men utslaget på nio miljoner svenskar kan man lätt se att många svenskar inte gör något som renderar i en misshandelsanmälan.
Vänlig hälsning
David


Hejsan David,

Jag kan säga omedelbart att den definition ute bland vanliga människor, oavsett politisk inriktning som jag träffat på, är att samtliga inte alls sätter likhetstecken mellan svenskar och svenska medborgare. Man betecknar dem som de är. Irakier, dansk, indier osv. Detta anser alla jag mött oavsett om de var/är medstudenter, arbetskamrater eller främmande människor.

Ingen tycks ha samma definition som ni på Metro och övriga massmediablocket har. Sverige ÄR mångetniskt. Med andra ord tolkas era rubriker helt annorlunda än vad du hävdar att ni avser att förmedla. Ni tolkas rasistiskt eftersom svenskar i ert skrivande tycks vara sämre människor.

Sedan att du anser att läsaren ska genomföra rent matematiska moment för att förstå vad ni menar är ju rent absurt. Det ni skriver i stora feta rubriker kompenseras inte av matematiska tankefigurer i den lilla brödtexten.

Mvh,
Weine Berg
www.rakryggad.blogspot.com

3 kommentarer:

Niclas sa...

Mycket bra svar Weine! Där får han nåt att tugga på!

Anonym sa...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»

Anonym sa...

Vari ligger det absurda "matematiska momentet"??