29 augusti, 2006

Fem myror är inte fyra elefanter

Varje dag händer det något nytt som får de flesta att inse att det vansinniga som hände igår var rätt milt jämfört med det som hände idag. Och det som hände idag, ja det är verkligen inget som kan jämföras med morgondagens äventyr i Det Nya Sverige...

Men varje problem och hinder innebär en möjlighet att förändra. Det vi ser i samhället idag är slutet på massintegrationseran. Nu måste invandringsivrarna brottas med de realiteter som naturligt följer med deras politik.

Vår sak för framtiden
Vad ligger då an på oss oppositionella och kritiska? Vi måste sprida budskapet, prata med medborgarna, övertyga våra vänner och bekanta, skriva insändare till tidningarna – helt enkelt ligga på offensiven och kräva svar från makthavarna, pressa dem på vad det är de sysslar med och på vilken moralisk grund de gör det. Genom att förbättra oppositionen får vi den slagstyrka och den slagordning som alla svenskars fiender inte kan göra något åt. Vi har all rätt på vår sida - alla argument backar upp vår strävan.

Kvotering till förintelse?
”- Företagsamma invandrare är framtidens makthavare”. Ja, så säger lektor Mehrat Darwishpour vid Mälardalens Högskola till Metro. Detta skiljer sig inget från vad Mona Sahlin sagt i alla år, vad Lars Leijonborg säger idag och vad Ibrahim Baylan kommer att säga imorgon. Mauricio Rojas, f.d. marxist, sedermera Moderat och numera Folkpartist menar att Sverige behöver c:a 50 miljoner invandrare till. Det skulle få gynnsamma effekter på ekonomin, heter det. Femtio miljoner människor till ett land som redan har en arbetslöshet på 15-20% och en ursprungsbefolkning på sju miljoner? Är det något man med säkerhet åstadkommer på det viset så är det ett klassamhälle av groteska mått. Går ränderna aldrig ur en marxist? Men å andra sidan, när hade en folkpartist senast alla indianerna i kanoten?

Det man kan säga sammantaget av de argument som framförts av de refererade personerna ovan, är att deras alla argument är strikt ekonomiska. Men finns det inte värden som står över de ekonomiska? Eller är pengar det viktigaste här i världen? Jag vågar påstå att det finns värden som står högt över ekonomin, för visst finns det sådant som betyder mer än huruvida man äter barkbröd eller baguetter?

Alla folks lika värde
Något som man i egenskap av nationalist bör förstå i ett tidigt skede, är alla folks lika värde. Precis som i alla andra ideologier finns det naturligtvis chauvinistiska former även av nationalism. Chauvinism är ständigt villovägar. Nationalism är kärlek i folkformat. Det är därför jag aldrig kan förstå eller acceptera teorier om att ett folk kan ersättas av ett eller flera andra. Oavsett vem eller vilka som för fram dessa destruktiva idéer. Vilka som kan assimileras och vilka som inte kan assimileras är således en relevant frågeställning. Samma sak gäller nivån på invandringen. Från noll till dagens gränslösa import.

Termen assimilerbarhet är något som borde tillmätas betydelse i den politik som förs idag. Vad menar vi med assimilerbarhet? Min personliga tolkning är att assimilation sker när utlänningar kan bosätta sig och verka i Sverige utan att den svenska identiteten på något plan kränks eller hotas. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk, och ett folk vore inte vad det är utan sitt land.

Desintegrationen av Sudan
För att förstå dagens politik utan de tabun som etablissemanget vävt in i varje aspekt av ämnet, kan man använda följande tankeexperiment. Tänk dig att Sudan är utsatt för en omfattande invandring från världens alla hörn. Svenskar, danskar, tyskar, indonesier, britter, ryssar, australier, spanjorer och indier strömmar till landet utan någon hejd. Hur tolerant är det att detta får fortgå så att sudaneserna beräknas vara i minoritet i sitt eget land efter femtio års invandring? Är det rasism när sudaneserna säger ifrån att de inte vill ha det på detta vis? Är det rasism att i detta läge stoppa invandringen och skicka tillbaka utlänningarna? Vad är rasism och vad är sunt förnuft?

I en undersökning som EU-organet EUMC gjort ser hela 58% av EU:s medborgare invandringen som ett ”kollektivt etniskt hot” och 20% av de tillfrågade vill repatriera invandrarna.

Fem myror är inte fyra elefanter
Man kan inte nöja sig med en bestämd nivå på invandringen – vare sig den är noll eller mer. Man måste förstå vilken inverkan olika sorters invandring har på nationen. Frågan som bör ställas är alltid: kan de assimileras? Rimligtvis bör det finnas en kompabilitet mellan de inflyttande och oss svenskar. I de avgörande värdena måste alltid det som förenar vara avsevärt större än det som skiljer. Detta är raka motsatsen till den politik som förs idag av Göran Persson och hans anhang.

Mångfald i praktiken
För att tala i bildspråk, hur man än vrider och vänder på det kan inte exempelvis abborrar assimileras i en myrstack, och en myra kan inte assimileras i en sjö. Detta måste man kunna säga utan att det läggs in värderingar i huruvida man anser att abborrar och myror har olika värde. Alla skapelser har sin plats. Den verklighet vi lever i sätter sina gränser, ofta på ett tydligt sätt och alltid utan hänsyn till etablissemangets fria fantasier om ”sociala konstruktioner”.

Traditionell invandring eller massinvandring?
Tidigare invandring har kännetecknats av denna, under generationer förvärvade vetskap, och därför har invandringen inte kunnat hota den svenska identiteten på något plan överhuvudtaget. Valloner, holländare, danskar, tyskar och finnar har invandrat till Sverige i så obetydliga tal att det inte på något vis går att jämföra med dagens massinvandring. De invandrade i fjuttiga mängder under ett fåtal år. År 1900 fanns 35 000 utlänningar i Sverige, av dessa kom 21 000 från våra nordiska grannländer.

Fram till idag har 2.4 miljoner invandrat till Sverige. Dagens invandring ligger på en nivå över 60 000 människor - per år. Dessa inflyttande 60 000 ska ha jobb, utbildningsplatser, bidrag och bostäder. En allt för stor del av dessa kommer dessutom från utomeuropeiska länder och har blygsamma eller inga möjligheter att assimileras. Massinvandring går alltså inte att på något vis jämföra med traditionell invandring.

Det är helt naturligt att först och främst känna solidaritet med de egna: familjen, släkten, grannskapet, folket. Men vad kan vi göra? Vi kan sluta vara offer och åskådare. Sjömannen ber inte om medvind - han lär sig segla.

4 kommentarer:

Varjager sa...

Allt är arvet av en baltisk adel. Kallad Palme. Denna skurk som öppnade gränserna först för Chilenare, sedan för allsköns patraks runt om i världen. Finns det någon "Befrielserörelse" som Sverige inte har skänkt pengar till? Just det ja, de som ville störta kommunister. SAP har även bjudit in allsköna kriminella element för att de skall frotera sig med svenska skattepengar. 68 rörelsen präglar hela det svenska politiska etablissemanget. "Vi är bäst släpp alla in över gränsen då blir vi alla fria." Enda felet är att den politiska eliten inte har frågat folket vad det vill. Men samtidigt har media visat att de spelar makthavarna i händerna rakt av.Kritik mot flykting och invandrings politiken leder automatiskt till att du kan se ditt ansikte uthängt i media som rasist. De skulle inte ens dra sig för att provocera som man senast gjorde på en skattedemonstration. Läste man och lyssnade på vad mannen sade kunde man inte beslå han med rasism.Men det var vad media skrev i krigsrubriker.
Sverige börjar mer och mer framstå som den sjuka mannen i skandinavien. Vi får inte klaga, de enda folket man får klaga på är svenskar.Alla andra nationaliteter är skyddade genom HMF om du så bara kritiserar att visa grupper är överrepresenterade i gruppvåldtäkter eller i hedersmord.

Robert Boström sa...

"Nationalism är kärlek i folkformat"

Helt klart ett bevingat ord!

Anonym sa...

Som student med en nationalistisk inställning på Stockholms universitet är det inte lätt att hävda sig bland vänstersympatisörer, feminister och de spektrum av "berikande" kulturer som huserar i de flesta klassrum. Jag läser för närvarande samhällskunskap där utrymme för diskussion är stort. Men det gäller att hålla tungan rätt i munnen, för visar man tecken på att vilja begränsa invandringen, ställa krav på "nysvenskar" och liknande blir man snabbt utbuad och ens argument anses var farliga. Men när jag läser din blogg kan jag inte känna annat än styrka i att fortsätt kämpa för mina åsikter och övertygelse. För alla som kan måste sätta ner foten och säga ifrån. Det handlar ju inte om att vara rasistisk, men det får man slängt i ansiktet så fort en diskussion hettar till. Det handlar ju om att värna om det egna och vilja bevara något fint som man som svensk kan vara stolt över. Denna önskan borde vara naturlig för vilket folk som helst. Men lever man i ett land där det finns politiker som Mona, Göran och Rojas ska man stå i skamvrån för att man som svensk vill fira midsommarafton och visa stolthet på sitt eget lands nationaldag. Men som sagt "nationalism är kärlek i folkformat" och den kärleken ska få finnas och frodas för kommande generationers skull...

Patriarken Jacob sa...

kan bara instämma med föregårnde talare.