21 augusti, 2006

Integrationens svarta ögon

Försöker man pressa in en fyrkantig kloss i ett runt hål kan man förvisso hävda att det finns ett strukturellt fel på hålet, eller för all del påstå att det runda hålet verkar diskriminerande på fyrkantiga klossar, men är det verkligen det som är felet? Och hur definierar man den person som år ut och år in envisas med att pressa fyrkantiga klossar mot det runda hålet samtidigt som denne hånar alla runda klossar? Ett land som byggts av ett folk är byggt just för det egna folket.

Sverige - ett genomrasistiskt land - har regeringens egen utredare, iraniern Masoud Kamali, kommit fram till. Kamali som är enväldigt tillsatt av Mona Sahlin, utreder "strukturell rasism". Strukturell rasism är en propagandistisk fras för att på ett negativt sätt beskriva att varje enskild nationalstat skapats av och för respektive folk.

Hård kritik
Men kritiken mot utredningen från minister Orback är hård. Utredningen saknar både kostnadsförslag och förslag om konkret lagstiftning. Orback är missnöjd. Men det är inte i sakfrågan Orback är otillfredsställd. Enligt Kamali är ju svenskar ett underlägset folk som skapat mycket elände för invandrarna. Själv tycker han att det var bättre när han torterades i Iran (!), menar han.

Kamali kapitalförstöring
Kamali har alltså suttit i två år och snickrat på det han nu kallar utredning och "slutbetänkande". Jag har ingen aning om vilken lön professor Masoud Kamali haft under denna tid, men jag har en aning om att den är betydligt högre än en undersköterskas. Kamali är kapitalförstöring, med andra ord. Kamali koncentrerar och förkroppsligar den svenskfobi (suecofobi) som så länge präglat makthavarna i de olika sektorerna. Man försöker relativisera nationella identiteter och förringa varje svensks rätt till sitt ursprung, land, historia och värde. Så enkelt är det.

Aftonbladet instämmer
Aftonbladet skriver angående Kamalis rapport den 18/8 (kultursidorna) att man
Håller med Kamalis slutsats att integrationens misslyckande ligger hos svenskarna:

"... det är hos oss andra problemet ligger".

Aftonbladet anser också angående Kamalis lista på förslag att många idéer är "mycket bra".

Genom Kamalis och Aftonbladets svarta ögon identifieras närmare sju miljoner problem i Sverige: svenskarna.

5 kommentarer:

Kackerlackan sa...

vårt folk är programmerat för förintelse. vi kommer att rasblandas till en hord lallande idioter , fullständigt i avsaknad av att kunna upprätthålla en civilisation. Främlingar från jordens alla hörn uppfyller Sverige , svensken har slutat att fortplanta sig , och överallt ser man nordiska kvinnor med putande magar och i barnvagnen beviset för att de har idkat tidelag. FRån Afrika väller det med folk - hundratals varje dag - till Kanarieöarna. Dessa skall vidarebefodras till övriga Europa , och inte minst till Sverige som har Fri Invandring !. Dessa Ekonomiska Emigranter är biologiska vapen riktat mot oss vita. Den svarta döden härjade i Sverige under medeltiden. Nu är en annan Svart Död här - Den Svarta Pesten - och den skall bringa vårt folk till undergången och förintelsen inom bara kanske två - tre generationer. Ett rasblandat och etniskt förstört folk kan aldrig någonsin återuppstå. Lika like som ett stekt ägg kan återgå till sin tidigare form.

SparkMan sa...

Stöd Kamali AID! :-)

Anonym sa...

Ja folkpartiet är ett av flera populistiska partier som försöker motarbeta den etniska nationalismen. Förhoppningsvis kan den etnopluralistiska opinionen flytta fram sina positioner i det kommande valet, så att global mångfald kan bli något som uppskattas istället för att bekämpas.

Anonym sa...

En tanke om dina förvisso tappra försök att föra dialog med makthavarna. Nationalismen kommer alltid att vara ett moraliskt ställningstagande, inte ett praktiskt sådant. Makthavarna åtnjuter högt anseende, och stor materiell belöning för att förråda sitt folk. Inga argument i världen kan uppväga dessa förmåner.

Tänk dig själv: du är en journalist med ett hyfsat jobb på en redaktion. På redaktionen råder ett klart ideologiskt samförstånd om tidningens värdegrund. Dina vänner hyser likväl samma ideologiska samförstånd. På morgonen ligger ett av flera mail som klagar på en artikel som chefredaktören redan har godkänt, och som du därför känner dig stolt över. Varför då ändra åsikt när allt, ja självaste den sociala självbevarelsedriften ,föredrar att slänga ditt mail, och om ens bemöda sig att skicka ett snävt svar? Det är något man måste ha i åtanke: Mångkulturen fungerar, det är det som är problemet. Den funderar till ett högt pris i form av mänskligt lidande, men i slutändan kommer ändå smältdegeln bli ett faktum. Mot detta finns inga praktiska argument, endast moraliska.

Det enda som kan utmana en fientlig ideologi och deras köpta anhängare, är en moralisk politisk opinion. Då menar jag självklart inget populistiskt hopkok som lika lätt blir köpta själva, utan istället en politisk rörelse med en klart utformad etnisk ideologi. Jag har personligen valt ND. Det är upp till dig att välja ditt engagemang. Men alla inser nog att när allt kommer till kritan så är all meningsfull kamp politisk. Inga mail till tidningsredaktioner eller till politiker i världen kan ändra på det.

Kackerlackan sa...

Sverige utgör idag det land som är i snabbast etniskt förfall i världen. Massinvasionen och rasblandningen har antagit en lavins styrka. Vissa främlingars svåra kriminalitet med bla gruppvåldtäkter utgör det enda hindret för att rasblandningen skall anta titaniska dimensioner. Svenskarna består till stor del av untermenchen , racial traitors , scum , lowlifes och filth förefaller det... , med tanke på dess oförmåga att göra motstånd mot denna förintelse riktad mot folket.