28 september, 2006

En "svensk" till

Den misstänkte terroristen som tidigare titulerats som "kungälvsyngling" omnämns av GT den 26 september. I helsidesartikeln med rubriken "Svensken pekas ut på terrorfilm" finns intressant semantisk statistik för den kritiskt lagde.

Beteckningen "svensken" används på 8 av 15 omnämningar som refererar till personen ifråga. "den misstänkte svenske terroristen" används vid ett tillfälle, "19-åring från Kungälv" används vid två tillfällen , "19-åringen" på ett ställe. Resterande fåtal benämningar stannar vid han/hans.

Med rubrik, bildtexter och brödtext ser benämningarna på huvudpersonen i artikeln ut som följer:

# svensken
# svensken
# 19-åringen från Kungälv
# svensken
# den misstänkte svenske terroristen
# 19-åring från Kungälv
# 19-åringen
# svensken
# hans
# svensken
# hans
# svensken
# han
# svensken
# svensken

För artikeln står GT:s etniska alibi vid namn Kassem Hamadé.

Dessa ständiga runda kuber
Aldrig benämns en person ”svensk” så ofta av massmedia som när det är en icke-svensk som åsyftas. Den 19-årige invandraren ska tydligen framställas som en svensk tonåring – vilken som helst. Låt mig påstå att de lätträknade äro just de terrorister som heter Erik, Mikael eller Kim.

För att lämna individperspektivet kan man ställa sig frågan om det finns något samhälle i historien som gjort så många människor rotlösa som just det "mångkulturella" samhället?

2 kommentarer:

Ad Astra per Aspera sa...

Bara skit kommer hit. Är det detta de etablerade politikerna menar när de talar om att vi tjänar på invandringen ??. Sjukt samhälle. För övrigt - de 349 dårarna i riksdagen har höjt sina löner - igen - med en dryg tusenlapp - till 50000 spänn i månaden. Bra va ??. De behöver feta löner för att genomföra sin Kamp för att avsvenska Sverige vilken pågår 24 timmar per dygn , 365 dagar om året. Sjukt.

Erik, Sthlm sa...

Vore intressant att jämföra med en artikel där gärningsmannen är etnisk svensk. Som du skriver skulle han antagligen inte kallas "svensken" särskilt många gånger.