17 oktober, 2006

Flyktingar men inte flyktingar

Rapporteringen om dubbelmordet på de två vietnameserna i Hammarkullen förbryllar mig något. Det heter att de två mordoffren var asylsökande alternativt flyktingar. Det råder förvisso oftast en väsentlig skillnad mellan dessa etiketter i Det Nya Sverige, men det intressanta är att deras banemän – ett gäng landsmän till offren - inte tituleras som vare sig asylsökanden eller flyktingar.

Varför detta kan man fråga sig. Var gärningsmännen här av andra skäl? Kanske för att studera på Chalmers eller som arbetskraft med särskilt efterfrågad kompetens? Knappast. De har troligtvis kommit till Sverige på ungefär samma premisser som de två mördade vietnameserna. Massmedias mamma-aktiga förkärlek för att frisera verkligheten åt massorna är fånig, bedräglig men kanske framförallt ovärdig.

Och det där med flyktingskap – det är naturligtvis en definition som i de allra flesta fall bygger på hemmasnickrade socialdemokratiska flyktingdefinitioner. De framtida alliansvarianterna lär inte vara bättre – tvärtom.

För övrigt: en av de skribenter som förser offren med flyktingskap men inte gärningsmännen är en av Metros s.k. journalister. Personen ifråga har starka kopplingar till den politiska tidningen/stiftelsen Expo.

1 kommentar:

Anti-guling sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.