10 oktober, 2006

Motvärnet ökar

I dagens Metro ses ytterligare tecken på det ökande motvärnet mot den vansinnespolitik som förts de senaste decennierna i Sverige. Signaturen ”Arbetslös” avfyrar en svensk rediga salvor mot propagandan att invandrares arbetslöshet skulle vara något speciell. ”Arbetslös” skriver att han/hon ”…tröttnat på att höra i medierna hur svårt det är för personer med invandrarbakgrund att få jobb här i Sverige” samt att han/hon undrar ”…hur långt man ska gå innan ni invandrare är så nöjda att ni kan säga att det inte är några problem för er att få jobb”.

Frustrationen är tydlig och förståelig hos skribenten, men udden vänds åt fel håll, enligt mig. Invandrarna är ansvariga för sina handlingar - inte för vad massmedia, finanselit och politikerklassen har orsakat. Alla ska stå till svars för sina handlingar – den förda politiken ska göras ogjord så långt det är möjligt.

2 kommentarer:

Lucifer Rising sa...

Säger du det Weine. ?. Hur kan man då förklara att Reinfeldt , denne fine man , kommer att intensifiera arbets och flykting invandringen till Sverige ??. Vad kommer detta att leda till ?? Mer lidande ?. Är inte detta att hälla salt i såren ??. Rejält med salt till och med... Vilket land , alltså...

Weine Berg sa...

Förstår inte riktigt vad du menar att detta har med texten att göra?