05 november, 2006

Demokratin säkras - i andra länder

Svenska försvarsmakten har just nu en kampanj för att rekrytera fler frivilliga - till utlandstjänst. Av kampanjen och kampanjprogagandan framgår att man bör söka till utlandsstyrkan för att i fattiga länder säkra demokratin och rätten att fritt rösta i val.
Naturligtvis smyger sig tanken på hur man tänker när idén att demokratin ska säkras i andra länder - samtidigt som den inte alls garanteras i vårt eget hemland. "- Fria val? Javisst, men bara någon annanstans."

Jag tänker naturligtvis på de "fria" val vi har i Sverige. Partierna deltar inte på samma villkor, staten garanterar inte valfriheten i praktiken och utbredd extremism skrämmer väljare att rätta in sig i leden. Inte att förglömma är massmedias enorma makt att utse vissa politiska aktörer till skurkar och sig själva till hjältar - godhetens förkämpar.
När Sverige skickar sina söner och döttrar till länder långt bort för att dö i demokratins namn - vad har man på fötterna? Säger man till respektive land att "Vi ska garantera att ni får halvfria val"?

2 kommentarer:

Att du aldrig fattar !!! sa...

Fatta Weine !! Vi lever i Orwells samhälle idag ! De styrande säger att demokrati är så bra - att det är frihet !! Men Frihet är Slaveri !!

Erik, Sthlm sa...

Du ser grandet i din broders öga, men är ej varse bjälken i ditt eget öga.

Visst är det en sorts dubbelmoral över kampanjen.