04 november, 2006

Har en del folk ingen etnicitet?

För ett antal år sen när inte massinvandringen hade hunnit slå ut samhället såsom idag, vill jag minnas hur TV-nyheterna beskrev invandrare. I en nyhet som handlade om invandrare berättade nyhetsuppläsaren att personen hade ”etnisk bakgrund”. Underförstått betyder det naturligtvis att svenskar inte har någon etnicitet.

Detta måste betraktas som ringaktning av folkgrupp om något. Benämningen visar med slående tydlighet hur nedlåtande massmedia ser på oss svenskar. Om lagen om hets mot folkgrupp hade gett skydd åt alla folkgrupper hade detta garanterat fallit inom ramarna för ett fällande domslut.

Eftersom det är många år sedan jag hörde den ojämlika benämningen trodde jag den försvunnit helt. Fel av mig. Inredningstidskriften Plaza Interiör har nu plockat upp den tappade facklan. I nr 10-2006 har man nämligen en sida med diverse dekorationsprylar. Sidan är döpt till ”Etniskt hantverk”. När jag får tillfälle ska jag kontakta tidskriften och fråga dem vilka folk som kan göra ”etniskt hantverk” och vilka som inte kan. Vilkas hantverk upphöjs till att vara resultat av etnicitet och vilkas gör det inte?

3 kommentarer:

Erik, Sthlm sa...

Jag tror det underförstått menas etniskt *avvikande*. Språkbruket är väl som alltför mycket annat ett lån från engelskan.

martin sa...

”Agenda kulturarv” (projekt gemensamt av Riksantikvarieämbetet, Länsmuseerna, Länsstyrelserna) skrev i dess slutrapport 2004: "Det finns inte ett homogent kulturarv eller en gemensam historia som ska berättas, utan kulturmiljöarbetet måste präglas av mångfalden och heterogeniteten”. Dessa ord har stark samband till då Göran upplöst svenskar som folkgrupp bland annat. Det är oerhört uppenbart att Riksantikvarieämbetet och Historiska museet vänder sig från museernas och arkeologins roll under 1800-1900-talen, nämligen att skapa och sprida en svensk nationell historia. Man försöker hitta en ny inriktning. Historiska museet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet startat ett kulturarvsvetenskapligt institut på försök som skall pågå till 2010. Syftet är att utbilda forskare till det som kallas kulturarvs- och museisektorns nya behov.

Vilka är då dessa behov? De som är bryfulla vet svaret på den frågan. En liten hint är väl bland annat projektet Riksantikvarieämbetet har tillsammans med tidningen Gringo, där man tagit fram en viking vid namn "Vik-Inga Muhamed". ”Det är viktigt att även nya svenskar får känna sig representerade” - Ewa Bergdahl, enhetschef för kulturarvsturism på Riksantikvarieämbetet. Om det är tänkt att svenska skolbarn i framtiden skall lära sig att vikingarna var muslimer för att det passar bättre, det låter jag vara osagt.

För det är ju som så; Att några etniska svenskar - det existerar icke. Således måste all "svensk" historia skrivas om.

[ hörs snart weine /martin ]

DEt är Judarna !! sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.