23 december, 2006

Likt en svärm getingar

Många känner till maktens sätt att placera in sina kritiker i fack och brännmärka dem med avskräckande etiketter genom sin, nästan totala, kontroll över informationen i samhället. Etiketter som "rasist", "extremist", "främlingsfientlig" och "fascistisk" går tretton på dussinet i dagens s.k. toleranta samhälle.


Även i Sovjet stämplades varje kritiker och oppositionell som "fascist" oavsett om dessa var demokratianhängare, liberaler eller högerorienterade. De som avgör i det offentliga rummet vem som är vad, är de med tolkningsprivilegiet. Politiseringen av informationssamhället ger monopolet till de som lyckats legitimera just sina politiska åsikter och värderingar. I ett demokratiskt samhälle däremot skulle alla få uttrycka sina åsikter utan att någon i förhand dömer personen eller grupperingen ifråga. Arbetet med att demokratisera dagens samhälle är därmed avgörande för vår framtid.


Jag har tidigare liknat motvärn vid en svärm getingar. En geting kan inte göra så mycket mot en mångdubbelt större fiende, men en svärm getingar klarar oftast av hot, som vid första anblicken verkar oövervinnerliga, genom att varje geting gör det lilla de kan. Helheten är större än summan av delarna.


Alla kan faktiskt göra något - om alla gör något kan allt bli gjort. Segern är möjlig. Vad kan DU göra?

Inga kommentarer: