22 december, 2006

Äntligen upplysning!

Så kom det glädjande beskedet till slut: det ska upplysas som kommunismens brott mot mänskligheten. I ett pressmeddelande den 21 december meddelar regeringen följande:

”Mot bakgrund av regeringsförklaringen och budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) ger regeringen Forum för levande historia i uppdrag att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten. En informationsinsats i tillägg till det arbete som Forum för levande historia gör om nazismen skall också ske om kommunismen.”

Tidigare regeringar har alla motsatt sig att upplysa om denna folkmordsideologi. Att det i skrivande stund sitter uttalade kommunister i Sveriges högsta beslutande organ, Riksdagen, vittnar om hur bristfällig kunskaperna om kommunismen faktiskt är.

Jag ser fram emot hur det kommer att informeras och berättas om kommunismens sanna natur i skolor och ute i övriga samhället. Äntligen upplysning.

2 kommentarer:

z999 sa...

Jag tror att det viktigaste är att slå hål på att försvararna av kommunismen både får predika läran och sedan får tala om vad resultatet av den är också. Alltså att dom ostört får redogöra för läran och sedan säga att resultatet är ett klasslöst samhälle. När sanningen sedan uppdagas så säger man att kommunismen inte har blivit genomförd därför att det klasslösa paradiset inte har infunnit sig.

Man skulle aldrig diskutera om kapitalism på samma sätt. Sociala problem i kapitalistiska länder skulle aldrig bortförklaras med idioti som att kapitalismen inte har genomförts.

Kommunismen *har* genomförts en gång i tiden i forna Sovjet, gillar man inte resultatet så gillar man inte kommunismen. Det är populärt bland kommunister att prata om kommunismen som en ouppnåelig utopi, detta är bara skitprat i kvadrat. Vad vi såg i forna östblocket är resultatet av en lära som sattes ihop av Karl Marx och resultatet är oundvikligt.

Morgoth sa...

Kan en ideologi inte genomföras i praktiken så är det ingen bra ideologi - hur utopisk och frihetlig den än är i teorin.