30 januari, 2007

De söndrar och härskar - Vad gör Du?

Den som vanligen läser på Rakryggadbloggen har sett hur jag lyft fram hur massmedia och politiker manipulerar och domderar för att förverkliga sina politiska visioner, visioner som tycks ha rötterna i fantasins värld. Med rena mobbningsfasoner isolerar och söndrar man alla oppositionella.

Massmedia verkar drömma om ett Star-Trekliknande framtidssamhälle medan politikerna håller sig konforma för att inte hamna i de mobbades skara.

De använder olika epitet/etiketter för att misstänkliggöra oppositionella medborgare. Genom att få någon att framstå som suspekt tappar medborgaren trovärdighet i massornas ögon. Dennes ord väger med ens betydligt lättare innan denne försågs med en etikett.

Hela detta resulterar i att de som undviker debatt i sakfrågor och stämplar åsiktsmotståndare (och därmed har tolkningsprivilegiet) står oemotsagda. Etablissemanget kan följaktligen fortsätta skuldbelägga folket ur ett historiskt perspektiv och urholka det kollektiva självförtroendet och den nationella identiteten. Taktiken kallas ”söndra och härska”. Man får sina fiender att inte liera sig med varandra – utan får dem istället att slåss mot varandra.

Så när din fiende säger dig att din vän är din fiende – vem tror du då på?

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är lustigt hur lätt man kan märka skillnaden mellan vad folk i allmänhet tycker och vad politiker/media tycker i invandrings/asylfrågor. Se exempelvis på kommentarerna på http://www.expressen.se/index.jsp?a=856326
I tillrättalagda opoinionsundersökningar där attityden till "mångfald" efterfrågas och positiva svar tolkas som respondenten är positiv till massinvandring lämnar majoriteten positiva omdömen. När däremot mer direkta frågor ställs blir svaren negativa till den stora invandringen. I de fall en majoritet av de svaranden ställt sig positiva till invandringen i dess nuvarande omfattning har denna majoritet varit ytterst liten. Detta leder mig att begrunda följande två frågor:
1 Hur kan skillnaden vara så stor mellan folkviljan och media/politikers vilja? Detta får en att fundera på om vi verkligen lever i en demokrati.
2 Om media vore skulle rapportera om mångkulturens och massinvandringens negativa sidor istället för att skönmåla och tysta ner, hur stor skulle då majoriteten vara bland folket för en restriktiv invandringspolitik?