03 mars, 2007

En union - En politik - En historia?

Nu läggs det förslag om att EU ska ha en gemensam historiebok i skolan. Det är Tysklands skolminister Anette Schavan som kommit med förslaget. Den nationella historieskrivningen upphör därmed - om förslaget blir verklighet. Men vad ska stå i den centralt formulerade historieboken?


Det blir, minst sagt, intressanta vägval när boken ska skrivas. Kommer kanske Kristian Tyrann att kallas Kristian den barmhärtige? Blir Engelbrekt Engelbrektsson kallad frihetskämpe eller terrorist? Ska Kosovo framställas som en Albansk provins eller som serbernas kärnland?

Vems tolkningsföreträde ska avgöra ur vilket perspektiv Europas historia beskrivs?

Inga kommentarer: