09 mars, 2007

Hybris hos Metro

"Världens viktigaste nyheter" - ja så marknadsför sig Metro i skrivande stund. Det råder alltså hybris hos Metro. Viktigaste nyheter? Ur vilket perspektiv då? Och med vilken agenda? Vad gör Metros urval av nyheter så viktigt? Vad gör Metros att infallsvinkel på vad som händer inrikes och utrikes så angeläget?

Annonsen är av typen 1A i propagandamanualen som vill säga "Vi talar om vad som händer". Metro låtsas alltså som om det inte spelar någon roll vilka preferenser en nyhetsförmedlare har. Som om nyhetsförmedlarens värderingar och världsbild inte påverkar nyhetsförmedlandet. Men det finns tusen olika sätt att beskriva en händelse. Och det finns alltid en tanke bakom valet av händelser som görs till nyheter. Summa summarum: Antingen är Metro korkade - eller så utgår de från att läsarna är det.

Om man är en medborgare som inte bryr sig om folkets bästa kan det vara viktigt att anamma Metros perspektiv och urval - för att slippa ett gnagande samvete för hur samhället egentligen ser ut. Den som inte agerar accepterar.

Inga kommentarer: