10 mars, 2007

Ideologiskt sammanbrott som realpolitisk överlevnadsstrategi

UPPDATERAD
SD:s en-mans-kommission Mattias Karlsson har författat ett förslag till nytt invandringspolitiskt handlingsprogram för SD. Själv fick jag tillgång till det några dagar innan det lades ut på partiets hemsida. Vid en snabb genomläsning fastnar nedanstående i mina tankebanor.

I andra stycket gör man ett klart ideologiskt sidbyte när man skriver att: "Partiet tar avstånd från ...läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet."

Som jag, i egenskap av redaktör, skrev i mitt sista nummer av SD-Bulletinen (maj 2005): Men den dagen då även Sverigedemokraterna använder fraser som ”…oavsett etnicitet” är partiets roll utspelad. Det finns redan sju partier som kämpar för just det.

Om SD:s riksårsmöte (RÅ) antar Karlssons förslag är därmed ovannämnda dag kommen. Sidbytet innebär för många systemkritiker att SD tagit det slutgiltiga steget till de fegas skara, som hittills utgjorts av de sju riksdagspartierna, som ju inte har vare sig modet eller viljan att arbeta för att Sverige är och för all framtid ska vara svenskarnas land.

Rent ideologiskt ser programmet alltså ut att bli ett magplask. För övrigt kan jag inte förstå på vilket vis ideologiska betygelser hör hemma i ett handlingsprogram, men det kan nog tolkas som ytterligare ett bockande med mössan i hand inför etablissemanget som om man vill säga: - Snälla, släpp in oss, vi är inte farliga!

Konkreta förslag
Efter den inledande ideologiska introduktionen börjar det som med rätta kan kallas handlingsprogram. En titt på detta ger vid handen att SD vill ha en restriktiv invandring, utökad flyktinghjälp, assimilera invandrare, verka för frivillig återvandring samt stärka den svenska kulturen. Den sista punkten kan tyckas obegriplig, eller rent av komisk då det visat sig att partiets företrädare haft oerhörda svårigheter med att definiera svensk kultur. Inte ens partiets vice ordförande Jonas Åkerlund klarade detta när han fick frågan av TV3.

I det nya handlingsprogramsförslaget vill man alltså stärka något, men man vet inte exakt vad.

Några riktiga iakttagelser gör man dock i programmet. Bland annat kritiserar man det absurda att västvärlden genom sin invandringspolitik dränerar fattiga länder på deras fåtal välutbildade. Även fenomenet att immigranter "flyr" över halva jordklotet för att sätta sig i säkerhet i Europas bidragssystem lyfter man fram och ifrågasätter.

Dåligt är att man ger stöd för anhöriginvandring i och med att man skriver att äkta makar, långvariga partners och barn under 18 år ska kunna få uppehållstillstånd efter att vissa krav uppfyllts.

Lite dubbelt är att man i programmet säger sig vara emot integration, men samtidigt kräver att båda makarna (vid anhörighetsinvandring) skriver under en Integrationsförklaring.

Rätt verktygslåda?
Jag vänder mig mot verktyget frivillig återvandring. Jag anser det orimligt att invandrares kvarvarande i landet ska avgöras av dem själva. Det kan inte finnas något som heter frivillig återvandring efter allt Sverige utsatts för de senaste decennierna. Sötebrödsdagarna är över - svenskarnas behov ska alltid komma i första hand i Sverige. De svenskar och utlänningar som sätter sina personliga behov i första hand har redan ett hemland. Ledtråd: det är ett stort land och ligger på andra sidan havet.

Slutledning
Programmet innebär en tydlig kursändring ideologiskt. Man kan kalla det sammanbrott om man så vill. Programmet, om det förverkligas, medför dock vissa realpolitiska vinster i och med att det skulle bromsa demonteringen av Sverige, som svenskarnas land. Invandringen skulle sannolikt minska något. Det skulle således förlänga tidsfristen och därmed expandera handlingsutrymmet för mer djupgående förändringar av det svenska samhället.

Dock kommer riksdagspartiernas påbörjade förändring av sin hållning gentemot massinvandringen att bli ett hot mot SD. Folkpartiet påbörjade denna förändring med "mera krav"-paketet. Moderaterna för också fram språkkrav i regeringsposition. Häromveckan fick en hel KD-avdelning nog och ville ha en ordentlig åtstramning av invandringen och högt ställda krav på invandrarna. Om 2-3 år kan alltså dagens SD vara helt avväpnat och ikappsprunget av de andra partierna. Frågan man måste ställa är således: för vilka finns SD?

20 kommentarer:

Morgoth sa...

Din kritik är fullt berättigad, Weine, och jag håller med.
Fast jag anser faktiskt att frivillig återvandring ska vara lösningen i första hand eftersom jag tror att repatriering blir enklare ifall människor lämnar landet frivilligt.
Men om det misslyckas är tvångsrepatriering lösningen.

Jonas sa...

Det har då och diskuterats om inte de borgerliga partierna borde gå samman. Det tycker jag absolut att de borde göra eftersom så lite skiljer dem åt. SD borde också gå med i det nya partiet eftersom de inte heller skiljer sig från de övriga partierna. Då de är utanför riksdagen har de ännu mindre existensberättigande än de övriga antisvenska partierna.

Stackats alla svenskar som lagt sin röst på ett parti som de tror ska förändra invandringspolitiken radikalt. Stackars alla svenskar som genom åren lagt all sin tid och sitt anseende på ett parti som skulle förändras så mycket och bli något helt annat än vad de arbetade för.

Stackars Sverige som idag har ett urvattnat SD som största oppositionella parti. Den största oppositionen står för samma värderingar som regeringen. Otur, Sverige.

Jimmy S. Windeskog sa...

Kanonilägg WEine. Jag har väntat på att du skall bli lite mer partipolitisk igen.

De som haft minsta lilla hopp lvar om SD:s politiska utveckling borde ju ge upp helt efter detta.

Inte sant?

Jimmy S. Windeskog sa...

"Frivillig återvandring" är ungefär lika realistiskt som ett system med "frivillig skatt".

Precis som Jansson sa i filmen "SD-95" så är alla tankar på att förbrytare och guldgrävare själva skall välja bort en livstidsförsörkning extremt naivt.

Anonym sa...

Jag håller med dig Weine! Och håller även med Windeskog, kanske dags att börja bli partipolitisk igen? Kan i alla fall börja och prenumera på Nationell Idag, den har jag beställt för ett år. Sedan får man se hur SD utvecklas, men det lär ju inte bli bättre som det ser ut nu.

Du är väldigt begåvad, och har en väldigt bra blogg. Men tyvärr kan inte bloggar rädda Sverige, hur bra de än är. Inte för att jag tycker du ska lägga ner bloggen tvärtom, skriv på.

Men du behövs i politiken, i ett nationalistiskt parti för Sverige, som kämpar idealistiskt och långsiktigt!
Det är där man gör förändringar.

Kämpa på Weine! För Sverige!

Anonym sa...

Med weines och windeskogs nationalism så ska anna hagwall (sd) och vavra suk (nd) ut ur landet då de saknar rätt etnicitet. Frågan är när man blir tillräckligt svensk? Det vanliga svaret på den frågan brukar bli en motfråga då genierna som lämnat sd saknar adekvata svar...

Varjager sa...

Ett svek mot det folket som stötat dem i alla år. Vad är det som skiljer SD från SAP efter detta???

Weine Berg sa...

Anonymous: Jag har sett tillräckligt av folk som du, som först påstår vad jag har för åsikter och sedan fördömer mig för de åsikter man påstår att jag har. Jag undanber mig sånt.

Alla länder har sin nationella identitet, där etniciteten är en större eller mindre del av. För min del betyder det att så länge den svenska identiteten inte raseras, är jag mindre bekymrad över vilken invandringspolitik som förs.

Anonym sa...

Anonymous. Det är den utomeuropeiska massinvandringen de vänder sig emot, inte enskilda individer från europeiska grannländer.

Anonym sa...

Håller i stora delar med dig i din kritik Weine. Men det finns en hel del vettiga människor kvar inom SD. T.ex Jonas Åkerlund tycker jag låter mycket begåvad och vältalig när jag hör honom på stockholms närradio. Hur som helst så är ett riksdagsinträde för SD fortfarande ett slag rätt i planeten på etablissemanget.

Weine Berg sa...

Åkerlund är vältalig och begåvad. Inget snack om saken. Att det var han som kallade vänsterfalangen inom SD för "anti-demokrater" för att de ville ha besked i välfärdsfrågan och att det var han som såg till att Windeskog åkte ut ur SD är en helt annan sak...

Morgoth sa...

Med weines och windeskogs nationalism så ska anna hagwall (sd) och vavra suk (nd) ut ur landet då de saknar rätt etnicitet.

Jag är ganska säker på att ungrare och tjecker i begränsas mängd kan assimileras och smälta in i befolkningen utan större skada.

Frågan är när man blir tillräckligt svensk? Det vanliga svaret på den frågan brukar bli en motfråga då genierna som lämnat sd saknar adekvata svar...

Naturligtvis så har ingen helt oblandade gener men då nästan all invandring kommit från grannländer så kan vi väl säga att en förälder som är svensk ska räcka för att man ska få välja folktillhörighet utan att det hotar nordeuropeiska folks existens.
I vilket fall som helst så är folktillhörighet baserad på etnisk grund betydligt enklare än på kulturell grund som kulturnationalisterna förespråkar. När har man tagit in svensk kultur och assimilerat sig tillräckligt mycket för att vara svensk? När man beter man sig som en svensk tillräckligt mycket?

Anonym sa...

Jag kan rapportera efter insiderinformation om att Kinnunen och hans obskyra falang åkte på ordentligt med pisk på Stockholms distriksårsmöte igår.
Det var tydligen häftiga debatter där Kinnunen/Åkerlund-falangen fick det väldigt hett om öronen.

Ombuden Stockholm skickar till riks i år ser tydligen väldigt lovande ut. Kinnunen föreslog tydligen bla Linus som ombud, men röstades snabbt ner.

Stockholm ska även lägga två nya förslag på riks i år. En som går emot de neokonservativa vurmandet, och en som innebär att 2/3 tredjedelar av partistyrelsen ska vara eniga vid en uteslutning av medlem ur partiet, och inte 50/50 som idag.

Anonym sa...

Utan att tillskriva herr Berg någon åsikt så låter hans svar som det som SD tycker. Viss invandring bör tillåtas under kontrollerade former men kraftigt begränsas. Människor från olika delar av uropa har en annan etnicitet än svenskar vilket även folk från andra världsdelar har. För att klargöra så innefattas kultur, språk och ursprung i ordet etnicitet. Varför klagar herr Berg på SD när han säger samma sak själv fast med andra ord? Eller menar herr berg något helt annat men vill inte tala klarspråk? Kan Zlatan eller Henrik Larsson vara en del av den svenska identiteten?

Weine Berg sa...

Anonymous: Självklart är det kniviga frågor när det handlar om identitet. Enligt min uppfattning är inte Henrik Larsson och Zlatan svenskar, men jag anser heller inte att de är sämre människor för det.

Jimmy S. Windeskog sa...

"Med weines och windeskogs nationalism så ska anna hagwall (sd) och vavra suk (nd) ut ur landet då de saknar rätt etnicitet. Frågan är när man blir tillräckligt svensk? Det vanliga svaret på den frågan brukar bli en motfråga då genierna som lämnat sd saknar adekvata svar..."

Du har alltså inte ens tagit reda på vad jag eller Weine står för, ändå skall du uttala dig?

Låter ju som ett dagsaktuellt SD-uttalande utan tvivel.

Anonym sa...

Hur kan man rösta på sd nu?

Anonym sa...

Kulturnationalism blir lätt en kulturchauvinism. Ju mer svensk kultur du har i dig, ju bättre människa blir du rent generellt oavsett din etnicitet. SD älskar att nedvärdera andra kulturer, speciellt den muslimska, vilket lägger grund för en objektiv kulturell värdeskala där den svenska ligger längst upp. Etniska nationalister förespråkar en jämlik separatism, kulturnationalister har däremot imperialismen och universalismen latent liggande i sina resonemang. Därför blir "zlatanfrågan" så känslig för dom

Johan Björnsson sa...

Weine, du skrev dessa sista rader av ditt blogginlägg som följande:

"Invandringen skulle sannolikt minska något. Det skulle således förlänga tidsfristen och därmed expandera handlingsutrymmet för mer djupgående förändringar av det svenska samhället."

Jag är ledsen att säga det, men det finns ju även en annan aspekt, som jag skriver om i den andra halvan av följande bloggpost:

http://johanbjornsson.blogspot.com/2006/05/till-och-med-invandrare-menar-att.html

Weine Berg sa...

Ja, dina funderingar är berättigade. Men samtidigt: om ingen gör något för att överleva - förtjänar man då att överleva?