12 mars, 2007

Regeringen vill öka invandringen

I sin strävan att öka invandringen till Sverige tänker regeringen engagera Länsstyrelsen. Integrationsverket ska läggas ned och länsstyrelsen får i uppgift att öka kommunernas vilja att ta emot de mångtaliga immigranterna.

Invandringen fortgår i sådan takt att det är ett faktum att svenskarna inom några generationer kommer att ha fasats ut. Rakryggad ställer sig tvekande till att detta skulle vara varken bra för landet eller i enlighet med folkrätten.

Inga kommentarer: