15 maj, 2007

Massinvandring - en oändlig spiral

I den offentliga/sanktionerade debatten hörs ofta argumentet att vi måste ha massinvandring eftersom vår egen befolkning har en för dålig återväxt och därför inte kommer att kunna försörja den oproportionerligt stora andelen pensionärer.

Förutom att denna lösning är detsamma som att ge en person med akut benbrott kryckor - istället för vård, är det en lösning på ingenting. En massiv invandring för att rädda ålderdomen genererar i ett ännu större behov av invandring nästa generation eftersom även invandrare åldras. Detta leder bara till att vi svenskar fasas ut ur livet. Men det är väl just det som folkutbytarna är ute efter.

Nej, för att komma tillrätta med problemet måste vi ge den skadade vård - inte kryckor. Dvs. vi måste se till att varje generation svenskar är tillräckligt mångtalig för att bära välfärdsarvet vidare åt nästa generation svenskar. Varje problem måste i längden åtgärdas vid orsaken, inte verkan som orsaken skapar.

3 kommentarer:

Christian sa...

http://www.youtube.com/watch?v=_F7OsyPEN-0

Weine, en "trevlig" film från England. Kommentarer överflödiga.

Robban sa...

Anledningen man behover en okande befolkning ar att alla antas jobba och darmed dra in skattemedel, och fylla pa pensions fonderna. Sveriges politik far helt motsatt resultat eftersom de flesa invandrare inte jobbas, tvartom de ligger samhallet till last. Darmed inkommer inga pengar till pensions fonderna, tvartom mer och mer pengar betalas ut samtiding som pensionfonderna sinar. Katastrofen narmar sej snabbt, i en allt snabbare takt.

Weine Berg sa...

Christian: Så sant som det var sagt. Kommentarer överflödiga...

Robban: Det är smått fantastiskt att de politiker som styr Sverige låtsas som om vi inte är på väg mot en katatstrof. De måste ju rimligtvis ha alla fakta på bordet?