08 september, 2007

Dags för en ny omgång

Tidigare i år skrev jag ett brev till de 349 riksdagsledamöterna angående akuta och angelägna frågor. En handfull svarade. De flesta svarade att de inte kunde svara. Oftast hänvisade man till att jag inte har samma åsikter som de har, därför skulle en diskussion vara omöjlig.

Jag kan förstå att de tycker så. Det är ju trots allt kutym i Det Nya Sverige att jantarna rensar bort de, som inte är jantar, från det offentliga debattrummet. För att diskutera ska man tycka ganska lika så att resultatet blir att man tycker lika om än inte exakt lika.


Men detta svar är inte godtagbart. Jag som medborgare, och alla andra medborgare, har rätt att kräva svar från de som avlönas med mina och alla andras pengar och vars uppgift är att förvalta våra intressen efter bästa förmåga. Jag kan inte nöja mig med att fler än 340 ledamöter bara ignorerar medborgarnas frågor bara för att de inte gillar svaren. Själva kärnan i en demokrati är att man får ifrågasätta vare sig det är i val eller debatt så är det detta som är fundamentet. Med andra ord är det dags för en ny runda med riksdagsledamöterna.


I mångt och mycket kommer det aktuella brevet att användas som mall, men jag är också intresserad av vad du som rakryggadläsare kan bidra med. Har du frågor som du anser att jag har missat eller tycker du att jag har formulerat mig fel eller glömt vissa aspekter ska du höra av dig till mig på adressen rakryggad_blogspot@yahoo.se


Låt oss ställa frågor och kräva svar. Det är ett sätt att ta ansvar.

6 kommentarer:

Jonatan sa...

Jag skulle gärna vilja ha svar på vilken strategi riksdagledamöterna tänker verka för framöver gällande invandrarnas möte med den infödda befolkningen. Man förespråkar ju de helt oförenliga strategierna "integration" och "mångkultur" parallellt. Det är inte seriöst. Jag vill ha ett klart svar på vad som gäller! Skall allt sammansmälta till något nytt (utopisk tanke) eller skall vi ha ett segregerat, mångkulturellt samhälle? Personligen förespråkar jag en mycket kraftig skärpning av invandringen, omfattande satsningar på frivillig (svenska medborgare) och ofrivillig (dem som har PUT)återvandring samt assimilering av dem som har förmågan och viljan.

Vidare vill jag veta huruvida riksdagsledamöterna ser något egenvärde i den Svenska kulturens fortlevnad och hur denna i så fall skall garanteras med den förespråkade strategin enligt ovan.

Nils Dacke sa...

Jag skulle vilja komplettera med följande punkt:

I Sveriges grundlag står att all makt utgår från folket. Det är väl känt att den massinvandring som under de senaste två decennierna administrerats av makteliten inte har stöd av folkets majoritet. Varför fortsätter ni att ständigt "köra över" det folk ni är satta att representera?

Weine Berg sa...

Jonatan: Ja, det är frågan vilken väg de vill ta om alla ska sammansmältas till en och samma medborgare eller om alla ska vara sin egen och därmed splittra grunden för t ex välfärdssamhället.

Dacke: Mycket bra frågeställning!

Jonatan sa...

Ja, Dacke. Frågan är bara vilket folk som makten skall utgå från i ett mångkulturellt samhälle, där det finn flera folk. Den frågan bottas de just nu med i Irak.

Anonym sa...

Jag tycker att regeringen ska avsättas alla regeringar som styrt Sverige dom senaste 50 åren har varit fördärvet för landet,de som sitter är släkt å vänners vänner ett enda hopkok,ingen har sunt bondförnuft.

Anonym sa...

Jag tycker att regeringen ska avsättas alla regeringar som styrt Sverige dom senaste 50 åren har varit fördärvet för landet,de som sitter är släkt å vänners vänner ett enda hopkok,ingen har sunt bondförnuft.