09 oktober, 2007

Demokrati enligt SVT?

Denna vecka deltar SVT i ett globalt TV-projekt kallat ”Varför demokrati?”. SVT:s VD Eva Hamilton skriver om projektet ”Varför demokrati? Det kanske låter som en märklig fråga att ställa för oss som sedan länge lever i en trygg och stabil demokrati. Rösträtt, fria val, press- och yttrandefrihet och fred är sådant som vi tar för givet men som för många är något ouppnåeligt.”

Rakryggadläsare vet att det inte finns en ”trygg och stabil demokrati” i Det Nya Sverige och att SVT är en av orsakerna till detta. Medborgare tvingas från jobb, positioner och fack för att de är med i partier som inte ges samma rättigheter att bilda opinion, ordna möten och yttra sig om ämnen angelägna för folket. De avgörande samhällsfrågorna hålls borta från den offentliga debatten och en pseudodebatt hålls istället om diverse detaljfrågor.

Jag tror Hamilton menar det hon säger när hon skriver att hon vill ”…starta samtal i skolan, på arbetsplatsen, hemma vid köksbordet”. Men inte i det offentliga debattrummet, Hamilton?

Hon ställer även den retoriska frågan om demokratin kan köpas, kväsas och kapas. Öppna ögonen Hamilton! Men öppna även munnen och redogör i demokratins namn varför massinvandringens existens inte får debatteras. Eller är det inte förenligt med demokrati att debattera denna fråga? De rika medieföretagen styr sedan länge vad som ska upp på agendan och vad som inte får pratas om på den stora arenan.

Jag uppmanar alla rakryggadläsare att kontakta SVT och Hamilton med sakliga och välgrundade frågor om demokratin och varför inte globalismens sanna effekter får debatteras i Sverige idag.

Kontakta Eva Hamilton
Debattera på SVT:s forum om yttrandefrihet
Debattera på SVT:s forum om demokrati
Hemsida: Varför demokrati?

Inga kommentarer: