07 oktober, 2007

Ett vägval

Inom pedagogiken pratar man om inre och yttre struktur. Yttre struktur är regler, uppmaningar och förordningar till exempel. Inre struktur är elevens medvetenhet om vad som är rätt och fel. Sunt förnuft och outtalade sociala överenskommelser, om man så vill. Bristande inre struktur kräver ökad yttre struktur.

Ett snarlikt tänkande kan appliceras på samhället i stort. En bristande inre struktur (gemensam naturlig värdering av vad som är rätt och fel genom frånvaron av allt för olika kulturer) kompenseras idag av ökad yttre struktur (övervakningskameror, fler lagar, minskad respekt för integritet och ohöljd pekpinnepolitik).

Detsamma gäller för USA:s inrikespolitik. En massiv miljonfaldig invandring över den öppna södra gränsen kompenseras genom det planerade obligatoriska inympadet av ett id-chip (RFID) på samtliga medborgare. (Samtidigt som George W Bush utger sig för att vara konservativ på något vis har han skapat USA:s mest naiva immigrationspolitik någonsin) Varje år strömmar det olagligen in mellan en och tre miljoner människor över den nästan obevakade södra gränsen.

Samtidigt har kontrollprocedurerna för flygpassagerare i USA gjorts så löjligt överdrivna att säkerhetskollen tar flera timmar. Att flyga 45 minuter kan numera ta 3-4 timmar. Detta är ett alternativ till att bomma igen gränsen, liksom att ösa vatten ur en sjunkande skuta är ett alternativ till att plugga igen hålet i skrovet.

USA:s övre skikt är beroende av en hög invandring för att hålla tillbaka arbetarlönerna. På detta vis kan en vanlig arbetare vanligtvis inte skapa en dräglig livssituation på det ekonomiska planet.

"The plot thickens" som britterna säger. Det hela mynnar ut i att valet slutgiltigt står mellan ett gränslöst globalt storebrorssamhälle och ett homogent samhälle med fokus på trygghet och gemenskap. Ett samhälle byggt på vetskap förvärvad över generationer, århundraden och årtusenden – eller ett samhälle baserat på en liten grupp människors illmariga penningbegär?

2 kommentarer:

pocahontas sa...

Sen var det som så att Indianerna en gång besatt den jord som numera är USA. Men sen blev det sk massinvandring från alla världens hörn. Se så bra det blev efter det.

Vem hade rätten att ta deras land bara sådär? Precis som den sk utomeuropeiska invandringen "tar" Sverige...

Weine Berg sa...

Pocahontas: jag har ett flertal gånger tagit upp rövandet av indianernas land och jämfört den med dagens rövande av europeernas land.