21 november, 2007

Brev till riksdagen och regeringen: Svar från Lars Elindersson (m)

Hej,

Med ökande ålder och lång erfarenhet av media har jag lärt mig att inte ta uttalanden och citat i tidningar eller andra media för sanna. Det uttalande som läggs i Maud Olofssons mun i Östra Sörmlands-Posten tycks vara en typ av uttalanden som tagits ur sitt sammanhang - ibland för att skapa reaktioner av den typ Du ger uttryck för. Den historiskt intresserade kan utan vidare konstatera att "människor utifrån" i många olika skeden av vår hsitoria bidragit till vår utveckling.


Även idag kan vi se att stora delar av vårt samhälle skulle haft svårt att klara sig utan de människor som kommit från andra länder till Sverige. Då tänker jag inte bara på taxibilarna i våra större städer, utan t ex inom vård och omsorg, där andelen anställda i vissa fall uppgår till 15-20 procent av personalen. Om man besöker våra universitet och högskolor idag, kan man dessutom konstatera att "människor utifrån" utgör en växande andel av forskarstudenterna idag, inte minst inom det naturvetenskapliga området.


Om man går tillbaka till den industriella expansionen efter andra världskriget är det ett faktum att denna inte hade varit möjlig utan den omfattande arbetskraftsinvandring som skedde under 50- och 60-talen. Situationen har varit liknande under många skeden av vår historia. Den första stora finska invandringen kom efter stormaktstiden på 1700-talet. Före det utvecklades bergsbruket tack vare den kompetens och kunskap som vallonska invandrare förde med sig.


Utan den kunskapen hade en stor del av vår industrialisering inte blivit av - eller i varje fall blivit försenad. Den svenska handeln utvecklades genom hansans etablering runt Östersjöns kuster under den tidiga medeltiden, vilket också ledde till ett inflöde av hantverkskunnande till vårt land. På samma sätt ledde engelska och holländska handelshus etablering i Göteborg och Uddevalla till en utveckling av järn- och skogsbruket i Dalsland och Värmland - för att inte glömma den utveckling av jordbruket som det medförde.


Jag såras inte alls av Maud Olofssons uttalande - för jag förstår att det var detta hon avsåg. Tvärtom är jag stolt över att Sverige haft en historisk förmåga att använda ochj utnyttja kunnande och kompetens från andra länder och andra kulturer för att stärka sin utveckling och bygga sin välfärd. Det är länder som slutit sig och stängt sina gränser som fastnat utvecklingen, och dessutom ofta byggt sin "trygghet" på förtryck och diktatur. På samma sätt är jag övertygad om att öppenhet och frihet är viktig för att värna demokratin och välfärden också i framtiden.


Vänliga hälsningar

Lars Elinderson


Lars Elinderson

Riksdagsledamot (m)

Ledamot Finansutskottet

Suppleant Kulturutskottet

SVERIGES RIKSDAG

(tfn) 08786 44 38(mobil) 046 70 528 51 11

(personlig websida) www.elinderson.moderat.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hejsan Lars,


Tack för ditt snabba svar. Ett uttalande i den formen Olofsson gjorde kan inte ryckas ur sitt sammanhang. Läs artikeln själv, den finns på nätet. Uttalandet är självbärande. Det är skillnad på att säga att vi svenskar inget gjort, att vi har en del att tacka invandrare för och att det mesta gjorts av invandrare. Vilka har byggt Sverige? Vallonerna? Sammanlagt kom färre än 3000 valloner till Sverige, varav minst hälften åkte hem när kontraktstiden gått ut (kontrakten kunde vara tre eller fem år). Är det dessa som byggt Sverige? Eller var det tyskarna, holländarna, araberna, afrikanerna? Vilka byggde Sverige - om inte svenskarna?


Att det kom ett fåtal tusen valloner till Sverige under en begränsad tid passiviserade inte oss svenskar. Att det tidvis har kommit en rännil av utlänningar till Sverige krymper inte de enorma insatser som gjorts av oss svenskar, döda som levande. Andra folks insatser för Sverige går inte att mäta med det vi svenskar gjort för Sverige under vår existens.


Jag skulle kunna räkna upp storheter från vårt lilla folk, som exempelvis Anders Celsius, Carl von Linné, Astrid Lindgren, Christopher Polhem, Selma Lagerlöf och Olof Skötkonung, men jag nöjer mig med att hänvisa till den lille mannen – de vanliga svenskarna som genom årtusenden skött sina liv, sin mark, sitt hus, sin by, sin militärtjänst, sitt boskap, sitt företag och sitt levebröd. Det är ur deras blod, svett och tårar Sverige skapades - det är ur deras blod, svett och tårar som vi skapades. Med Olofssons förakt spottar hon på våra gemensamma förfäder, på dina föräldrar och allt det som gjort Sverige till en unik del av världens mångfald.


Men låt oss för debattens skull säga att vare sig valloner, finnar, holländare eller någon annan folkgrupp hade invandrat till Sverige. Jag vågar påstå att Sverige inte hade sett dramatiskt annorlunda ut. Genom århundrandena har vi, liksom de flesta andra nationer, lyckats ha ett kulturellt, ekonomiskt och politiskt utbyte med andra folk utan att bedriva en omfattande invandring. Sverige hade ändå varit Sverige. Men däremot kommer inte Sverige att bestå om ni fortsätter att bedriva den immigrationspolitik ni för och som ni själva skärmar er ifrån - era hycklare.


För att bli lite personlig kan jag berätta för dig att en av mina förfäder hette Staffan Olsson. Han blev pikenerare i Karl XII:s armé år 1701 och stred för Sverige. År 1707 dödades han i kriget mot Ryssland. Han offrade sitt liv för att han föredrog ett svenskt Sverige före ett ryskt Sverige. Han dog för att du skulle kunna leva ditt liv som svensk, och nu håller du delvis med om att han inte har byggt Sverige. Uselt. Skamligt. Oacceptabelt. Men Olofsson är inte ensam. Mona Sahlin har sagt att hon "hatar allt genuint svenskt" (Expressen, 26 juli 2002) och din egen partiledare menar att "ursvenskt är bara barbariet, resten av utvecklingen kommer utifrån". Detta sammantaget tyder på ett utbrett förakt för svenskar bland er i regering och riksdag. Därför är det helt förståeligt att lagen om hets mot folkgrupp inte omfattar svenskar - bara alla andra. Alla verkar inte vara sådär jättelika inför lagen, om jag säger så.


Det är också begripligt att svenskan inte är ett officiellt språk i Sverige, men i Finland. Det är begripligt åtminstone med dessa uttalanden som grund. En översikt ger vid handen att detta inte handlar om några enstaka olyckliga uttalanden utan är toppen på ett isberg av en omfattande oikofobi som i handling bäst ses i den övermaga omfattande massinvandringen som på bara några generationer kommer att förpassa svenskarna till en minoritet i sitt eget land.


Ta till exempel den utnötta frasen, bland er politruker, "mångfald är bättre än enfald", där det underförstås att svenskar i sig själva består av enfald. Jag kan räkna upp otaliga fler exempel på det förakt ni i de grå riksdagspartierna har för det svenska. Ni har i snart 30-40 år bedrivit en arbetskraftsinvandring, eller åtminstone använt detta argument för att öka invandringen. Således har det aldrig varit ett alternativ för er, under dessa decennier att stimulera familjebyggandet och barnafödandet bland svenskarna själva. Kontenta: svenskar suger.


Och hade det funnits någon som helst tåga i massmedia hade de vågat ifrågasätta vad ni håller på med, då hade det aldrig gått överstyr som det har gjort idag. Det bästa som skulle kunde hända Sverige idag vore om alla ni i riksdagspartierna, samtliga i regeringen, alla journalister och redaktörer, programledare, proffsdebattörer och vad ni nu ger varandra för titlar - bosatte er i Rinkeby, Bergsjön och Rosengård. Lev som ni lär!


Mvh,

Weine Berg

6 kommentarer:

Anonym sa...

Lars svarade och gav utförligt information om hans åsikt. Vilket bidrog till debatten ! ett plus i kanten åt denne man!
// Foffe

Anonym sa...

Från Kurtan,

Är det någon som fortfarande tvivlar, efter detta "svar" från en riksdagsledamot i Sverige, utan att blinka kommer att rösta ja till att avskaffa Sveriges suveränitet genom den "nya" konstitutionen ?!

De kommer med 100 procents uppslutning, eller mycket mycket nära, att rösta JA för att sedan fira med champagne betalat av det folk de just sålt ut....

De skrämmer mig att de som blivit valda för att tillvarata Sveriges och svenskarnas intressen i en mer och mer osäker värld kan ringakta och spotta på oss och våra förfäder på detta sätt.

Detta är totalt oacceptabelt !!!

Min undran är varför skall vi bevara och föda politiker som inte gör det jobb dom får betalt för, nämligen just att värna om Sverige och svenskarna ?!

Om de vill leka världens frälsare så får de tamej fan göra detta någon annan stans, i någon annan position, samt använde sina egna medel....

De svenska etablerade politikernas svensk och Sverigeförakt står på topp, eller kan det bli ännu värre ?

MVH

Anonym sa...

Han svarade, det var ju bra och glad ser han ut. Men att jämföra Holländska handelshus och taxichaufförer haltar rejält. Dom människor som kommer hit, kommer inte hit för att jobba utan för att konsumera, det är deras roll. Innan valet pratade man om en miljon i utanförskap, nu pratar man om arbetskraftsinvandring. Jag var ju själv moderat i tjugo år och faktiskt, tyckte precis som honom! Ingen fara det det går över. Särskilt när man betänker att kriminalitet ingår i konsumtionen. Får man sin mobil stulen får man köpa en ny (via försäkringsbolag på självrisk om man inte varit "oaktsam"). Nokia får sälja en till, det är huvudsaken, det hade dom inte lyckats med i Somalia, där finns inga pengar det är bättre att Somalia flyttar hit. Här finns skattebetald infrastruktur och dessutom en rejäl slant till den nyanlände att konsumera för. Priserna går ner, tack vare ökad konsumtion. Folk tycker det är fantastiskt. – En mobil för en tusing! Hurra! Men vad har den kostat egentligen? Typ tjugofemtusen? Nokia tänker inte pröjsa för killen, det ska vi och kommande generationer göra. Om killen sköter sig eller inte är fullständigt egalt så länge han drar pengar. Det ser bra ut i teorin, men fruktansvärt ut i verkligheten, med fyllda akutintag, arrester och en avgrundsdjup misstro mellan människor. Varje gång man kritiserar politiker för detta så blir man kallad rasist(!), en gång i tiden var det kyrkan som hade monopol på att kalla olydiga för elaka saker (satanist). Tiden är en annan, men förtrycket detsamma..

Erik, Sthlm sa...

Bra av Elindersson att svara.

Mycket bra replik av Weine.

Varjager sa...

Hoppas att han tar din uppmaning på allvar och flyttar till Förorten.

Anonym sa...

Alla politiker som representerar dom sk etablerade partierna, är landsförädare inget snack om saken.
Det var bra att han svarade men som alla politiker så är han hal som en ål.
Jag uppmannar alla som läser Weines
blogg att även själva bombadera våra kräk till politiker med mail.
Johan C Skåne