11 november, 2007

Fler goda viljor spills i en utsiktslös kamp

Det vanligt förekommande våldet på Göteborgs gator genererar ständigt nya initiativ så som Nattvandrare, Föräldrar på stan, Lugna gatan osv. Nu senast bildades "Tuff" i Tynnered som består av föräldrar och oroade tynneredsbor. Detta projekt, liksom de övriga uppräknade, är berömvärda men samtliga kommer att misslyckas.

Trygghet och stabilitet bygger inte på kontroll utan på samhörighet och gemenskap. Ett samhälle, exempelvis Det Nya Sverige, som utgår från att olikhet är styrka har inte lärt sig av historien.

Inga kommentarer: