25 januari, 2008

Upplysningsskylt anmäld till DO

Under de senaste decennierna har politiker och medieföretag förvandlat det realtivt trygga Sverige till det brutala Nya Sverige. Och visst har vi fått uppleva många bisarra underligheter. Underligheter som vi svenskar tvingats anpassa oss till på högst krystade sätt.

Idag rapporterar Dagens Nyheter om en anpassning efter gjorda erfarenheter. En man i Lund, innehavare av en fotoaffär, har nu fått se sin upplysningsskylt på sin affär anmäld till DO (DiskrimineringsOmbudsmannen). DO är en myndighet där allt och alla kan anmälas för diskriminering. Undantag: när det är svenskar som det hetsas emot. Och nu är en skylt med texten "Dyrbara kameror förvaras ej i butiken nattetid” anmäld. Anledningen är att texten är skriven på polska. Enbart.

Butiksägaren berättar om bakgrunden till detta:

- Jag hade tre inbrott på kort tid för åtta år sedan. När jag var i rätten visade det sig att samtliga gärningsmän var polacker, och de kunde varken engelska eller svenska. Min polske vän hjälpte mig då att skriva skylten.

Det vore bisarrt om skylten fälldes för diskriminering. Inte bara för att den är ett dött föremål, utan också för att den bara förstås av de som kan polska. Den tar alltså inte hänsyn till om personen ifråga är polack eller inte, utan bara om denne kan förstå polska. I annat fall betyder det ju att ägaren kränker sin polske vän som hjälpte honom med skylten. Är det sannolikt?

Ett annat exempel på en anpassning till en absurd realitet är att många svenska flickor och kvinnor i internationaliserade (läs: mångkulturella) områden sett sig tvingade att färga håret svart - för att slippa att bli kallade ”svennehora”. Dessa flickor och kvinnor har påbjudits en subtil form av burka för att inte väcka omgivningens vrede över vilka de är - svenskor.

Extern länk

9 kommentarer:

spitfire sa...

Jag undrar hur DO ställer sig till följande upplysning. Det gäller ett e-mail, som jag fick av en god vän i går kväll... citerar ord för ord:

"Kan berätta en story. I Helsingborg finns ett gäng Kosovo-albaner som är en liga som terroriserar folk. Min källas systerson gick på krogen, blev utan anlednng attackerad av gänget. Bartendern rådde honom att inte anmäla men det gjorde han ändå och tillkallade polis. Gängets ledare åkte in för någon bagatell och någon mer fick något litet straff men de flesta gick fria.
Ingen vågar anmäla dom av rädsla för repressalier. Inte heller polisen vågar ta i med gänget. På plattan i Stockholm går jugoslaver omkring beväpnade. Polisen vet om men blundar."

Hur skall jag egentligen göra? Skall jag tala om för DO att min vän har skickat mig detta mail? Eller...

Weine Berg sa...

Jag tror svaret är enkelt Spitfire. Mäjlet måste ändras. Jag tror DO kan gå med på följande:

"Kan berätta en story. I Helsingborg finns ett gäng svenska medborgare som är en liga som terroriserar folk. Min källas systerson gick på krogen, blev utan anlednng attackerad av gänget. Bartendern rådde honom att inte anmäla men det gjorde han ändå och tillkallade polis. Gängets ledare åkte in för någon bagatell och någon mer fick något litet straff men de flesta gick fria.
Ingen vågar anmäla dom av rädsla för repressalier. Inte heller polisen vågar ta i med gänget. På plattan i Stockholm går människor omkring beväpnade. Polisen vet om men blundar."

spitfire sa...

Genialt Weine, då kör vi med denna "kulturneutrala" version! Samtidigt som vi gjort oss politiskt korrekta, fast sandkornen svider i ögonen...

Weine Berg sa...

Dåliga nyheter Spitfire. Jerky Sarnecki har sagt sitt nu och eftersom det enligt honom inte förekommer så mycket brottslighet i Det Nya Sverige bör mäjlet ändras till följande:

"Kan berätta en story. I Helsingborg finns ett gäng svenska medborgare som är en liga som umgås med folk. Min källas systerson gick på krogen, blev utan anlednng tilltalad av gänget. Bartendern rådde honom att inte dregla men det gjorde han ändå och tillkallade städhjälp. Gängets ledare gnällde för någon bagatell och någon mer fick en Aladdin-ask men de flesta gick hem.
De flesta hjälper dom för fina presenter. Inte heller polisen är sena att hjälpa. På plattan i Stockholm går människor omkring i kläder. Polisen vet vart plattan ligger."

Anonym sa...

man får mer och mer sympati för serberna dom tröttnade väl på dessa konsum bananer

Anonym sa...

Egentligen så borde vi väl själva skriva löjliga anmälngar till DO för att sedan kunna skoja om svaren. Jag tror nämnligen att om DO börjar misstänka att folk driver med denna gudabenådade institution så kommer fler ärenden att gå till papperskorgen å andra sidan om DO tar varje anmälan på blodigt allvar så går nedtryckandet av den fria tanken bara lite fortare.

spitfire sa...

Weine... De där superfjanten Jerzy Sarnecki är en riktig överlevare. Innan jag förklarade totalt krig mot etablissemanget, och började läsa bloggar - och fastnade för den bästa - trodde jag att jag var den ende som höll på att få frispel varje gång jag såg denne pappskalle i TV.
Ingen i bekantskapskretsen kände nämligen till honom...! Ja, ja.. så är det bara..
Socialisterna brukade ju plocka fram hom ur malpåsen med jämna mellanrum, då man kände sig tvingad att att lugna medborgarna
med att allt var som det skulle i ankdammen.
Maken till skitsnack har sällan hörts, och då skall man
veta att han stod och snackade i statstelevisionen - där konkurrensen är stenhård i just denna verbala genre... Titeln kriminolog
måste han väl ha fått i julklapp av
sossarnas justitiedepartement! Ja, överlevare...det är kanske inte rätta ordet.
Eftersom Ali Ansen kör samma race som sossarna, behöver man ju en pålitlig lögnhals, som villigt låter sig köpas. Och då är naturligtvis den där Jerzy Sarnecki rätt (nej, nej inte man) - utan någonting helt annat... Arten tillhör i alla fall inte vertebraterna, så mycket är säkert!

Woduride sa...

Hej Weine!

"Angående upplysning", här kommer så att säga "världsomfattande" upplysningar”.

Kanske är detta något som kan stå som INSÄNDARE på rakryggad.

INSÄNDAREN BÖRJAR HÄRVID SOM NEDAN MED ÖVERSKRIFTEN 'SOLKORSETS MENING':


SOLKORSETS MENING

Följande isländska URL har hittats på nätet: www.centre.is. Där står nedan framhållna skrift att läsa. Skriften kan för många av oss nordbor föra medvetandet mot förtjänster hos våra förfäder och vad vi alltsedan forntiden ärvt eller haft möjlighet att ärva av dem i fråga om skick, konst, lärande och vetande.

Skriften har således ett tankeväckande och angeläget innehåll. Den tycks vara riktig i sitt budskap och upphov. Härmed framstår den som en riktig grund för en förståndsmässig erinran mot såväl 'Statsministern Reinfelts' väl uppmärksammade uttalande om 'barbari' som alla medlöpare i lands- och folkförräderiet i det nutida Sverige. I samma avseende framstår skriften också som en riktig grund för en förståndsmässig erinran mot det ofta förekommande resandet av hinder och förbud mot nordisk, germansk och svensk sed här i Sverige, mot införande och gynnande av välska seder och bruk likaså.

MÄRK VÄL FÖLJANDE!: Skriften återfinns som sagt på: www.centre.is där den är framställd på både isländska och engelska. Vad nedan sägs inbegriper bara ett litet utdrag av skriften från nätet. Denna insändare gör inte anspråk på att återge den åsyftade skriften, eftersom insändaren endast avser att förmedla en enskild betraktelse av vad som står skrivet härom på www.centre.is. Den som vill ta del av skriften kan således börja med att läsa på: www.centre.is.

Inledningsvis framhålls emellertid följande i skriften:

” .... The scope of this discovery and its conseqence will have great impact on cultural thought all over the world.”

>> Vidare framhålls följande i skriften <<:

”In the allegory of the Icelandic sagas a huge cycle has been discovered where an ancient world picture can be gleaned. Comparing the pagan Icelandic pattern to cultivated deltas in other countries a speciffic pattern in the initial layout of their settlements has been discovered. The great cycle, the initial cosmology of each society can now be seen in Denmark - England - France - Italy - Greece and Egypt.”

>>> Med anledning av detta ställs här följande fråga som är avsedd för förväntade läsare av denna insändare:

Kan meningen med solkorset i våra nordiska förfäders skick och konst ha varit att våra förfäder genom detta utmärkte sitt lärande och vetande i utvecklandet av sin åskådning gällande världsalltets skapelse och sin gudalära!?

För den som läser denna skrift på: www.centre.is kommer tankarna antagligen att föras vidare till frågor om mänsklighetens utveckling i vidare mening, men således också till hela den germanska åskådningen av världsalltet, de nio världarna i skapelsen enligt den germanska åskådningen och solkorset som ofta jämförts med hakkorset, eller fylfotingen, med mera. <<<

Vidare framhåller den åsyftade skriften följande:

”The Measure of the Cosmos details how the Icelandic esoteric heritage is reflected in numerology and related concepts in the symbolic Images of Creation which pre-historic Man marked in the land in France, Denmark, Britain, Italy and Greece."

>> Skriften fortsätter så med följande avsnitt <<:

”The Measure of the Cosmos
Pétur Halldórsson

In recent decades, research into the conceptual background and context of the Sagas told in 13th century Icelandic skin manuscripts has revealed a pre-historic Image of Creation which was marked in the land by Iceland’s 9th century settlers with exquisite geometric and mathematical precision.
The present author’s own research findings outlined in this book indicate that the Image of Creation brought to light in Iceland was an integral aspect of pre-historic Man’s world-view evidenced in like manner in the patterns of settlement in France, Denmark, Britain, Italy and Greece.
The Measure of the Cosmos is a book in 6 chapters in both Icelandic and English. It examines how geodetic surveyors, aided by fore and aft reference markers, must have paced and marked in the land the essential features of the ancient Image of Creation in an age-old ritual whereby pre-historic man settled virgin terrain. ...... ”

Se vidare: www.centre.is

---x---
Woduride
---x---

Anonym sa...

Woduride... du, det verkar jobbigt!