23 februari, 2008

När kommer Reinfeldt att odla ryggrad?

Det är glädjande att hela 200 000 människor i dagarna samlades i Belgrad för att demonstrera mot att Kosovo tas från Serbien och ges till muslimerna. Det tyder på ett enormt missnöje med det unilaterala beslutet.

Men nu när Kosovo övergått till att vara en albansk provins, om det så förblir, tvingas vi systemkritiker leta efter vilka möjligheter denna nya situation ger. Den mest uppenbara är, att kosovoalbanerna i Sverige äntligen kan flytta hem. Sverige kan spara resurser till den svenska välfärden, stödja svensk ungdom som fått lida mycket för regeringens nykolonisering av Sverige, betala lite på statsskulden eller hjälpa ”flyktingar”. Jag tror mig veta vad Mulla Reinfeldt väljer: att inte skicka hem kosovoalbanerna överhuvudtaget. Att inte göra något har blivit Reinfeldts signum. Han kan se lite bekymrad ut och uttrycka sig diffust om att brottsligheten finns, eller något liknande. Konkreta handlingar av Mulla Reinfeldt kan man bara ha önskedrömmar om.

Dåvarande regering såg till att garantera albanernas ständiga närvaro i Sverige. Något som Mulla Reinfeldt inte tänker ändra på. Reinfeldt säger bara det medieföretagen och EU vill höra. Hade det inte varit för stärkelsen i skjortan och hans dyra kostymer hade karl´n inte kunnat stå upprätt – så ryggradslös är han. Vår egen Mulla Reinfeldt – en blek kopia av det ännu blekare originalet, Måna Muslim.

2 kommentarer:

Spitfire sa...

Landet Absurdien har formellt en statsminister, som formellt heter Fredrik Reinfeldt... och han har en egen imam som heter Lejonborg.

En av deras gemensamma förebilder heter Måna Muslim.

De tre musseketörerna...!

Men kärt barn har som bekant många namn, därför kallas Absurdiens statsminister också: Ayatolla Reinfeldt, Stormullan Reinfeldt, Mohammed Reinfeldt...
...fast någon ryggrad har han som bekant inte.

Mikael sa...

Mulla Reinfeldt är ju också en av påivrarna för att Turkiet ska bli medlemmar i EU. Han vill att ett muslimskt och asiatiskt land som tillämpar tortyr och ständigt kränker mänskliga rättigheter ska kunna exportera sin kraftigt växande befolkning som arbetskraft till resten av EU. Att detta kommer att leda till lönedumpning och att vi på allvar importerar den etniska konflikten mellan kurder och turkar råder knappast något tvivel om.