08 april, 2008

Rakryggad journalism i DN

Äntligen bryter någon tystnaden och bekräftar mycket av det som Rakryggad försökt pressa riksdagsledamöterna på. Även bloggens påståenden om journalisters bedrägeri och lögner styrks av Gunnar Sandelins artikel "Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna" i dagens DN. Här kommer några citat ur artikeln:

”Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor.”

”Under åtta år därefter var jag reporter på Sveriges Television. Där fick jag bland annat instruktioner av en ansvarig redaktör för ett av våra största nyhetsprogram att det ska "vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför teven". För att en nyhetssändning skulle bli en "bra show" var att det önskvärt att det fanns offer, men det var underförstått att dessa offers anspråk aldrig synades i sömmarna.”

”Journalister har ett ansvar, och ibland ett direkt uppdrag, att belysa samhällsfrågor ur ett allsidigt perspektiv. Detta ansvar har min yrkeskår grundligt svikit. I flyktingfrågan har en nästan total enögdhet rått under alla år. Vi har inte redovisat obehagliga fakta och debatterat vart Sveriges upp- och nedvända asylpolitik kan leda. Istället har vi fått en nationell mörkläggning som upprätthålls av ideologiska skäl, där verkligheten få maka på sig för den idealiserade självbilden och den fejkade toleransen.”

Vill du läsa hela artikeln, klicka här. Äntligen någon som vågar säga att kejsaren är naken!

8 kommentarer:

Spitfire sa...

Oj, oj, oj... äntligen! Där kom det slutligen, och från rätt håll! Du eller jag Weine, skulle aldrig någonsin medgivits att få en sådan text i tryck; varken i DN eller någon annan svensk tidning. Vi vet, för vi har båda försökt. Många gånger!

Tack Gunnar Sandelin för denna utomodentliga och sanningsenliga artikel.
Den bekräftar - bokstav för bokstav, ord för ord - precis vad alla vi kritiker under åratal har hävdat. Och skrivit i mängder av insändare och debattartiklar, men aldrig fått publicerade.
Artikeln kommer sannolikt - eller förhoppningsvis - att innebära en milstolpe för den länge efterlysta demokratiska debatten om invandringspolitiken i Sverige.

Denna artikel om svensk flyktingpolitik är historisk!

Dessutom, tack Gunnar Sandelin för att du en gång för alla, skoningslöst sänkt sådana små eländiga och ryggradslösa uslingar till journalistmollusker som A-C Marteus, Niklas Ekdal, Lena Mellin, Kalle Jungkvist med flera...till botten i den PK-stinkande och geggiga ankdammen. Där kan de i fortsättningen ligga och kräla runt i sin egen avskyvärda självgodhet, tills de ruttnar och glöms bort...

Fosterjordnära sa...

Oerhört modigt av Sandelin, med tanke på att han säkerligen är medveten om vilka repressalier som kan vänta.

Men HUR fick han DN att publicera?

Anonym sa...

Sandelin har rätt. Men varför fick han skriva i DN? Är han sosse eller finns det några andra skäl? Var redaktören på DN sjuk så att artiklen kom in av misstag? Någon förklaring måste det finnas...

Anonym sa...

'German' sade:

NU ÄR VI I VÅR ANGRIPARES VÅLD


DN är ett av många verktyg som tillhör den illasinnade, främmande kraft som besatt vårt land och många jämförliga länder likaså. Denna kraft syftar i samband med detta till att förmedla och främja sitt uppsåt, att såsom ett långsiktigt tillvägagångssätt oskadliggöra germanfolken såsom en betydande motståndare som skulle kunna hindra dess avsikter. Vi germaner är NÄMLIGEN i grunden ett kunnigt och kraftfullt folkslag med ett nedärvt sinne och kynne för RÄTT, HEDER, GEMENSKAP, SANNING och ÄRLIGHET i samvaron med andra människor. Detta utgör en avgörande fara för denna kraft som har onda avsikter i sin egenskap av en rent självisk skapelse här på jorden. DENNA KRAFT ÄR JAGET I DESS MEST VÄRLDSLIGA OCH LEKAMLIGA FÖRETEELSE AV ONDSKAN I VÄRLDSALLTET. Vi germanfolk har därför med försåt och illist tvingats på knä och skall utplånas. FÖR ATT VI EJ SKALL RESA OSS I RÅDIGHET OCH STÅ FAST MOT VÅR VEDERSAKARE INNAN DET SLUTLIGA DRÅPSLAGET, SKALL VI NU LURAS ATT STÅ KVAR PÅ KNÄ OCH TA EMOT FALSKHETENS LISMANDE AVBÖN FÖR ATT VI SÅ HAR TVINGATS PÅ KNÄ. HADE VI FÅTT HÖRA DEN AVBÖNEN UTAN ATT FÖRST TVINGAS NED PÅ KNÄ, SÅ HADE VI EJ LÅTIT OSS TVINGAS NED.

DETTA VET DENNA ONDA KRAFT!

NU ÄR VI SÅLEDES I VÅR ANGRIPARES VÅLD !!!

DET ÄR ALLTSÅ NU PÅ GRUND AV VÅR SÅRBARHET, DÅ VI ÄR I ANGRIPARENS VÅLD, SOM VÅR ANGRIPARE SER DET SOM EN GOD LIST, RÄTT TILLFÄLLE OCH EN GOD HAND MED FARAN, ATT HÅLLA OSS LUGNA GENOM ATT LÅTSAS SÄGA SANNINGEN OCH SÅLUNDA VILSELEDA OSS INFÖR DET ATT VI SKALL SLAKTAS.

Må alltså vi germaner gå samman till samfällt regerande av våra folk och länder.

GERMANER !!!

LÅT INTE VÅR ANGRIPARE FÖRVÄNDA SYNEN PÅ NÅGON ENDA EN AV OSS !!!

VI SKALL REGERA OCH UTVECKLA LIVET HOS OSS OCH INGA ANDRA !!!

STÅ FAST !!!

VAR RÅDIGA !!!


German

Anonym sa...

Realtid.se har två intressanta artiklar som visar kostnaderna för invandringen dels i England och dels i Sverige. För Sverige är nettokostnaden 40 miljarder per år.

Anonym sa...

"En orsak till detta är att den kraft som faktiskt kontrollerar vad som skrivs i media känner sig så pass säker att den utan problem kan tillåta kritik av denna mångkultur, detta skall vi lägga på minnet."

www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1126


Den som har lust kan ju gå vidare och jämföra det ifrågaavarande inlägget i DN med vad som sägs om saken på:

www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1126

Detta inläggs benämning är:
"ÄNNU EN SÄKERHETSVENTIL ÖPPNAD"

Ur detta inlägg framkommer i synnerhet följande som värt att märka:

" ... Det är en förvånansvärt sanningsenlig artikel och ett tydligt tecken på att det nationella motståndet röner framgångar i vårt land – men för den sakens skull inget att bli överentusiastisk eftersom artikeln har en baksida många verkar förbisett. ... " ...

" ... Artikeln är intressant och väl värd att skriva ut eller hänvisa dem som ännu inte förstått hur saker och ting, till viss del, ligger till. Till viss del skriver jag, eftersom Sandelin över huvud taget inte nämner något annat än ekonomiska frågor i samband med det mångkulturella samhället. ..."


" ...Nåväl, frågan vi kan ställa oss är, varför släpper DN igenom denna artikel just nu? ... " ...

" ...Det är vare sig första eller sista gången någon likt Gunnar Sandelin kommer att skriva i riksmedia eller uttala sig i TV, så att detta vore något unikt kan vi glömma. ..."

" ...Summa summarum kan vi konstatera att vi kan använda denna DN-artikel till vår fördel, men att den lämnar mycket att önska. ...

"Vi kan heller inte luta oss tillbaka och säga att det från och med nu kommer att vara en dans på rosor, snarare tvärt om. En orsak till detta är att den kraft som faktiskt kontrollerar vad som skrivs i media känner sig så pass säker att den utan problem kan tillåta kritik av denna mångkultur, detta skall vi lägga på minnet. ... "

" ...Så, det är inte idel jubel och glädje på grund av en folkförrädares kritiska artikel (och jag säger förrädare eftersom han faktiskt är för det mångkulturella samhället). Nej, vi får fortsätta att gneta på som vanligt men nu med ännu ett litet argument att hänvisa till när vi möter en mångkulturtroende. ..."

Spitfire sa...

Ja, hur kunde han få detta publicerat!

Kan det kanske ha något samband med att det statliga presstödet till DN upphör den 1 juli 2008...?

Vilket i praktiken innebär att, regeringen inte längre betalar för publicerade lögner och tillrätalagd desinformation.

Anonym sa...

Självklart äger judar massmedian i Sveige, liksom övriga västvärlden.
Om det inte är Bonniers så är det MTG. MTG ägs av Kinnevik som i sin tur ägs av den judiske bilderbergaren Per G. Gyllenhammar. Dom tidningar som inte ingår i Bonniers eller MTG är Aftonbladet och Svenska Dagladet. Men Aftonbladets chefredaktör är judinnan Helle Klein. SVD ägs av juden Raoul Grünthal, som tidigare var chef för TT. Nu har Bonniers med hjälp av hemliga EU-kontakter lyckats reducera 3/4 av SVDs presstöd i sin jakt efter monopol på tidningsmarknaden. Blir dom av med SVD, så har dom bara Kleins Aftonbladet och Gyllenhammars (genom Kinnevik ägda) Metro kvar på marknaden som dom inte äger. Även i TT så har juden Raoul Grünthal (genom SVD) och Bonniers tidningar majoriteten av aktierna.

Vi vet också vad som hände med Mana när dom råkade "gå över gränsen" mellan Israelkritik och antisemitism. Genast blev det ett jävla liv om presstödet skulle ryka. Dock tyckte sionisterna att tidningen kunde hållas till sist, då den ändå, efter att Gringo lagt ner, var multi-kulti propaganda av sällsynt art som gynnade deras intressen. Annars kan vi lätt konstatera att det inte kan ha handlat om någon "antisemitism" eftersom det i så fall varit "hets mot folkgrupp".

Svensk massmedia skulle aldrig drömma om att ta upp den judiska dominansen i trafficking, hur Israel säljer palestiniernas organ, att majoriteten av Israelerna vill ha etnisk rensning, hur judar dominerar vapenhandeln och ectasyhandeln, hur Israelisk massmedia beskriver icke-judar som dumma djur, Israels kopplingar till 9/11 osv.