07 maj, 2008

Högförräderi och upprop

UPPDATERAD
Nyligen anmälde Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, statsminister Fredrik Reinfeldt för högförräderi. Ett mycket gott initiativ. Det är enligt brottsbalken olagligt att ge ledningen av landet till främmande makt, något som statsministern i praktiken gjorde när han skrev under EU:s nya grundlag, det s.k. Lissabonfördraget den 13 december 2007. Om brottet anses mycket allvarligt kan det ge upp till livstids fängelse, det vill säga i praktiken en runda strax över en kafferast lång.


Mer specifikt hittas lagen i brottsbalken, 19:e kapitlet:
19 kap. Om brott mot rikets säkerhet

1 § Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.


Fria Nyheter har nu startat en namninsamling mot det s.k. Lissabonfördraget. Precis som vid andra namninsamlingar kan man tycka att det inte leder nån vart, men i praktiken är det ingen stor uppoffring att skriva under om man ser till den potentiella utdelningen av uppropet.

Vi kräver folkomröstning angående Lissabonfördraget!
EU:s statschefer samlades den 18 oktober 2007 i Lissabon och enades om ett gemensamt förslag till nytt fördrag för den Europeiska Unionen. En gemensam författning för EU:s 27 medlemsländer. En grundlag som står över författningen i varje enskilt land.Trots att förslaget har en enorm påverkan på medborgarna vill makthavarna i EU till varje pris förhindra en folkomröstning om fördraget.


EU-topparna vill åstadkomma ett Europas Förenta stater – varje steg i den riktningen innebär sämre villkor för folket och krympande nationell suveränitet och självständighet. Lissabonfördraget kommer att inskränka demokratin för folket. EU-ledarna gör allt för att tona ner vilka graverande förändringar i politiken de förbereder bakom folkets rygg. De är medvetna om att en folkomröstning skulle bli ett nej. Därför vill de driva igenom fördraget utan att folket får ta ställning. Men detta måste förhindras genom starkt folkligt motstånd.


Vi vill ta ställning till vår framtid - därför kräver vi folkomröstning om Lissabonfördraget!Skriv under du också.

5 kommentarer:

Niclas Carlsen sa...

Tjena Weine!
Jag är på jakt efter den exakta paragrafen från grundlagen där det står om förräderi. Du har möjligtvis inte den?

Weine Berg sa...

Japp, jag har nu uppdaterat artikeln med detta. Det var i brottsbalken denna paragraf fanns, inte grundlagen som jag felaktigt skrev.

Anonym sa...

En MYCKET bra upptagning från EU-parlamentet där bl.a. Nigel Farage håller ett brandtal mot Lissabonfördraget. Retorik på högsta nivå; se den (speciellt första 2 minuterna): http://www.youtube.com/watch?v=pw7XwexR2ec

Niclas Carlsen sa...

Nu vet jag att SDU redan har gjort det som du nämner, men vore det inte bra att fler personer polisanmäler Reinfeldt också? Det kommer troligen inte leda någonvart men ju fler som gör det ju bättre?

Niclas Carlsen sa...

Jag funderar faktiskt på allvar att anmäla Reinfeldt också. Det kanske är överflödigt i med att SDU har gjort det redan men jag känner faktiskt för att göra det. Alla borde egentligen göra det. Gå till polisen och anmäl landsförrädarkräket!