22 oktober, 2008

Brev till DO av Rakryggadläsare

Diskrimineringsombudsmannen (DO),

Genom detta mitt brev vill jag, till följd av min kränkta svenska etnicitet, anmäla till DO Malmö Kommun, samt ansvariga vid badanläggningen "Aq-va-kul". Jag känner mig oerhört grovt kränkt; inte bara som etnisk svensk, utan också i egenskap av kvinna med kristen tillhörighet och trosuppfattning.Detta till följd av att mina besök i badanläggningen ”Aq-va-kul”, inte längre kan genomföras tillfredsställande som planerat. Mitt senaste besök präglades av både rädsla, avsky, ogillande och äckel… jag mådde helt enkelt illa och ville kräkas då jag gick hem.Anledningen är de arabiska invandrargängen som gör situationen outhärdlig. Man skriker och gapar på sitt vulgära tungomål, vilket ger mig mycket obehagliga rysningar över kroppen till följd av extremt negativa associationer. Över huvud taget tar dessa muslimer oerhört stor plats… de kräver hela tiden större och större utrymme. Och som man även frikostigt utökar och lägger under sig. Detta beteende är synnerligen kränkande för en etnisk svensk i sitt eget fosterland. Dessutom kan man som kvinna inte sätta sig ner i bubbelpolen i lugn och ro, utan att det genast samlas en flock oönskade, dreglande muslimska män runt omkring. Jag känner mig praktiskt taget våldtagen genom deras blodsprängda, fula ögon… Man står helt enkelt inte ut.


Jag fylls av äckel över detta primitiva, respektlösa beteende. Därför vägrar jag i fortsättningen att besöka ”Aq-va-kul”. Det är en stor bedrövelse att vi skall behöva leva under dessa medeltida premisser i mitt land.Detta relaterade och vidriga beteende träffar man snart på överallt vart man än rör sig i Malmö; det är inte bara förolämpande utan även en grotesk och direkt motbjudande sexuell kränkning av den personliga integriteten.Samtidigt undrar jag för vem denna badanläggning egentligen är byggt! Är det för oss svenskar - som han finansierat hela projektet med våra skattepengar, eller är det för den växande skaran lågt stående primitiva araber/muslimer i Malmö?


I egenskap av etnisk, svensk kvinna kräver jag att DO tar upp denna händelse och driver igenom ett ordentligt skadestånd för min räkning. Exempelvis tilldömdes de muslimska damerna i Kärra badhus, utanför Göteborg, 20 000 kronor vardera för att ha blivit kränkta. Det var visst oerhört kränkande att de ombads klä sig anständigt, eller med andra ord: efter gällande regler. Detta bör ju kunna fungera någorlunda som prejudikat då man tar upp mitt fall.


Det står naturligtvis utom allt rimligt tvivel att, även jag som etnisk svensk kvinna, precis som muslimska kvinnor, kan känna mig kränkt i ett svensk badhus! Eller hur? Jag anser dock att jag är värd - och kan räkna med - ett avsevärt högre kränkningsarvode, då jag som kristen blir kränkt i mitt eget fosterland. Dessutom i ett klart diskriminerande syfte, med tydlig och uppenbart vulgär sexuell anspelning. Och detta är mycket, mycket kränkande för en etniskt svensk kristen kvinna, med utpräglat kristen livsåskådning..


Det ingår nämligen inte i min religionstillhörighet - eller trosuppfattning - att bli nedvärderad som kvinna, och dreglande bli betraktad av muslimska män, klassad som ett allmänt sexobjekt med vilket man kan tillåta sig att göra vad som helst. Detta är oerhört KRÄNKANDE!

Rakryggadläsare

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hm vad sorgligt bittra människor är ibland. Om man lägger en viss kritisk hållning i sin läsning så är det för mig orimligt att med en så uttalad och fin kristen hållning dra folkgrupper så lätt över en kam. Visst finns det problem många av dem som kommer hit har ju faktiskt flytt från någonting. Det är många trasiga människor. Min åsikt är att vi inte hjälper dessa som finns i vårat land nog. Politiken har misslyckats med integration och vård för att passa in och fungera i vårat sammhälle. Men att påstå att sexualisering av kvinnan skulle vara förbehållet några folkgrupper är dummheter. Hur många gånger har man inte sett kränkningar och svineri från helt svenska män. idioter finns tyvär överallt. Vi är överens om en sak någonting måste man ändra / förbätttre. Men alla i Sverige måste börja visa mer respekt för människovärde, infödd eller invandrad.

Anonym sa...

"jag känner mig praktiskt tagen våldtagen av deras blodsprängda ögon"? Nej de här var ingen intressant läsning direkt. Nog måste det finnas bättre exempel på rasism-mot-svenskar än detta?

// Foffe

Mr.Mr sa...

Jag hatar såna som dig Annonym. Vägrar fatta att invandrare är och har en helt annan syn och uppfattning om saker och ting. Vägrar anpassa sig och beter sig som svin. Du vill lägga massa pengar på att försöka "bota" dom istället för att fatta att idioterna måste ut och de som sköter sig får stanna.

Att bo i Sverige ska inte vara en rättighet för en invandrare utan ett privilegium. Något att uppskatta och ta vara på.

Jag vet tillräckligt efter att ha haft flickvän i en av de sämsta invandrarförorterna för att veta exakt hur invandrare är och tänker. Det stämmer in på varenda fördom som finns..

Anonym sa...

Riksdagspartierna håller på att utrota det svenska folket med svenskmordsinvandring, stoppa vansinnet!

Anonym sa...

"Hm vad sorgligt bittra människor är ibland ............... " SADES I TIDIGARE INLÄGG AV OKÄND.


Begrip följande: främmande utländska män är inte svenska män, eller svenskar, överhuvudtaget OCH DE KAN ALDRIG BLI DET HELLER. Denna begränsning gäller främmande utländska kvinnor likaså. Oaktat detta kan de främmande utlänningarna SAKLIGT SETT HA SÖKT OCH BEVILJATS rättslig ställning som medborgare i Sverige.


Lägg därtill följande insikt:

Människovärdet varken följer med eller uppkommer med eller förloras genom tillhörighet till folkslag eller fosterland. På samma sätt gäller det att en inhemsk befolknings rätt att leva i sitt fosterland utan kränkningar från främmande utlänningar varken följer med eller uppkommer med eller förloras genom tillhörighet till folkslag eller fosterland: Det vill säga att svenskar som känner sig kränkta på det ifrågavarande sättet eller på annat sätt som inhemsk befolkning INTE ÄR UNDANTAGNA FRÅN DENNA RÄTT TILL FRID. DE SKALL SÅLEDES KRÄVA UPPRÄTTELSE OCH ATT VEDERSAKARNA STÄLLS TILL ANSVAR. I ETT SUNT FOSTERLAND BEHÖVER DETTA INTE IFRÅGASÄTTAS!

SVERIGE ÄR IDAG EMELLERTID ETT SJUKT FOSTERLAND OCH INTE LÄNGRE NÅGOT SAMHÄLLE EMEDAN GEMENSAMHETEN INOM DET SAMMANHÅLLNA SVENSKA FOLKET ÄR UPPLÖST. DÄRAV DE FEGA OCH USLA MÄNNISKOR AV SVENSK HÄRKOMST SOM FÖRFALLIT TILL LYCKSSÖKANDE FOLKFÖRÄDARE OCH FEGA MEDLÖPARE I DET FÖR FULLT PÅGÅENDE UTPLÅNANDET AV DE NORDISKA GERMANSKA FOLKEN. DESSA NIDINGAR UTNYTTJAR GENOM SINA SAMMANSLUTNINGAR OCH KRETSAR SÅLUNDA DE INTRÄNGANDE FRÄMMANDE UTLÄNNINGARNA FÖR SINA KRETSARS ILLRÅDIGA AVSIKTER OCH EGENNYTTIGA FÖRBINDELSER MED EN ÄN MER FRÄMMANDE, ILLASINAND VÄRLDSMAKT.

VAD LYCKSÖKARE BLAND DE FRÄMMANDE UTLÄNNINGARNA BETRÄFFAR SÅ OMFATTAR INTE ALLA UTLÄNNINGAR DENNA EGENSKAP, MEN ÅTSKILLIGA GÖR DET LIKA FULLT.

EMELLERTID BÄR MASSINVANDRINGEN SOM HELHET DE SVENSKA OCH ÖVRIGA NORDISKA GERMANSKA FOLKEN RAKT ÅT HELVETE OCH TYDLIGARE KAN MAN INTE UTTRYCKA DET !!!


Hälsar Er Theudanoz

Anonym sa...

Så jag blir hatad pga av min åsikt ? Aj fan. Förövrigt är jag varken "annonym" eller anonym det står Foffe längst ner efter det jag skrivit. Men du läste antagligen bara första raden på mitt inlägg och avfärda mej sedan som idiot.
Fram för diskution och stämpla mej varken som rasist eller hata mej för att jag inte tycker samma som dig "mr mr"
Och nej jag kan nog se bättre exempel på rasism-mot-svenskar.

// Foffe <--- ser du det nu?

Anonym sa...

öh Foffe han menade den som skrivit första inlägget troligen.

mvh

Patrik

World traveller sa...

Till "Anonym" som skrev foersta inlaegget: Den insaendaren beskrev till punkt och pricka beteendet hos de flesta muslimska maen. Baade hos de "ungdoms"gaeng man traeffar paa hae i Sverige och hos de flesta muslimer i de laender jag har arbetat i de senaste 6 aaren, Kosovo, Irak, Kuwait och numera Afghanistan (Afghanistan aer lite baettre aen de oevriga). Sen finns det givetvis bra folk daer ocksaa som vet hur man ska uppfoera sig, baade mot kvinnor och maen. Men att vaesterlaendska kvinnor kan kaenna sig aecklade foerstaar jag helt och fullt.

Nisse Hult sa...

World traveller:

Skriv a, a och o istf aa, ae och oe om du inte har möjlighet att skriva å, ä och ö!