20 oktober, 2008

Kriminella exponeras äntligen!

Rakryggad exponerar tidvis kriminella som fulmedia skyddar. Detta är dock inte bloggens huvudsyfte och det är därför glädjande att se att ett flertal andra initiativ tagits för att visa upp de hot som finns mot medborgarna.

Fria Nyheter har funnits ett tag nu och växer ännu så det knakar. På Fria Nyheter kan man ofta få brottslingars identitet och foto samt information som hålls hemligt av medieföretagen. Nu finns även två andra sidor som specialiserar sig på att få ut sanningen om brottsligheten till allmänheten. Den ena heter Kriminellt och kan besökas här. Den andra heter Sexoffender och inriktar sig på s.k. sexbrottslingar. Denna sida hittar du här.

Tills internet ”regleras” kommer sådana här initiativ som irriterar makten att blomma upp både här och där. Framtiden ser på denna front ljus ut. Låt oss alla sprida informationen – informationen ska vara fri.

3 kommentarer:

Anonym sa...

13% våldtäktsuppklaringar i Sverige


Man får inte heller glömma att det står luthersk evagelisk tro i grundlagen, su=
och luther skrev judekritisk bok om att judarna var giriga och roffarmentalitet mm.
Och man ser empiri även idag.
Sen staten Israel är även jag kritisk till. Bättre dom får en ö i västindien tex.

Anonym sa...

bättre sätta muslimerna på den Ö!
men det får väl bli australien om alla dom ska få plats..

Hmmm sa...

Hej Weine...

Allas vår vän Fröken Sverige är kränkt! Åtminstone jag tolkar det på detta sätt.
Fröken Sverige har haft mycket obehagliga upplevelser på badhuset "Aq-va-kul" i Malmö.

Därför tycker jag att, med stöd av lite civilkurage, det vore lämpligt att anmäla detta både etniska och religiösa övergrepp på en kristen kvinna till DO.
I synnerhet som övergreppet skedde i ett svenskt badhus...

...och då DO - enligt egen utsago - skall verka för följande: ...
”DO är en statlig myndighet. DO ska verka för att diskriminering som har samband med etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inte förekommer i det svenska samhället.”

Brevet finns här; jag har valt att skriva brevet i första person singularis. Detta för den praktiska uttrycksformens skull. Det är alltså undertecknad som skrivet brevet, INTE Fröken Sverige.

(Om det finns utrymme kanske det går att lägga upp brevet på sidan, med tydlig adress till DO.)


Diskrimineringsombudsmannen (DO),

Genom detta mitt brev vill jag, till följd av min kränkta svenska etnicitet, anmäla till DO Malmö Kommun, samt ansvariga vid badanläggningen "Aq-va-kul".
Jag känner mig oerhört grovt kränkt; inte bara som etnisk svensk, utan också i egenskap av kvinna med kristen tillhörighet och trosuppfattning.

Detta till följd av att mina besök i badanläggningen ”Aq-va-kul”, inte längre kan genomföras tillfredsställande som planerat. Mitt senaste besök präglades av både rädsla, avsky, ogillande och äckel… jag mådde helt enkelt illa och ville kräkas då jag gick hem.

Anledningen är de arabiska invandrargängen som gör situationen outhärdlig. Man skriker och gapar på sitt vulgära tungomål, vilket ger mig mycket obehagliga rysningar över kroppen till följd av extremt negativa associationer. Över huvud taget tar dessa muslimer oerhört stor plats… de kräver hela tiden större och större utrymme. Och som man även frikostigt utökar och lägger under sig. Detta beteende är synnerligen kränkande för en etnisk svensk i sitt eget fosterland.
Dessutom kan man som kvinna inte sätta sig ner i bubbelpolen i lugn och ro, utan att det genast samlas en flock oönskade, dreglande muslimska män runt omkring. Jag känner mig praktiskt taget våldtagen genom deras blodsprängda, fula ögon… Man står helt enkelt inte ut. Jag fylls av äckel över detta primitiva, respektlösa beteende. Därför vägrar jag i fortsättningen att besöka ”Aq-va-kul”. Det är en stor bedrövelse att vi skall behöva leva under dessa medeltida premisser i mitt land.
Detta relaterade och vidriga beteende träffar man snart på överallt vart man än rör sig i Malmö; det är inte bara förolämpande utan även en grotesk och direkt motbjudande sexuell kränkning av den personliga integriteten.

Samtidigt undrar jag för vem denna badanläggning egentligen är byggt! Är det för oss svenskar - som han finansierat hela projektet med våra skattepengar, eller är det för den växande skaran lågt stående primitiva araber/muslimer i Malmö?
I egenskap av etnisk, svensk kvinna kräver jag att DO tar upp denna händelse och driver igenom ett ordentligt skadestånd för min räkning. Exempelvis tilldömdes de muslimska damerna i Kärra badhus, utanför Göteborg, 20 000 kronor vardera för att ha blivit kränkta. Det var visst oerhört kränkande att de ombads klä sig anständigt, eller med andra ord: efter gällande regler. Detta bör ju kunna fungera någorlunda som prejudikat då man tar upp mitt fall.

Det står naturligtvis utom allt rimligt tvivel att, även jag som etnisk svensk kvinna, precis som muslimska kvinnor, kan känna mig kränkt i ett svensk badhus! Eller hur?
Jag anser dock att jag är värd - och kan räkna med - ett avsevärt högre kränkningsarvode, då jag som kristen blir kränkt i mitt eget fosterland.
Dessutom i ett klart diskriminerande syfte, med tydlig och uppenbart vulgär sexuell anspelning. Och detta är mycket, mycket kränkande för en etniskt svensk kristen kvinna, med utpräglat kristen livsåskådning..

Det ingår nämligen inte i min religionstillhörighet - eller trosuppfattning - att bli nedvärderad som kvinna, och dreglande bli betraktad av muslimska män, klassad som ett allmänt sexobjekt med vilket man kan tillåta sig att göra vad som helst. Detta är oerhört KRÄNKANDE!