02 februari, 2009

Efterfrågade statistik – blev hotad med åtal

UPPDATERAD
En Rakryggadläsare fann sig nyfiken på hur det står till med våldtäkterna som florerade lokalt. Därför ringde han polisen på orten [Södertälje] och ställde några frågor. Han berättar:

”- Jag presenterade mig, ställde frågan om hur många gängvåldtäkter som skett i Nykvarn de senaste tio åren och om de i sådana fall var fler än de i Södertälje? Om så var fallet, hade de ett etnisk motiv där man gav sig på flickor av annan etnicitet än sej själva? Och om SÅ var fallet, var fallen där svenskar var förövare fler än där förövare av utländsk härkomst förekom?”

Polisen i andra änden brusade upp och förklarade mycket noga att rakryggadläsaren ”var farligt nära att bli anmäld för hets mot folkgrupp”. Varför då, undrade uppringaren, som inte kunde förstå vari hetsen låg. Han hade ju bara efterfrågat statistik. När han frågade efter poliskonstapelns namn slängde denne på luren.

Enligt Rakryggads begränsade juridiska kunskaper är det inte förbjudet att efterfråga statistik – ännu. Fast å andra sidan, om man kan förbjuda åsikter kan man säkert förbjuda statistik. Rakryggad följer avvecklingen.

30 kommentarer:

eklanda sa...

snart går det inte att ringa till polisen, även till denna instans lär det behövas tolkar för svenskar.

Rakryggad Ifrågasättare sa...

Jaha, tänker rakryggadläsaren nöja sig med detta...? Eller kommer han att agera vidare i ärendet...?

Om detta är alldeles sant som artikeln beskriver, är det utomordentligt allvarligt. Detta är ett fall som genast bör komma EU-domstolen till kännedom.
Då det är ett klart bevis på det som rakryggad.nu länge hävdat. Korruption på hög nivå, där även polisen är inblandad.

Det ser verkligen illa ut för Sverige...

Direktiven från de politiskt tillsatta polischeferna luktar "bakom järnridån" lång, lång väg.

Rakryggad Ifrågasättare sa...

Låt mig få återkomma i det här ärendet och påpeka en viktig sak.

Först och främst: anmäl polisstationen kollektivt (då statstjänstemannen inte vågade framträda med namn, utan lade på luren) till justitieombudsmannen (JO).

Det är dessutom vid ett tillfälle som detta, som alla Rakryggad-läsare har chans att visa att man menar allvar med att vilja bidra till en förändring... och verkligen göra en insats.

Detta förutsatt att aktuelle läsare ger oss mer detaljerad information: sedan ringer alla som läser Rakryggad till polisstationen och frågar efter precis samma statistik och uppgifter!

Det är så som vi måste börja agera. En masse...

Nå, vilken polisstation handlar det nu om...?

Sedan rapporterar alla läsare som ringt, och berättar här på bloggen vad polisen sade. Och om man fortfarande är beredd att hävda om den som ringer och begär in statistik "är farligt nära att bli anmäld för hets mot folkgrupp".

Kom nu igen och visa lite rakryggade takter...bloggläsare och kommentatorer... Det är ett utmärkt ypperligt tillfälle att agera konstruktivt!

Inte skall vi väl svälja sådant kvalificerat skitprat från en usel statstjänare i polisuniform. Värre Kalle Anka-fasoner får man sannerligen leta efter!

Anonym sa...

Där ser man, det allra minsta lilla är hets mot folkgrupp.
Omvänt då? Vi lever dagligen 24/7 med hets mot oss ursvenskar.
Ja jag säger ursvenskar, för det är inte vi som kommit nyligen och ställer till det för oss och vårat land, som politikerna och E.U. ger bort.

Heinrich

Peter B sa...

Det borde vara väl så anmälningsbart från polisens sida, offentlighetsprincipen gäller i en hel del handlingar. Det är ju bra att få klarhet i om det även i polisens handlingar gäller locket på och i så fall vem som har bestämt detta.

Bara anmäl....

Larsson sa...

Fler av oss borde ställa såna här frågor till politiker och myndigheter.
Nånstans måste det vara olagligt att mörka offentliga brottsuppgifter vad det gäller statistik ect.

Jag undrar hur stor del av dom där 40miljarderna i integrationskostnader som går till brottsmålsutredningar tex.

Steen sa...

ja, man forsåtr jo polisen. I Danmark og Norge har aviser skrevet at den etniske andel ligger mellem 65 og 75 %. Den er knappast lavere i Sverige.

Anonym sa...

har funderat lite på det där :hets mot folkgrupp. vilken folkgrupp syftar dom på ? är det någon speciell folkgrupp? eftersom vi "svenskar" tydligen inte är någon folkgrupp så undrar jag hur man blir klassad som en folkgrupp ???

mvh/Robert

Steen sa...

lite källoor från dansk Infomedia här. + 40 % up till 76 %
-----------------------------B.T. | 16.03.2002 | 1._SEKTION | Side 11 | 493 ord | artikel-id: AY337574

Minister rystet over voldtægtstal
Af Erik Holstein
»Tallene er rimeligt skræmmede. Men vi har åbenbart at gøre med folk, der ikke har den respekt for kvinder, de fleste tager som en selvfølge i Danmark. Det er overhovedet ikke til at leve med.« Så skarp er reaktionen fra justitsminister Lene Espersen (K), efter nye tal fra politidirektøren i København om domme for voldtægt i 2001. Tallene viser, at 13 ud af 17 dømte voldtægtsforbydere er gerningsmænd med anden etnisk baggrund. Det giver en andel på 76 pct., altså langt over, hvad man statistisk skulle forvente ud fra de etniske gruppers andel af befolkningen.
Det skal her understreges, at der er tale om små tal, der kan skifte meget år for år. Således kan tallene for 2002 komme til at se væsentligt anderledes ud, såfremt alle de - danske - mistænkte i massevoldtægtssagen under en julefrokost på Nørrebro bliver dømt. Ikke desto mindre udgør den etniske overrepræsentation i voldtægtssager en klar tendens. Således viste også en undersøgelse fra kriminologen Flemming Balvig i 1998, at der helt tilbage i begyndelsen af 90erne var tale om uforholdsmæssigt mange voldtægter begået af personer med anden etnisk baggrund. En tendens, der ifølge de seneste tal fra København er markant forstærket.


B.T. | 31.07.2004 | 1 Sek


tion | Side 7 | 396 ord | artikel-id: e023b416
Kriminelle indvandrere : Indvandrere begår hver tredje voldtægt
Af ANDREAS KARKER
Mere end hver tredje voldtægt her i landet begås af en indvandrer eller en andengenerations indvandrer.
Ud af de voldtægtsdomme, der blev afsagt i 2002, var næsten 40 pct. af de dømte indvandrere eller efterkommere.
Det oplyser justitsminister Lene Espersen (K) i et svar til Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.
Tallet bliver endnu mere voldsomt, når man sætter det i relation til, at indvandrere og efterkommere kun udgør otte pct. af den samlede befolkning i Danmark.
Det svarer groft sagt til, at der er fem gange så mange voldtægtsmænd blandt indvandrere som blandt den øvrige befolkning.
I alt faldt der i 2002 dom i 63 voldtægtssager. Heraf var 20 begået af indvandrere , det svarer til 31,7 pct., og fem var begået af efterkommere, det svarer til 7,9 pct.
Af tallene, der stammer fra Danmarks Statistik, fremgår det ikke detaljeret hvilke oprindelseslande, indvandrerne kommer fra. Men det fremgår, at af de 25 voldtægter blev 12 begået af mænd fra europæiske lande udenfor EU, syv af mænd fra Asien og seks af mænd fra Afrika. Ingen blev begået af mænd fra EU eller Amerika.
Kriminaliteten er i det hele taget lavest blandt folk fra EU-lande og dobbelt så høj hos personer fra det øvrige Europa, især Jugoslavien og Tyrkiet. Desuden ligger folk fra Afrika og Asien højt i kriminalitetsstatistikkerne. Lande i Asien er dog meget forskelligt repræsenteret - folk fra Libanon og Iran er næsten dobbelt så kriminelle som folk fra Vietnam, viser tallene fra Danmarks Statistik.
De yngste er de værste
Kriminalitetsstatistikken viser også generelt, at de kriminelle indvandrere er yngre end kriminelle i almindelighed. Indvandrere under 19 og efterkommere under 29 er betydeligt mere kriminelle end de ældre indvandrere .
Justitsminister Lene Espersen oplyser i sit svar til Peter Skaarup, at bl.a. mere nærpoliti skal dæmme op for kriminalitet blandt unge indvandrere , gadebander og voldtægter:
»Der skal sættes hårdt ind overfor gadebanders kriminalitet og de stærkt forråede unge, der spreder utryghed. En række af landets storbyer har gennem de senere år måttet konstatere stadig stigende problemer i visse beboelsesområder særligt med en stor koncentration af unge med en anden etnisk baggrund end dansk.
Nærpolitiindsatsen skal derfor styrkes i områderne, bl.a. i aften- og nattetimerne, således at politiet har mulighed for at følge disse grupper af unge. Desuden skal det præventive arbejde udbygges, og medarbejderne skal tilbydes uddannelse i kulturforståelse og konflikthåndtering,« lyder det fra Lene Espersen.
karker@bt.dk

Anonym sa...

"Polisen i andra änden brusade upp och förklarade mycket noga att rakryggadläsaren ”var farligt nära att bli anmäld för hets mot folkgrupp”.

Detta visar på hur mångkulturen inte kan ifrågasättas á la förintelsen. Slående likheter då en kritiker eller som i ovanstående fall, en frågeställare omgående utmålas som rasist och främlingsfientlig.

Vad man än frågar om angående mångkulturen, så hänger "rasistoket" direkt på axlarna. TVI!

Larsson sa...

Lägg ut vilken polisstation det handlar om och telefon nr så ska ni nog se att fler kommer ringa och ställa frågan och polismyndigheten kommer bli tvungen att ta tag i frågan.

Blir många utredningar om hets mot ospecificerad folkgrupp hehe.
Men om det går till utredning så kanske det framkommer vilken folkgrupp man "hetsade".

Personligen tycker jag araber är j-t hetsiga så jag gissar nog på dom.

Anonym sa...

Enkelt, man börjar ju givetvis samtalet med en fråga.. Vem är det jag talar med?
Det skulle väl mycket till om inte tjänstemannen/kvinnan i andra ändan inte svarar, man har väl rätt att veta vem man har att göra med i polisiära frågor eller?

Anonym sa...

ANGÅENDE BEMÖTANDEN SOM "RESER FÖRBUD" MOT ATT EFTERFRÅGA STATISTIK

Bland tidigare svenska regeringars propositioner (Reg prop), direktiv (Dir)och författningar (SFS) återfinns i synnerhet vissa vilka varit av särskild betydelse i sammanhang med avsikten att kuva oss svenskar medelst att med tvång, straff och massinvandring beröva oss såsom folk vår gemensamhet, vårt land, vatten och luftrum jämte våra egna medel att underhålla, försörja och försvara oss. De propositioner, direktiv och författningar som sålunda åsyftas är främst följande:

* Reg prop 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik

* SFS 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlag

* Reg prop 1997/98:16 Sverige framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik

* Dir 2002:11 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning


Om 'Reg prop 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik' bör nedan framställda upprepningar ur den nämnda propositionen framhållas ( källa: http://www.jormas-sd-blogg.blogspot.com/2007/11/sd-landskrona.html ).

Anmärkning: Denna s-proposition torpederades emellertid enligt uppgift av den regering som tillträdde efter den borgerliga valsegern 1991 - med moderaten Carl Bildt som statsminister och folkpartisten Birgit Friggebo som invandringsminister.


Upprepningar ur den nämnda propositionen, 'Reg prop 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik':

" "...varje land har ett ansvar för sina egna medborgare"

"Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt."

"Klarare distinktion bör göras mellan dem som bör ha en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige och övriga immigrationssökande."

"En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättslig skydd."

"Sverige bör utveckla och föra en aktiv flykting- och immigrationspolitik, som utifrån ett helhetstänkande och en humanitär grundsyn tar sikte på att dels undanröja eller lindra orsaker bakom flykt och påtvingad migration, dels skapa ett system för regleringen av invandringen som bättre än det nuvarande ger rätten att stanna i vårt land till dem som bäst behöver det." "


Vidare framhålls följande om 'Reg prop 1990/91:195'. i samma
källa: http://www.jormas-sd-blogg.blogspot.com/2007/11/sd-landskrona.html

"Med "helhetstänkande" avsågs, två moment:

1. Flykting- och migrationströmmar ska i möjligaste mån förebyggas, genom att åtgärda deras orsaker.

2. Där flyktingströmmar ändå uppstår ska man i första hand hjälpa på plats, då detta är mest kostnadseffektivt, 1) samtidigt som det underlättar ett återvändande. 2)

Propositionen vill också värna asylinstitutionen, genom att motverka missbruk av den. Asyl skulle ges åt politiskt förföljda, inte åt andra. Den försökte få asylinstitutionen att fylla den funktion som den kommit till för att fylla.

Denna s-proposition torpederades dock av den regering som tillträdde efter den borgerliga valsegern 1991 - med moderaten Carl Bildt som statsminister och folkpartisten Birgit Friggebo som invandringsminister. Skadorna av detta är nu omöjliga att reparera.".

Senare tycks Socialdemokraternas offentliga hållning i fråga om massinvandringen till Sverige ha skiftat till motsatsen till deras ifrågavarande 'Reg prop 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik', såsom det märks i fråga om Socialdemokraternas 'Reg prop 1997/98:16 Sverige framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik'. DET ÄR AV STOR BETYDENHET ATT SÖKA SANNINGEN I FRÅGA OM VAD SOM ORSAKADE DETTA OFFENTLIGA SKIFTE!

Moderaten Carl Bildt var tidigare ledamot av den så kallade 'Grundlagsutredningen', men numera står han inte med bland de ledamöter som är förtecknade på 'Grundlagsutredningens' hemsida. Förutom olika riksdagsmän finns också vissa andra ledamöter av 'Grundlagsutredningen', såsom Daniel Tarschys, professor; Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident; och, Sakkunnig
Henrik Jermsten, regeringsråd. 'Grundlagsutredningen' förfäktade inledningsvis genom uttalanden av Lars Engqvist, ordförande eller jämförligt i utredningen ( och socialdemokratiskt statsråd 1998 – 2004 ) i TV-sända sammanträden, den meningen att utredningens arbete särskilt måste utgå från verksamt deltagande av föreningslivet i utredningens arbete med en förnyad grundlag och att Sverige sålunda måste styras genom att olika minoriteter - folkfåtal - måste ges ett avgörande inflytande i frågor som är särskilt viktiga för dem även i fall då majoriteten - folkflertalet – i Sverige som helhet är av en annan mening än sådana folkfåtal. Vidare uttalade Lars Engqvist vid 'Grundlagsutredningens' tidiga, Tv-sända sammanträden den meningen att föreningslivet var en särskilt viktig deltagare som företrädare för olika sådana folkfåtal, ( Källa: Tv-sändningar från Grundlagsutredningens sammanträden i början av 'Grundlagsutredningens arbete' och därjämte: www.grundlagsutredningen.se/templates/pages/StandardPage____150.aspx ) .


I sammanhang med detta är det värt att fundera över följande uppgift i ett inlägg från 'blågula frågor' jämte övriga uppgifter om 'Bilderberggruppen' i detta inlägg ( källa: http://www.bgf.nu/nr/01/2/bb.html ):

"Bilderberggruppen ... ... Svenska säkra kort brukar vara Percy Barnevik, Marcus Wallenberg och Carl Bildt. På års-mötet 1995, som hölls i schweiziska Bürgenstock, deltog en representant för Sveriges regering, nämligen Ines Uusman, och även kung Carl Gustav. Årsmötet 1996 i Toronto bevistade Mona Sahlin.".


'SFS 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlag' tycks ha varit avsedd att utgöra en samordnad grund för en vidare lagskärpning av ansvaret för och begränsning av möjligheterna till att utan föregående granskning och godkännande visa bildprogram vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Denna grundlag utfärdades 1991-11-14 och var avsedd att träda i kraft 1992-01-01.

''Reg prop 1997/98:16 Sverige framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik' innebar i grunden att 'det mångfaldiga Sverige' utropades och ersatte det svenska samhället och fosterlandet. Med detta följde att alla i Sverige, oavsett tillhörighet till eller ursprung i vare sig det sammanhållna svenska folket, Nordens eller Nordeuropas inhemska folk, oavsett ursprung i olika främmande folkslag och kulturer likaså, skulle ges en likvärdig ställning såsom vore de alla invandrare i Sverige- alltså även svenskarna - i 'det sålunda utropade mångfaldiga Sverige'. Det vill säga att alla måste anpassa sig till 'det mångfaldiga Sverige'. För de inhemska svenskarnas del skulle de för att 'detta mångfaldiga Sverige' skulle kunna förverkligas, enligt propositionen, emedan det egentligen är de och inga andra folk som är svenskarna, bli föremål för missgynnande genom att särskilt invandrare allmänt skulle gynnas på olika sätt, med olika bidrag, medel, förmåner och möjligheter till enskilda eller föreningar och att det jämlikt detta skulle vidtas myndighetsåtgärder under ledning av en nyinrättad myndighet för att med myndighetsutövning och tvingande makt verka för och förverkliga detta styre.


'Dir 2002:11 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning' befallde en mer verkningsfull diskrimineringslagstiftning under förutsättning av den anda och mening som som skulle gälla enligt ''Reg prop 1997/98:16 Sverige framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik'. Innebörden av detta var en avsedd skärpt bestraffning av inhemska svenskar som en angelägenhet för att kuva dem till att godta eller förlika sig med 'det således utropade mångfaldiga Sverige', där det inte längre skulle medges någon egentlig annan betydenhet av att bejaka sin tillhörighet som inhemsk svensk än att de inhemska svenskarna som helhet allmänt i samhället måste avstå från bidrag, medel, förmåner och möjligheter till förmån för invandrare eller jämförliga innevånare som helhet och i allmänhet i Sverige.

En särskild erfarenhet jämförlig med det ursprungliga inlägget här på Rakryggad, med meningen "att det kan uppfattas som förbjudet att efterfråga statistik", är följande:

'Reg prop 1990/91:195 Aktiv flykting-och immigrationspolitik' har tidigare visat sig något mer besvärlig att få tag på än de övriga ovan nämnda handlingarna.

Vid tidigare besök och hörande om 'Reg prop 1990/91:195' med rätt tjänsteman hos Regeringskansliet var bemötandet först vänligt, trevligt och hjälpsamt. Detta var emellertid innan reg.propositionens namn blivit känt för tjänstemannen. Det visade sig till att börja med att denna 'Reg prop' inte kunde tas del av på Regeringskansliet, på grund av att deras prop.arkiv börjar först riksårsmötet 1993/94. Då namnet, 'Aktiv flykting- och immigrationspolitik', emellertid framkom därpå genom vidare sökning, förbyttes tjänstemannens bemötande genast och mycket påtagligt till kylighet, misstänksamhet jämte en nedlåtande och ifrågasättande inställning. Ärendet gällde alltså endast att söka få ta del av 'Reg prop 1990/91:195'. Vidare framkom det att det går att ta del av 'Reg prop 1990/91:195'genom både Riksdagens tryckeri och Riksdagens bibliotek. På tryckeriet krävs det att man beställer propositionen och att man därför uppger namn och adress. På Riksdagens bibliotek kan man få läsa propositionen och mot kopieringsavgift kopiera propositionen själv, sida för sida.

I motsats till innebörden av ovanstående folkförräderi och medlöperi, har vi, de inhemska svenskarna all rätt, att styra och utöva vår rådighet för vårt Sverige, på det att det skall förbli vårt land därför att det är vad vi vill. Det styre som nu har makten är orätt och strider mot vår folkliga rätt och mening. Vi måtte på denna grund med all rätt och anständighet göra anspråk på vårt eget land och vi är inte skyldiga några andra. Skulden har folkförrädarna och medlöparna vilka rest lagen och makten mot oss svenskar här i Sverige, dessa skall i möjlig mån gottgöra invandrare som också de blivit vilseförda genom detta styre.

Anonym sa...

Den här polisen agerade alldeles korrekt,han agerade precis så som man ska göra i en bananmonarki,han agerade såsom man ska göra i ett land där precis alla utom ursprungsinvånarna är ständigt kränkta.Dygnet runt - året om går folk omkring och är kränkta i sverige,det handlar bara om när folk orkar anmäla det,så fort dom orkar - så får dom rätt.

fyfan vilket j-a skämt till land man lever i.

Jag minns när man var liten,runt 10 års åldern i mitten av 80-talet,man såg ständigt poliser spatsera omkring,dom var alltid närvarande,och folk visade vanlig hederlig respekt för gamla och unga på gator och torg.Den respekt som sverige(och norden) var känd för att visa sina medborgare,man kunde lugnt se folk promenera omkring helt tryggt,polisen var ständigt närvarande på ett eller annat sätt,idag har jag,som skulle ge vad som helst för att få den trygga tiden tillbaka - ingen som helst respekt för det svenska rättsväsendet,polisen är ett j-a skämt,i 12 år har jag haft körkort varav 5 år på MC,och då oftast med med varvräknaren på det röda,dom syns aldrig till längre,har aldrig nånsin blivit stoppad en enda gång på 12 år.

Men det är inte det värsta,det värsta är att man aldrig har trott att man skulle bli stoppad heller,man vet hur sällan man ser en polisbil så man behöver inte ens tänka på det,lite som att leva i ett laglöst land,förutom dom gånger man stöter på en invandrare eller en bög då,eller rättare sagt - dom gånger man stöter på en kränkt,det är enda gången man blir påmind om att det finns nån form av rättsväsende i bananmonarkin som kallas sverige.

Homosexuella och invandrare går hand i hand - ständigt är dom kränkta i detta patetiska land.

Nisse sa...

Hur skall man kunna agera mot denne åsiktspolis om man inte får veta var det var?

Ge oss numret och adressen till den lille gestapo-nassen så vi kan ringa och ställa 1000 frågor.

Anonym sa...

Så polisen får ta bort din yttrandefrihet? Suck...

Jag flyttar snart till Holland.

Roger sa...

Man ryser i hela kroppen och undrar vad som händer i landet.

Tandgrisner sa...

Oket från Malmö hänger säkert över poliskåren. I Malmö blev en polis som ifrågasatte de enorma resurser som överförs från svenskar och svenska pensionärer till invanderiet. Det slutade ju med att han blev avskedad. Poliser är rädda om sin inkomst , kanske får de gå från hus och hem om de går emot den officiella linjen. Svartstämplas som varande "rasister" , och finner det omöjligt att få en anställning ?.

wodinaz sa...

Anonym 21:49 Därför att båda sakerna har samma ursprung. Läs t.ex. http://anarko.wordpress.com/2009/01/31/samuel-francis-i-svensk-oversattning-ursprunget-till-rasism/

om ursprunget till och syftet med "rasism"-begreppet.

Jag instämmer med föregående. Ge oss mer detaljer så att vi kan ringa en masse och försöka vidta lämpliga jurdiska åtgärder.

Anonym sa...

är ju så att de vågar inte blotta tanken på att de skulle begära ut statestik och någon annan på stationen skulle få reda på det skulle genast innebära foten för konstapeln,

han trodde säkert att det var tv eller något som ringde och var extra noga med detta.

de poliser jag känner privat har samma åsikter som jag men råkar man träffa dem i tjänsten eller när det är andra folk i närheten så säger de inte ett skit.

Martin Isaksson

carl sa...

kan nån invandrare som undrar samma sak ringa igen till polisen. blir denne då åtalat för hets mot sig själv? många invandrare är trötta på Svenska politiker som inte lyssnar. så SD kommer få deras röster. blir syntax error för PK folket när invandrare vill ha lag och ordning

Anonym sa...

Det måste skapas en möjlighet att föra dokumentation om allt det våld som invandrare utsätter svenskar för, eftersom inte ens polisen vill medge detta. Annars kommer det om tio år, fortfarande debatteras om detta våld finns. Kanske någon slags professionell hemsida(vid sidan av Rakryggad)dit svenskar kan vända sig och berätta om det rasistvåld som de har utsatts för, eller kanske även för att få någon slags politisk eller juridisk vägledning.
Till en början skulle det bara vara en hemsida men kanske senare utvecklas till något mer, likt det svenskfrämjande som tidigare nämnts.
Jag skulle själv gärna tänka mig att bidraga så att det skapas denna möjlighet.

Detta var bara en spontan tanke från mig,kanske någon annan har ett bättre förslag?

d2tnwo

Anonym sa...

Svenska polisen är ynkryggar. Får man säga så? Eller kommer bror flat-löss och hämtar mig?

Skogman.

Anonym sa...

Ge oss telefon address, bild osv pa de polisen, polisstn, som kan har gjort detta sa vi kan fa klarhet i vem som har gjort detta. Det ar tjanstefel och det ska tmf inte tolereras. En exponering av dessa sverigehatare pa riksniva kanske kan gora att de repekterar folks forfragningar nasta gang.

/peter a

KL sa...

Jo, nu vet vi vad ordet "dumsnut" kommer från.

Undrar om inte den omnämnde "dum-snuten" är en av de snutar som medverkar i detta försök att gripa några bankrånare....


http://www.metacafe.com/watch/1024658/stupid_police/

Carl sa...

dags för svenne att bli upplyst
http://www.truthtube.tv/play.php?vid=717

Robin Shadowes sa...

Undrar vem det var som svarade. Finns väl bara två alternativ. Antingen var det Kling eller så var det Klang.

Rakryggad Ifrågasättare sa...

"Svenska polisen är ynkryggar. Får man säga så? Eller kommer bror flat-löss och hämtar mig?
Skogman. 19:02"

Javisst får man säga så! Du kan utan vidare utöka det till: SVENSKARNA är ynkryggar.

Själv börjar jag bli uppriktig sagt djävligt less på att, ta del och läsa kommentarernas alltmer hycklande ordalag. Om vad man "borde göra", "skulle göra", "kan tänkas göra"... dock handlar det oftast mest om infantila fantasier. Barnsligheter. Flera av namnen återkommer ständigt på flera bloggar, i tron att det är någon lekstuga. Och med samma löjliga flams och trams!

Och ni tillhör dem som är kritiska till den förda politiken i landet... Jo, jag tackar jag!
Ni tycks ju nästan göra i byxorna, bara vid tanken på att behöva ta kontakt med, eller anmäla en företeelse till en svensk myndighet.
Nej, er skulle jag aldrig lita en sekund på då det verkligen gällde. Då klarar jag mig säkert mycket bättre på egen hand... Ajöss!

Rakryggad Ifrågasättare sa...

Fortsätt att låta tidningar och myndigheter ha makt över er! Men då får ni också hålla tillgodo med blaskornas snyft- och skitartiklar i likhet med denna! Missa inte kommentarerna...

http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.204555

Samtidigt slipper ni då läsa kommentarer som min, vilken refuserats tre (3) gånger. Den finns dock här att läsa:

"Hellboy... Naturligtvis hade det mest logiska varit att flytta till något annat arabland i regionen; med tanke på språk, kultur, religion... etc. etc. Samt inte minst biljettpriset!
Samtidigt som man förväntar sig att de extremt rika arabländerna i oljebältet kunde ta hand om sina muslimska bröder och systrar...

Men... socialbidragen i Sverige är bland de absolut bästa som går att få. Samtidigt som man är garanterad livstidsförsörjning. Om så hela klanen eller byn får komma till Paradiset Sverige, behöver ingen bekymra sig om att behöva göra ett handtag!
Och räcker pengarna inte till, som erhålls från kommunala kassan - kan man alltid gå ut och känna sig kränkt. Det brukar funka!
Man behöver alltså inte lyfta häcken för att, resten av sitt liv leva ett liv i lyx - jämfört med sitt tidigare liv. Sverige sedan länge ett av de mest pålitliga broderländerna, och en av terroristerna Hamas generösa bidragsgivare.
Detta är i princip svaret på det som du undrar över."

Det är så hycklarblaskan Hallandsposten i Halmstad fungerar.
Kommentarsfunktionen är ett enda bisarrt PK-skämt! Kan se framför mig hur ansvarig för censuren får den ena PK-orgasmen efter den andra då vederbörande stryker kommentarer som påstår någonting, och som dessutom är sanning!

På sin höjd får man i kommentarerna endast: hoppas, anta, förmoda... bör, kanske, möjligen... är också ord som eventuellt kan gå bra (efter noggrann granskning)! Dock är sanningen totalförbjuden i Hallandsposten...!

Anonym sa...

Era lösrykta påståenden är pinsamma